Wednesday, March 31, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan XIII (Strategi Peperangan-Alam Melayu)III.Strategi Peperangan DiAlam Melayu

Saya mendapati pada asal matlamat utama peperangan diAlam Melayu bukanlah untuk meluaskan tanah jajahan tetapi lebih bersifat untuk menambah pengikut dan menambah bilangan hamba abdi.Dalam peperangan diAlam Melayu kita dapati pihak yang kalah biasanya mengelakkan diri dari kena tawan, mereka ini akan melarikan diri kedalam hutan.DiNusantara amalan ilmu kebatinan seperti ilmu ghaib dan ilmu kebal adalah cara untuk menguatkan diri dari segi fizikal dan juga mental bagi melawan musuh dalam peperangan.Masyarakat Nusantara menanggap peperangan penting dalam tamadun manusia, justeru itu kita lihat dalam sastera klasik diNusantara ia ditulis dalam bentuk hikayat,syair dan prosa yang menjadikan perang sebagai tema utamanya.Oleh itu Hikayat Seri Rama yang saya kaji sebagai yang tertua diNusantara ini menjadi peperangan diantara Seri Rama dengan Rawanan bagi merebut Sita Dewi sebagai tema utamanya.Kita bolehlah kategorikan perang diAlam Melayu ini kepada Perang bersifat antarabangsa,misalnya perang antara Srivijaya dengan Raja Chola dari India.Perang diantara negeri umpamanya diantara Melaka dengan Acheh.Peperangan didalam negeri iaitu perang saudara bagi merebut tahta misalanya diPahang dan juga peperangan akibat pemberontakan yang terjadi dalam sesebuah negeri Melayu.

Sekarang kita lihat pula struktur ketenteraan diAlam Melayu yang boleh dikatakan baik juga kerana kita lihat dalam kerajaan Alam Melayu yang awal seperti Srivijaya,Majapahit dan Melaka ada sistem ketenteraan yang baik.Kita lihat dimasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada pada abad yang ke13 dan ke14 mereka mempunyai tentera yang kuat dipimpin oleh Mangkubumi.Dibawah struktur ketenteraan Majapahit tentera darat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :-

1.Sapta Dharmaputra-tentera terdiri dari putera raja
2.Bhayangkari-tentera seramai 15 orang berjaga menjawal istana
3.Tentera biasa-tentera tetap dan sukarela yang berkhidmat dipusat dan daerah

Struktur tentera Srivijaya ada diceritakan dalam inskripsi Telaga Batu, dimana Raja merupakan ketua angkatan tentera dibantu oleh tiga pembesar tentera ia itu Parvanda,Senapati dan Pratisara.Dari segi tentera laut Srivijaya mereka ditunjangi oleh Orang laut yang mahir dalam mendayung perahu,dimana benting karang,benting pasir dan keadaan angin.Manakala Kerajaan Melaka mempunyai sistem tugas ketenteraan iaitu bergelar Laksamana,Bendahara,Penghulu Bendahari dan Temenggung.Anggota tentera kerajaan Melaka adalah rakyat jelata yang dikerah oleh pembesar yang diperintah oleh Raja.

Peralatan perang yang digunakan dalam peperangan diAlam Melayu ialah seperti keris,parang,badik,tombak,lembing,sumpitan dan lain-lain.Senjata kerislah yang paling utama.Dalam paparan kali ini saya muatkan buku berjudul " The Keris and Other Malay Weapons ',MBRAS,1998.Bila moden senjata diAlam Melayu digunakan ialah meriam,senapang,penuas,musket dan bedil.Saya juga mendapati jambi tentang peluru bedil dicipta oleh orang Lembah Bama (Kuala Lipis) dan diikuti oleh Orang Minagkabau kemudiannya.Dari segi ahli pemikir Strategi Peperangan diAlam Melayu tidaklah diketahui dengan jelas kerana bahan-bahan kajian begitu terhad dan mungkin dapat dikesan dari sastera lisan orang Melayu kalau ada para penyelidik yang berminat.

Dr Aminudin

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan XII (Strategi Peperangan-India)


III.Strategi Peperangan India.

Sejak Kerajaan Aryanlah tradisi peperangan dan ketenteraan bermula, mereka menganggap peperangan adalah sukan raja dan cara untuk menyelesaikan konflik.Peperangan diIndia bersifat kelas atau Kasta.Mengikut Sistem Varna penduduk India dikelaskan seperti berikut:-

1.Brahman adalah kelas keugamaan.
2.Khastriya adalah pahlawan yang menjalankan tugas melindung,mentadbir dan berperang.
3.Vaishya menjana kekayaan.
4.Sudra pula berkhidmat untuk orang lain.

Mengikut kepercayaan orang India ,Raja yang kuat amat diperlukan untuk mentadbir dan juga mengawal kosmik bumi.Justeru itu dalam Epik Mahabaratha dinyatakan bahawa seorang lelaki harus memilih seorang raja dahulu dan kemudianlah baru memilih isteri.

Dari segi struktur ketenteraan India dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu tentera bergajah,tentera berkuda,tentera berkuda yang ada keretanya dan tentera infantri.Dari sumber "Arthasastra" ada menyebut satu unit tentera India silam terdiri dari 45 kereta kuda,45 ekor Gajah,225 ekor kuda dan 675 anggota tentera.Pada zaman Pertengahan tentera India pula mempunyai panglima agung yang dikenali sebagai Mahasenapati.Dibawahnya terdapat kapten bergelar Nayaka.Manakala peralatan yang digunakan oleh tentera India adalah meriam,kayu,panah,pedang,tombak,lembing dan lain-lain.Bagi menentukan tarikh peperangan ahli astrologi memainkan peranan penting.Raja Babur yang merupakan pengasas Empayar Moghul telah memperkenalkan senjata api terutama dalam peperangan di Penipat dan Khanwa.Masa Raja Akhbar pula memperkukuhan pasukan tentera kavalrinya dengan memperkenalkan sistem Mansabdari.

