Saturday, February 28, 2009

Menyelami Sajak-Teo Wei Seng-Hentikan...Mersiknya Suarahati Part II

Sebelum kita melihat struktur sajak yang dicipta oleh sdr Teo, saya mendapati intipati kekecewaan beliau adalah kekejaman dan kezaliman zionis, ini dapati dihayati dalam rangkap-rangkap pertama hingga keempat,sementara rangkap-rangkap seterusnya adalah pengharapan beliau agar keamanan dapat dikecapi dengan kehendak Illahi.Berdasarkan pendekatan Teori Relevan dalam bidang komunikasi segala perkataan yang ingin kita sampaikan kepada audience hendaklah jelas dan nyata, iaitu bila puisi kita diterima dengan berkesan oleh audience kita ialah perkataan atau puisi yang bermanifestasi.Jadi prinsip asas teori ini ialah kognitif manusia berorentasikan relevan dan audience akan menumpukan maklumat yang relevan untuk dirinya.Kesan dari teori ini ialah adakah mencipta puisi dapat memenuhi pengharapan audiencenya.Kerelevanan sesuatu perkataan atau puisi yang disampaikan itu bergantung kepada kesan kognitif dan maklumat yang disampaikan oleh kita.Misalnya bagimana maklumat itu dipersembahkan dalam konteks ini, adakah ia jelas,difahami,dihayati dan sebagainya.Kini kita lihat pada rangkap puisi yang dicipta olehTeo yang terdapat kelainan dari puisi yang biasa kita jumpa iaitu misalnya 2 baris serangkap atau 4 baris serangkap.Baris bagi rangkap puisi Teo bari rangkap 1-4 ialah 4 baris,rangkap 5,6baris,rangkap 6,8baris,dan rangkap 7,12baris.Ini mengingatkan saya pada puisi Rusia yang popular dengan 4 baris bagi serangkap dan puisi peranchis yang mempunyai 5 baris keatas seperti 8,10,12,dan 14 bagi serangkap.

Style , teo menulis puisi dimana ia mengemari rima yang memungkinkan beliau mendeklamasikan sajaknya.Ini boleh kita hayati dalam rangkap-rangkap terakhir yang keseluruhan diakhiri oleh huruf i.Teo begitu gemar mengulangi perkatan-perkataan yang kita istilahkan sebagai Alliteration seperti tidak lagi kita dan hentikan. Ini diharap agar mendapat simpati dari audience beliau bila mendeklamasikan sajak tersebut.Namun sejauh mana perkataan yang beliau pilih untuk mendapat simpati audience hanya audience saja yang mendengar dapat membuat keputusan, saya sendiri kadang-kadang merasakan pengulangan akan mempunyai kesan yang mendalam kepada audience kerana akan membina mood dan emotional rapport.

Sekian dulu,jumpa Part III

Dr Aminudin

3 comments:

Teo Wei Sing said...

Dr. Aminuddin,

Memang benar sekali pemilihan diksi amat penting dalam menjelaskan kepada para audien tentang amanat atau mesej yang ingin disampaikan dalam sesuatu karya kreatif seperti sajak. Sajak ini merupakan salah satu sajak dimuatkan dalam Antologi "Ekspresi" yang akan dibeli dan disokong orang ramai daripada pelbagai lapisan masyarakat sama ada tua muda, miskin kaya, atau taraf pendidikan yang berbeza-beza. Faktor ini penting untuk diambil kira sebelum saya mengarang sajak ini.

Kerelevenan dan kognitif juga merupakan suatu aspek yang subjektif untuk dinilai kerana masing-masing (para pembaca) memiliki taraf pendidikan, pengalaman hidup, pekerjaan, budaya dan cara hidup yang berbeza-beza. Di sini, kami boleh melihat perbezaan tafsiran yang bakal dibuat akan mengandungi jurang dan relatif.

Kelainan struktur sajak yang boleh dinilai melalui Teori Strukturalisme tidak menafikan kebebasan dalam mengarang sesebuah karya kreatif. Kebanyakan sajak adalah tidak terikat atau bebas. Gaya bahasa repitisi yang digunakan dalam beberapa baris yang dikatakan oleh Dr merupakan teknik perulangan yang digunakan oleh saya supaya dapat menimbulkan kesan simpati daripada para audien, Dr mengulas dengan tepat sekali. Ketika deklamasi saya semalam, jelas nada dan intonasi yang saya gunakan ketika melafazkan repitisi tersebut menimbulkan perhatian para audien termasuklah ......

Salam Berjuang

Teo

Dr. Aminudin Abdul Karim said...

Syabas sdr Teo, bakat saudara perlu digilap dengan banyak membuat perbandngan puisi-puisi luar negara yang akan saya masukan contoh dalam bolg saya.

Salam puisi

Dr Aminudin

Teo Wei Sing said...

Dr. Aminudin,

Sajak ada juga membuat perbandingan tapi tidak kerap kerana kesuntukan masa dan kekurangan sumber bacaan yang dapat saya cari. Kadang-kala, saya juga memikirkan perlunya ada revolusi dalam karya kreatif tempatan sehingga saya banyak membaca karya dari Indonesia dan Belanda.

Teo