Kajian sejarah peperangan India mengiktiraf Kautilya sebagai pemikir strategi peperangan diIndia.Beliau berkhidmat ketika Empayar Maurya sebagai seorang menteri.Dia telah menghasilkan karya bergelar Arthasastra (Science of Power).Karya ini dihasilkan pada abad yang ke3 Sebelum Masehi.Buku beliau ini dibahagikan kepada 15 bahagian yang membincangkan aspek ketenteraan dan pemerintahan.Dalam buku itu juga beliau telah memberikan empat strategi untuk memenangi peperangan iaitu :-

1.Memujuk musuh melalui perbincangan.
2.Memberi rasuah.
3.Memecah belahkan tentera musuh dengan menimbulkan persengketaan.
4.Melancarkan perang jika semua perkara diatas tidak berkesan.

Idea dan pendapat Kautilya ini juga diterapkan oleh pemerintahan Rajput dan Maratha yang mereka merasakan tentera patut berjuang hingga mati dan inilah matlamat spiritualnya.

Dr Aminudin

Tuesday, March 30, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan XI (Strategi Peperangan -Cina)II.Strategi Peperangan Cina.

Sejarah Cina memperlihatkan kepada kita banyak melahirkan ahli pemikir strategi peperangan dan strategi-strategi ini mereka kumpulkan ketika dizaman Dinasti Sung lagi yang dikenali sebagai Tujuh Buku Ketenteraan (Seven Military Classics).Dalam buku tersebut terdapatlah penulisan mengenai kaedah Ssu-ma Fa,Seni Peperangan Sun Tzu,Wu-Tzu,Wei Liao Tzu,enam rahsia pengajaran Tai Kung,tiga strategi Huang Shih-Kung dan soal-jawab antara Tang Taisung dengan Li wei Kung.

Peperangan didalam tamadun Cina berlaku kerana konflik dalaman mereka dan juga menentang orang-orang gasar.Motif peperangan pula berbeza-beza mengikut zaman, misalnya masa dizaman Kerajaan Shang peperangan adalah bertujuan untuk menguatkuasa pemerintahan raja, merampas harta orang kaya dan menawan semula tahanan perang.Anggota tentera yang berjaya dalam medan pertempuran akan dilantik menjadi pegawai atau jeneral dan menerima anugerah.Selepas zaman Kerajaan Han ,koloni-koloni tentera mula ditubuhkan disempadan yang tidak stabil.

Struktur Ketenteraan Cina boleh dikatakan diasaskan kepada kepercayaan ugama mereka dan juga pertimbangan moral.Peralatan peperangan yang digunakan dizaman dahulu ialah pisau,pedang,lembing dan kapak.Kebanyakan tentera cina terdiri dari para petani yang dipaksa menjadi tentera.Mulai zaman peperangan sekitar 400-200 Sebelum Masehi,struktur ketenteraan Cina telah banyak berubah dan peralatan baru telah dicipta.

Diantara pemikir Strategi Perang Cina yang terkenal ialah Sun Tzu.Saya banyak membaca buku Strategi hari ini mendapati idea Sun Tzu turut diterapkan dalam dunia perniagaan dan juga perdagangan.Sun Tzu adalah seorang panglima tentera dizaman Kerajaan Wu dan pernah memimpin pasukan tentera bagi mengalahkan negeri Chu dan Ying.Sun Tzu telah menghasilkan buku Seni Peperangan yang dianggap tertua dan terbaik.Dalam buku ini beliau telah mengariskan 13 taktik dan strategi peperangan iaitu :-

1.Merancang peperangan
2.Melancarkan peperangan
3.Strategi menyerang
4.Penempatan tentera
5.Situasi
6.Kelebihan dan kekurangan
7.Muslihat perang
8.Penggunaan pelbagai taktik
9.Mobilasi tentera
10.Bentuk muka bumi
11.Sembilan keadaan
12.Serangan menggunakan api
13.Pengintipan.

Saya tidaklah hendak menghuraikan segala taktik dan strategi diatas,namun sekiranya ada permintaan dari pembaca sekelian saya akan menulisnya,misalnya dari segi strategi pengintipan ini Sun Tzu menerangkan bahawa pengintipan yang dilakukan oleh pemimpin tentera adalah untuk mengumpul maklumat tentang musuh.Maklumat yang dikumpulkan itu akan membantu pemerintah yang mengatur strategi untuk mencapai kejayaan dalam peperangan.Ada berbagai jenis pengintipan yang diantaranya ialah pengintip tempatan,pengintip dalaman,pengintip dua belah pihak,pengintip maut dan pengintip utusan.

Edisi akan datang akan saya coretkan Strategi Peperangan India.Semua ini saya huraikan kerana Kerajaan Cina,Arab,dan India pernah menawan atau memerangi Alam Melayu dizaman lampau, jadi saya hendak melihat Strategi yang mereka gunakan dan bagaimana pula ditulis dalam Hikayat Seri Rama nanti yang merupakan Hikayat yang saya kaji itu.

Dr Aminudin

Monday, March 29, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan X (Strategi Peperangan)


I.A.Struktur Ketenteraan Islam

Dizaman Nabi Muhmammad SAW ,bagindalah menjadi pemimpin tertinggi angkatan tentera, manakala gabenor-gabenor pula menjadi panglima-panglima angkatan tentera.Baginda telah memimpin Ghazwah penting misalnya Ghazwah Badar,Ghazwah Uhud dan Ghazwah al-Khandak.Baginda ada juga menghantar panglima angkatan tentera bagi ekspedisi yang dipanggil "sariyyah dan jamak saraya ",dimana sariyyah ini diketuai oleh Amir al-Askar (Commander in Chief).Dimasa Nabi Muhammad SAW ,tentera Islam terdiri dari para sahabat baginda dan para mujahid Islam.Mereka ini bersatu dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW tanpa gaji dan bayaran.Namun diera Khalifah Umar bin al-Khattab yang dimulai sejak 20 Hijrah atau 64 Masehi ,gaji angkatan tentera adalah seperti berikut :-

i.Setiap lelaki al-Muhajirin dan al-Ansar menerima sebanyak 3000-5000 dirham setahun.
ii.Askar-askar veteran (Ahl al-ayyam) sebanyak 3000 dirham setahun.
iii.Askar separuh veteran (Ahl al-yarmak dan al-Qadisiyah) yang menyertai perang Yarmak dan Qadisiyah dibayar sebanyak 2000 dirham setahun.
iv.Kaum junior (Rawadif) dibayar sebanyak 1500-2000 dirham setahun.

Struktur tentera Islam pada peringkat awal ialah sistem berbaris (al-Saf) yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap baris mengandungi 10-1000 orang bergantung pada jumlah tentera.Apabila tentera Islam telah bertambah, sistem pembantu (al-na'ib) telah diperkenalkan.Dizaman Bani Umaiyah bagi setiap 50-100 orang tentera akan diketuai oleh seorang al-na'ib.Setiap 10 al-na'ib atau 100 orang tentera akan diketuai oleh seorang komander (al-amir).Dizaman Ali bin Abi Taib, dibentuk sistem penyusunan ketenteraan bergelar "kurdus" dimana setiap "satu kurdus" mempunyai 300 hingga 600 orang.Apabila tiba dizaman Abbasiyah pula tentera Islam telah dibahagikan kepada enam bahagian iaitu :-

1.Tentera berkuda (al- fursan)
2.Tentera berjalan kaki (al-harbiyah)
3.Tentera memanah (al-ramiyah)
4.Tentera bola api (al-naffatun)
5.Tentera penembak (al-naqqabun)
6.Tentera pembawa senjata (al-ghilman)

Tentera adalah sukarelawan dizaman Nabi Muhammad SAW dimana berperang demi keredaan Allah SWT semata-mata,namun begitu dizaman Bami Umaiyah,Abbasiah dan seterusnya tentera berbentuk sukarelawan ini tetap muncul.Disamping itu dalam peperangan Islam wanita turut terlibat sebagai pembantu seperti merawat tentera yang cedera,membawa air dan makanan.Misalnya Hindun ibu Muawiyah dalam peperangan diSyria pada 15 Hijrah atau 636 Masehi.Aishah, isteri Nabi Muhammad SAW dalam Perang Jamal pada 36 Hijrah atau 657 Masehi.Kaum wanita juga terlibat dalam majlis dialog ketika peperangan, namun mereka tidaklah boleh menjadi " Commander in Chief ".Banyak peperangan diantara Islam dengan pihak musuh, bilangan anggota tentera Islam mempunyai bilangan yang kecil berbanding pihak musuh misalanya dalam peperangan berikut :-

1.Perang Badar-bilangan tentera Islam 324 orang berbanding dengan pihak musuh seramai 1000 orang.
2.Perang Khandak -bilangan tentera Islam 3000 orang berbanding dengan pihak musuh seramai 10000 orang.
3.Perang Taif -bilangan tentera Islam 10,000 orang berbanding dengan 20,000 orang pihak musuh.
4.Peang Tabuk-bilangan tentera Islam 30,000 orang,namun perang ini tidak terjadi kerana tentera Rom telah mengundurkan diri.

Walaupun bilangan tentera Islam kecil,tetapi akidah dan syariah yang mereka pegang telah menjadi tentera Islam mencapai kemenangan.Disamping itu menggunakan Strategi Peperangan yang baik.Diantara strategi-strategi yang digunakan ialah :-

1.Taktik Menunggu-ketika perlawanan dilapangan, mereka menggunakan taktik menunggu yang apabila musuh hampir barulah mereka menyerang dengan spontan.Taktik ini digunakan dalam Perang Badar.
2.Taktik Bertahan-taktik ini digunakan ketika diserang musuh, taktik ini digunakan dalam Perang Khandak, dimana tentera Islam membuat benteng pertahanan dengan mengali parit disekeliling kota Madinah.
3.Taktik Mengepung-taktik ini digunakan ketika menyerang musuh dan kemudiannya diikuti oleh serangan bertubi-tubi keatas musuh yang menjadikan musuh tidak dapat menyusun kedudukan mereka, taktik ini digunakan dalam Perang Taif.
4.Taktik Tidak Mengejar Musuh Apabila Musuh Lari Dari Medan Peperangan-taktik ini lebih bersifat psikologi yang memperlihat tentera Islam tidak bersifat agresif.Selain dari itu tindakan mengajar musuh boleh menjadikan mereka terperangkap dengan helah musuh.

Akhirnya didapati banyak juga bandar tentera dibina oleh Kerajaan Islam seperti Kufah,Basrah,Damsyik,Halab,al-Fustat,Jalula,Takrit,Qarqisiya,Masabadhan,Khuzistan,Fars,Shiraz,al-Sind,al-Mansurah,Ardabil,Tasus,Wasit,Istanbul,Baghdad dan lain-lain.

Dr Aminudin

Saturday, March 27, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan IX (Strategi Peperangan)


Edisi kali ini saya akan menghuraikan Strategi Peperangan yang digunakan oleh Islam,India,Cina dan Melayu dizaman dahulu.Kemudian saya akan meneliti apa pula strategi peperangan tersebut diterapkan dalam Hikayat Seri Rama yang merupakan naskhah tertua dan istimewa ini.Saya telah membaca buku bertajuk "Pengajian Strategi Sebagai Diplin Ilmu " oleh Mohammad Faisol Keling dan Muhamad Fuad Othman,2006.Kedua penulis itu memetik definisi Clausewitz yang mengatakan strategi itu adalah cara penggunaan ketenteraan atau digerakkan dalam motif atau objektif politik.Bagi saya pula ialah cara atau idea pemerintah atau ketua sesebuah negara dalam peperangan untuk menewas pihak lawan.Buku yang sebut diatas ,sayangnya menghuraikan strategi peperangan moden dan tidaklah menerangkan strategi peperangan oleh Islam,India,Cina dan Melayu dizaman dahulu.Ini adalah penting kerana ia merupakan sejarah yang perlu dikaji dan dibuat perbandingan dengan strategi peperangan dizaman moden ini.Dengan kata lain, kalau tidak ada dahulu, masakan ada sekarang.Malahan yang dahulu sering pula menjadi rujukan sekarang dalam banyak bidang ilmu.

I. Strategi Peperangan Islam.

Islam tidak menggalakkan peperangan atau pencerobohan keatas negara lain, malahan Islam sendiri membawa erti "Salam" atau "Perdamaian".Walaubagaimanapun objektif peperangan dalam Islam adalah untuk menegakkan ajaran Allah SWT dan Allah juga tidak menggalakan orang Islam berperang melainkan setelah orang Islam diancam.Sebenarnya Islam disibarkan bukan menerusi senjata seperti yang selalu digembar-gemburkan oleh orientalis,sebetulnya Islam disibar menerusi hikmah dan "mau'izah hasanah".Disamping itu ketahanan Islam adalah diasaskan kepada akidah dan kepecayaan kepada Allah SWT,ketahanan fizikal dan ketahanan rohaniah termasuklah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi.Ketiga-tiga asas itulah bakal membentuk sebuah negara Islam mengikut syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT.Justeru itu kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa meningkatkan ketahanan kita selaras dengan firman Allah dalam al-Quran,Surah al-Anfal,Ayat 60 yang maksudnya :-

"Dan siapkanlan, untuk menghadapi mereka,dengan segala kekuatan yang terdaya olehmu, dengan kuda yang ditambat (yang dengan persiapan ini)kamu dapat menggentarkan musuh Allah,musuhmu dan orang-orang lain yang kamu tidak mengetahuinya-sedangkan Allah mengetahuinya "

Tentera adalah profesion yang mulia dalam Islam.Oleh itu dizaman dahulu orang Arab diasuh sejak kecil untuk berperang.Mereka diajar bermain senjata dan menunggang kuda.Peperangan juga melibatkan orang perempuan,kanak-kanak dan hartabenda.Jadi tidak hairanlah perempuan diperdagangkan dizaman dahulu lantaran peperangan.Dari segi harta benda pula kita dapati 1/4 dari harta rampasan perang diberi kepada syeikh atau ketua kabilah.Harta-harta ini dikategorikan sebagai 1."al-safaya"-harta benda yang dipilih oleh syeikh sebelum diagihkan 2."al-nashitah"-harta benda yang diperolehi dalam perjalanan kemedan perang dan 3."al-fudul"-lebihan harta benda selepas dibahagikan.

Senjata yang digunakan oleh orang Arab dimasa itu ialah pedang,tombak dan panah.Tentera yang berjalan kaki lebih ramai jika dibandingkan dengan tentera berkuda(calvalry).Selain dari itu ada pakar bedah(al-jarrah) dan alat-alat bunyian perang.Ketika itu orang Arab dibahagi kepada Puak Badawi yang tinggal dipadang pasir dan Puak Hadari yang tinggal dibandar sekitar pantai Semenanjung Arab.Motif peperangan pula adalah kerana semangat kesukuan .Bila dizaman Nabi Muhammad SAW didapati peperangan dibahagi kepada 2 iaitu Peperangan yang disertai oleh Nabi(digelar ghazwah) dan Peperangan tidak disertai oleh Baginda (digelar sariyah).Diantara perang yang terkenal ialah Perang Badar,Perang Uhud,Perang Khandak (Al-Ahzab),Perang Muk'tah,Perang Hunayn,Perang Taif,Perang Tabuk dan lain-lain.

Bersambung (edisi akan datang saya akan menghuraikan Struktur Ketenteraan Islam Dan Strategi yang digunakan dalam peperangan, termasuklah bilangan tentera dan gaji tentera Islam)

Dr Aminudin

Thursday, March 25, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan VIII(Negara Kota Alam Melayu-Islam)


2.1 Peranan Bahasa Dan Kesusasteraan Islam DiAlam Melayu

Dalam membicarakan peranan bahasa dan kesusasteraan Islam ini, tidak dapat tidak saya juga akan mencatatkan kerajaan Melayu Islam diAlam Melayu.Kajian mendapati hiraki sosial masyarakat Melayu tidak banyak berubah bila kedatangan Islam, sebenarnya sistem pemerintahan Melayu berbentuk kosmologi iaitu Raja sebagai lambang kosmo dan rakyat berada dihiraki yang dibawah (dikuasai).DiIndonesia konsep ini bersifat Dewaraja diera Hindu-Buddha dan bila Islam tiba keAlam Melayu ,Raja dianggap bayangan Allah dan al-Sultan Zillullah Fil Islam.Diantara kerajaan Melayu-Islam yang dikenalpasti ialah seperti berikut:-

1.Kerajaan Ta-shih- kerajaan ini diaggarkan wujud pada abad ke7 Masehi,diSumatera Utara dan dikatakan mempunyai hubungan politik dan perdagangan dengan Cina.Kerajaan ini dikatakan telah mengadakan hubungan dengan Semenanjung Arab dizaman Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680 Masehi).

2.Kerajaan Sribuza Islam -kerajaan ini adalah kerajaan Srivijaya diJambi yang Raja Sridravarnman pada tahun 718 Masehi telah memeluk Islam yang kerajaan ini dikenali Sribuza Islam.Dizaman Muawiyah kerajaan ini sering berhubungan menerusi surat menyurat diantara Muawiyah dan Ratu Sima .Surat menyurat ini masih ada tersimpan hingga kini (S.Q.Fatimi,1963).Ini juga bukti naskhah tertua diAlam Melayu yang boleh kita selidiki.

3.Perlak-kerajaan ini menerima rombongan dakwah dari Nahkoda Khalifah dizaman pemerintahan al-Makmun (813-833 Masehi),ketika itu Perlak diperintah oleh Meurah Shahr Nuwi.Raja Perlak yang pertama bernama Sultan Sayyid Mualana Abdul Aziz Shah.Dizaman kerajaan Perlak banyak tertubuh pusat pendidikan Islam yang dikenali sebagai "Dayah",diantaranay Dayah Bukit ce Breek,Dayah Cot kala.Namun kerajaan Perlak mengalami peperangan saudara.Akhirnya disatukan dibawah kerajaan Samudera-Pasai.

4.Samudera-Pasai- kerajan ini diperintah oleh Meurah Giri (1042-1078),baginda bergelar Raja Mahmud Shah, semasa pemerintahan Raja Meurah Nui atau Sultan al-Kamil (1115-1210) ada rombong ulama dari Arab bernama Syeikh Abdullah Arif yang dikenalpasti meninggalkan kitab tasauf berjudul " Bahr al-Lahut".Baginda diganti oleh Meurah Silu yang nama Islamnya Sultan Malik al-Salih (1297).Kerajaan Pasai ini berakhir dizaman Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu (1400-1428) akibat peperangan.Ia digantikan oleh Kerajaan Acheh.

5.Acheh-kerajaan ini didirikan pada tahun 1205 oleh Johan Shah, sejarah melihat Acheh mencapai kegemilangan dan kerajaan Islam Melayu yang terbesar sizaman Sultan Iskandar Muda (1606-1636) dimana telah menakluki Kedah,Perak dan Pahang.Dizaman Sultan Iskandar-Thani (1636-1641) terdapat pertumbuhan intelektual yang terkenal dengan tokoh-tokoh pemikir yang misalnya Syeikh Nuruddin al-Raniri yang saya paparkan dalam artikel kali ini buku beliau.Kerajaan ini juga mengalami kemerosotan bila Ratu Safiatuddin meninggal pada tahun 1675.

6.Kerajaan-kerajaan Islam yang lain- adalah seperti Kerajaan Giri yang Raja Sunan Giri pernah mengarang Asmaradahana dan Pucung.Kerajaan Demak (1475-1550),Kerajaan Pajang (1568-1586),Kerajaan Mataram II (1586-1755)-kerajaan ini terkenal dengan fahaman "pantheisme" yang terkenal dengan Adiwijoyo atau Sultan Agung dengan mengarang" Sastra Gending".Kerajaan Brunei dikatakan mempunyai hubungan dengan Kerajaan Cina sejak zaman Maharaja Tai Tsung(976-997Masehi),Raja Brunei Maharaja Gana telah melawat Cina pada tahun 1408.Melaka (1400-1511)yang diasas oleh Parameswara yang diusir dari Palembang yang singgah diTemasik kemudian membuka Melaka meletakkan asas kukuh bagi negara Islam akhirnya mengalami kejatuhan pada tahun 1511 kerana Raja dan para pembesarnya yang melanggar perintah Islam.Misalanya Sultan Mahmud Shah berzina dengan isteri Tun Biajid dan menodai Tun Dewi dan memerintahkan membunuh Tun Ali,juga beliau melindungi Sang Guna yang dia pernah berzina dengan isteri Sang Guna (A.Rahman Abdullah,1989:127).

Kedatangan Islam membawa perubahan kepada Bahasa Melayu yangmana sebelum ini dikuasai oleh Bahasa Melayu Purba dan Jawa Purba.Selain dari itu ialah bahasa Sanskrit turut berubah secara berperingat-peringkat.Ini adalah kerana pengenalan abjad Arab-Jawi.Sebelum Islam kita dapati sastera rakyat baik dalam bentuk puisi atau prosa telah saya sentuh iaitu epik-epik Ramayana dan Mahabharata dan lain -lain.Bila Islam tiba kita lihat sastera Islam bayak dihasilkan dalam bentuk puisi misalnya Syair Perahu,Syair Burung Pingai,Syair Mahrifat,Syair Ghafiah,syair Nur Muhammad dan lain-lain.Manakala dalam bentuk prosa pula ialah Hikayat Nabi Muhammad SAW,Hikayat Bulan Belah,Hikayat Nabi Bercukur,cerita nabi-nabi dipanggil Qisas al-Anbiya,Hikayat Amir Hamzah,Hikayat Muhammad Ali Hanafiah .Hikayat Abu Yazid al-Bistami dan lain-lain.

Saya dapati pengaruh Islam juga mempengaruhi Hikayat Seri Rama dimana telah disesuaikan dengan ciri-ciri keislaman umpamanya saya petik dimukasurat 2 dalam Hikayat Seri Rama iaiitu " Maka dengan kudrat Allah Subhanahu-wataala tatkala itu Nabi Adam pun di-turunkan Allah Taala dari dalam shurga berapa lamanya dalam dunia.Maka Nabi Adam bertemu dengan Rawana bertapa itu,kakinya digantungkan-nya ka-atas kepala-nya kebawah ".Dimana disini jelas unsur keislaman telah dibawa masuk kedalam hikayat ini.Begitu juga bahasa yang digunakan dalam hikayat ini adalah bahasa yang banyak istilah digunakan oleh orang kami diKuala Lipis,Pahang yang telah saya jelaskan dalam kajian saya tentang Lembah Bama .Dimana saya mengatakan hikayat ini ditulis oleh orang Lembah Bama dan merupakan naskhah tertua diNusantara.

Dr Aminudin

Wednesday, March 24, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan VII


2.Era Kedatangan Islam KeAlam Melayu

Dalam buku kajian saya berjudul "Menyingkap Sejarah Lembah Bama DiNegeri Pahang Sebagai Pusat Perdagangan Terawal Bagi Asia Tenggara Dan Mengesan Sultan Pemerintah Riau-Lingga-Johor Yang Menetap DiLembah Bama (Kg Relong)" yang diterbitkan pada tahun 2009, telah saya huraikan bahawa Islam telah datang kePahang terus dari Arab.Ini dibuktikan dari inskripsi yang saya teliti dan terdapat diKampung Pematang Pasir,Pekan yang bertarikh 419 Hijrah atau 1028 Masehi dan ini merupakan inskripsi paling awal diSemenanjung Tanah Melayu, kalau sebelum ini dikatakan yang inskripsi yang paling awal dijumpai ialah Batu Bersurat diTrengganu yang bertarikh 702 Hijrah atau 1303 Masehi.Jadi wali yang datang dari Semenanjung Arab itu telah wafat diKampung Pematang Pasir,Pekan,Pahang yang dibatu nisan beliau tertulis skrip Bahasa Arab yang terjemahannya seperti berikut:-

Wahai yang mengampuni,
Firman Allah Taala
Tiapt-tiap yang bernyawa mesti
Merasai mati dan sesungguhnya akan
disempurnakan
Pahala-pahala kamu
Pada hari kiamat
Maka barang siapa yang dijauhkan
Dari neraka
Tidak takut ialah Allah
Firman Allah Tabaraka
Watalaa dalam kitabnya
Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah
Diatas mereka berdukacita
Berpindah diwaktu subuh (pagi)
Wahai Allah yang menjelaskan
Ketahuilah seseungguhnya dunia itu
Seperti rumah tumpangan
Berihat diwaktu isyak (malam)
Dan dia melainkan mata benda
Yang Memperdayakan
Tidak benar Allah
Yang Mulia
Tahun Empat
Wahai Allah yang mengasihi
Tarikh wafatnya hari Rabu Empat
Belas dan bulan rabic
Dan dimasukkan
Kedalam surga maka sesungguhnya
Memanglah ia dan tidaklah
Hidup didunia
Dan sembilan belas

(Mahayudin Haji Yahya,Sejarah Orang Syed DiPahang,1984:32)

Selain dari batu bersurat yang ditemui diKampung Pematang Pasir,Pekan ini (saya melihat dan mendapati ia adalah sahih),saya juga mendapati masyarakat Arab telah lama mendiami Pekan dan daerah-daerah lain diPahang.Ini dibuktikan dalam Sejarah Melayu juga menceritakan bagaimana seorang Arab yang bernama Nakhoda Saidi Ahmad yang tinggal diKuala Pahang telah membantu dan melarikan Tun Teja untuk menjadi isteri Sultan Mahmud Shah.Prof Dr.Nik Hassan Shuhaimi(UKM) juga mengesahkan bahawa Pahang adalah pelabuhan antarabangsa yang terkenal dimata dunia terutama kepada ahli pelajaran Cina dan Arab pada abad yang ke11 dan menjadi pelabuhan persinggahan dikala itu terutama diPulau Tioman (Nik Hassan Shuhaimi,1997).

Banyak inskripsi yang dikesan diAlam Melayu yang diantaranya saya sebut disini iaitu :-
1.DiChampa,Vietnam diberi tarikh 1035 Masehi,menyebut Sultan Mahmud
2.Batu Nisan,Abu Kamil,diberi tarikh 1039,diChampa,Vietnam
3.Batu Nisan,diBrunei diberi tarikh 1418 Masehi
4.Batu Nisan,diBrunei bagi Putri Makhdarah binti Ali,diberi tarikh 1048 Masehi
5.Batu Nisan Sultan Muhammad Shah I Pahang,bertarikh 1475 Masehi
6.Batu Nisan,diPematang Pasir,Pekan, bertarikh 1028 Mesehi(dijelaskan)
7.Batu Nisan,Fatimah binti Maimunbin Habatallah,bertarikh 1082 Masehi,Jawa Timur
8.Duit timah, era Sultan Muzaffar Shah,Melaka
9.Makam Ahmad Majanu,Negeri Sembilan, bertarikh 1463 Masehi
10.Batu Nisan,Sultan Malik al-Salih,Pasai,bertarikh 1297 Masehi
11.Duit Arab,diberi tarikh 848 Masehi dijumpai diLembah Bujang,Kedah.Membuktikan Pedagang Arab mengunjungi Kedah.
12.Batu Bersurat Trengganu diberi tarikh 1303 Masehi.

Foto-foto inskripsi bagi Islam itu saya paparkan dihalaman artikel ini.Keluaran akan datang saya akan menghurai dan menghujah tentang Bahasa dan Kesusasteraan Islam dialam Melayu dan membuktikan dalam Hikayat Seri Rama ia turut mengalami kesan kedatangan Islam serta melihat ia sebagai naskhah yang tertua diNusantara.

Dr Aminudin

Tuesday, March 23, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan VI


Perbincangan Mengenai Naskhah Melayu Tertua DiNusantara

Dakwaan Dr Uli Kozok dari Jerman yang dia menemukan Naskhah berjudul "Naskhah Undang-Undang Tanjung Tanah " ,diera Kerajaan Adityawarman yang diberikan tarikh 1345-1377 sebagai Naskhah Tertua DiNusantara, menarik perhatian saya untuk mengulasnya.Sebelum itu kita lihat kepada istilah "Naskhah " yang saya gunakan iaitu bererti karangan,rencana atau rancangan yang siap ditulis (Yaakub Isa,Kamus Bahasa Melayu Klasik,1997,ms 116.Justeru itu Naskhah bermaksud apa juga yang dituliskan baik diatas kertas,kayu,batu,kulit,belulang,dinding,upih dan sebagainya.Begitu juga "aksara" bermakna scrip.Manakala "inskripsi" adalah terjemahan dari Bahasa Inggeris iaitu inscription.Huraian saya dari segi sejarahnya akan merangkumi Era Sebelum Islam dan Era Kedatangan Islam dimana turut mencoretkan Kerajaan Melayu DiNusantara.

1.Era Sebelum Kedatangan Islam.

Saya telah mencoretkan tentang Kerajaan-Kerajaan Negara Kota diAlam Melayu sebelum ini diantaranya ialah Kedah Tua yang mendapat pengaruh dari India.Banyak bukti-bukti bertulis menerusi penemuan inskripsi diIndia Selatan yang dikenali "Larger Leiden Plate" yang ditarikhkan 1025 Masehi yang mencatatkan Maharaja Sailendra adalah Raja Kedah Tua itu.Sebuah lagi inskripsi yang dijumpai diTanjore juga bertarikh 1025 Masehi mengatakan Raja Kadaram (Kedah) telah ditawan oleh Raja Cola.Begitu juga jumpaan inskripsi diPerumber yang bertarikh 1069-70 Masehi yang mengatakan India dibawah Raja Cola menawan Kedah.Manakala berdasarkan sumber dari Cina menerusi Di-hua-jia-luo yang diperoleh dari Diwakara dan juga inskripsi dari Canton yang mengatakan Raja Cola yang memerintah Kedah bernama Kulottungga.Disamping itu juga dalam Sumber Tamil pula yang bertarikh 1089-1090 Masehi mengatakan mereka menghadiahkan kampung kepada duta Raja Kedah yang mereka panggil Kidara.Ini boleh juga didapati dalam " Puisi Tamil" diAbad yang ke12.Ingin saya mengkaji sedikit tentang kebudayaan dan Kesusasteraan India dalam tamadun mereka dimana saya teliti kurikulumnya adalah mengikut kasta berikut:-

Brahmin -kurikulum pendidikannya adalah tentang Veda,Anga dan skrip-skrip Mimamsa,Smriti,Purana dan karmakanda.

Khastriya-kurikulum pendidikannya tentang catan,astonomi,drama,matematik,nahu,veda,logik,estimologi,senjata,kuda,gajah,ithihasa,ayurvedha dan sains ketenteraan adalah dikhususkan.

Vaisya -kurikulumnya matematik.

Ada empat ilmu pengetahuan utama diIndia yang mereka pelajari iaitu Arviksihi(falsafah),Trayi (Veda),Varta(pertanian,perternakan dan perdagangan) dan Dandaniti (politik)

Subjek yang penting dalam zaman klasik India ialah Nyaya,Sejarah,Purana,Mimamsa,Ramayana,Bharata,Smrti,Darsana,alegori dan Muzik.

1.2 .Bahasa Melayu Purba dan Pola Komunikasi

Keadah berkomunikasi masyarakt Melayu Purba sudah tentulah secara lisan dan bukanlah dalam bentuk buku atau Naskhah manuskrip.Mereka menjalankan secara lisan dan menghafalnya dan malahan masyarakat Arab,Cina dan India yang berhubung dengan diNusantara ketika itu.Banyaklah bentuk lisan ini dijelmakan dalam puisi.Jadi lahirlah pantun,teka-teki,talibun,mentera,gurindam syair dan lain-lain.Manakala dalam bentuk prosa pula lahirlah cerita rakyat.Cerita rakyat ini boleh berbentuk cerita pendek,mitos,cerita legenda,cerita jenaka dan hikayat.Dalam keadah lisan inilah masyarakat Melayu mengunakan teknik penghafalan dan hingga kini terbukti anak-anak Melayu berjaya dalam menghafal al-Quran sebagai bukti lanjutan tradisi lisan itu.Jadi dahulu adalah benar mereka dapat menghafal hikayat sebelum kedatangan Islam.Bahan-bahan hafalan inilah diturunkan kepada satu generasi kesatu generasi.Inilah menjadikan terdapat undang-undang bertulis misalanya Adat Pepatih dan Temenggong dan malahan dijumpai oleh orentalis dari Jerman itu.Kata lain," naskhah Melayu Purba adalah dalam minda orang Melayu " bukan hanya diinskripsi.Inilah kekuatan Melayu dibanding dengan orang barat!.Justeru itu dari minda atau dalam otak orang Melayu itu dijelmakan pula pada batu-batu bersurat yang banyak ditemukan diabad yang ke7 Masehi.Andaian para pengkaji linguistik ialah bahawa masyarakat Melayu purba ketika itu belum mengenal aksara walaupun mereka mempunyai bahasa dan aktiviti mereka kebanyakan dalam bentuk lisan.

Catatan Bahasa Melayu purba sebenarnya wujud dalam bentuk lukisan dan tidak dalam bentuk aksara, umpamanya mereka membuat lukisan digua-gua ataupun mereka mereka melukis pada kayu,tulang,upih,daun dan sebagainya.Ini dapat saya perhatikan kepada kemahiran masyarakat Nusantara yang yang boleh mengukir kayu jati diIndonesia,diTerengganu,Kelantan dan lain-lain.Sekiranya tidak diturunkan dari generasi kegenerasi masakan ia berkekalan sekarang.Kajian Prof Ismail Hussein juga mendapati bahawa orang Nusantara sebenarnya memiliki sistem aksara yang berasal dari aksara Kampuchea Kuno.Bekas atau kesan ini bolehlah dikesan diaksara rencong diSumatera Selatan,Bangkahulu,Hulu Palembang,Lamung,Batak,Bugis dan Makasar.Justeru itu ,saya difahamkan orentalis yang membuat penemuan tersebut diatas telah berkawin dengan orang Batak itu bolehlah menyelidik pekara ini dengan mendalam.Akhirnya masyarakat melayu yang mempunyai tradisi lisan tadi lebih banyak menggunakan bahan -bahan yang bersifat keras, ini kerana mereka lebih bijak mengetahui alam persekitaran mereka yang selalu terancam oleh bencana alam.Oleh itu banyaklah batu-batu bersurat atau nisan yang mereka tuliskan sebagai medium komunikasi mereka.Ini banyak dikesan batu bersurat diabad yang ketujuh yang akan saya huraikan dalam era kedatangan Islam namun pengaruh India dalam aksara masih bercampur- baur tidaklah dapat kita elakan.

Bersambung Era Kedatangan Islam KeNusantara Dan Hujah Tentang Negeri Pahang Menerima Islam Terus dari Arab dan Bukti Batu Nisan DiKampung Pematang Pasir Bertarikh 1028 Masehi Adalah Yang Tertua DiNusantara.

Dr Aminudin

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan IV


Sambungan Negara Kota DiAlam Melayu

5.Minangkabau -J.M.Gullick,dalam monograph no.33,berjudul A History of Negeri Sembilan,2003 tidaklah menghurai tentang negara kota ini dengan panjang lebar, dia ada menulis " Minangkabau ,like King Arthur's Camelot in the English historical tradition, is more significant as a legend than a fact ".Dari kajian saya pula saya dapati sejarah Minangkabau ini bermula dikawasan sekitar Lubuk Sikaping,Rao,Ophir,Sijunjung,Tiku,Painan yang didirikanlah kerajaan kecil bernama Kuntu,Kadis,Siguntur,Kota Batu,Dusun Tua,Bungo Setangkai dan lain.Kerajaan ini asalnya dari jajahan Kerajaan Majapahit yang dirajai oleh Adityawarman yang turut mengembangkan ugama Buddha.Banyak artifak dikatakan menjadi asal-usul Minangkabau ini yang akan saya bincangkan kemudian.Peristiwa Perang Padri yang berlaku pada tahun 1821-1837 yang dipimpin oleh Imam Bonjol menentang penjajah Belanda telah mengakhiri kerajaan ini pada 1838 dan mengakibatkan kerajaan Pagaruyung tiada lagi.

6.Singasari -Kerajaan ini muncul lantaran rapasan kuasa oleh Ken Arok dan kemudian dibunuh pula oleh Anusapati pada tahun 1227 dan dia pula dibunuh pula oleh Rangga Wuni dan setelah 20tahun memerintah dia digantikan oleh anaknya Kertanagara.Zaman inilah yang kegemilangan kerana dengan gagasannya iaitu Nusantara dan keduanya menentang Kublai Khan.Dia enggan tunduk kepada Khublai Khan dan Khublai Khan menghantar wakil bernama Meng Ki dan atas sebab penghinaan Khublai Khan menghantar armada kesana pada tahun 1293.Sementara dalam negeri pun kerajaan ini bergolak dan diambil kesempatan oleh Raja Kediri untuk merampasnaya dan menbuatkan mereka tewas dan Jayakatwang menjadi raja, namun dijatuhkan pula oleh Raden Wijaya, yang kemudiannya mendirikan kerajaan Majapahit.

7.Kerajaan Majapahit- Majapahit berasal dari buah maja dikawasan Tarit yang rasanya pahit.Raden Wijaya telah memihak kepada pihak Monggol yang hendak menyerang Jawa dan dengan tewasnya Jayakatwang, maka Raden Wijaya berkuasa.Selepas itu dizaman Jayanegara,tokoh Gajah Mada telah dilantik menjadi Patih diKuripan pada tahun 1319-1321 Masehi.Dizaman Hayam Wuruk (1351-1389)Masehi adalah zaman kegemilangannya dimana zaman takluk Majapahit ialah meliput Daha,Wengker,Matahun,Lasem,Pajang,Paguhan,Kahuripan,singasari,Mataram,Wirabumi,Pawanuhan dan Kabalan.Apa yang saya lihat dizaman Majapahit kesusasteraan dan kesenian berkembang begitu baik.Zaman ini karya kesusasteraan seperti Negarakertagama,Pararaton dan Tantu Panggelaran telah dihasilkan.Dizaman Hayam Wuruk lahir penyair handalan seperti Budhaditya,Sri Mudali Saherdaya dan Sudarhma ,manakala pertunjukan wayang kulit dari epik Ramayana dan Mahabarata digemari ramai. Kerajaan Majapahit mulai merosot bila kemangkatan Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi.Saya akan menghuraikan bagaimana Sistem Pemerintahan Kerajaan Alam Melayu dilaksanakan berdasarkan Hikayat Seri Rama dan dikaitkan dengan Pemerintah diAlam Melayu.

Bersambung Sistem Pemerintah DiKerajaan Alam Melayu.

Dr Aminudin

Monday, March 22, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara-Atipan III


Bahagian Atipan Pertama dan Kedua ,saya telah menghuraikan Sejarah Hikayat Seri Rama yang merupakan Naskhah Melayu yang tertua diNusantara dan juga menghuraikan tentang konsep Melayu.Kali ini saya akan menulis pula tentang Negara Kota dan juga Kerajaan-Kerajaan yang terdapat diAlam Melayu ataupun Nusantara.Saya tidak dapat tidak akan membentangkan Teori Kerajaan Negara Kota Lembah Bama yang telah saya huraikan dalam buku saya tentang Lembah Bama yang diterbitkan pada tahun 2009.Kajian telah dibuat diAlam Melayu bahawa terdapat Negara Kota dan Kerajaan Melayu diNusantara iaitu seperti berikut :-

Negara Kota diAlam Melayu

1.Funan - dikatakan kota yang tertua diAlam Melayu yang merupakan gabungan yang menguasai Tun-Sun,Ko-lo,Pan-Pan,Tambralinga,Langkasuka dan lain-lain.Raja yang dikatakan memerintah Funan ialah Shailaraja yang bermakna Gunung.Ibu kota bagi Funan ialah diVadhapura yang mempunyai pelabuhan bernama oc Eo.Funan dikatakan berperanan dalam bidang politik Asia Tenggara sehingga abad yang ke6 Masehi.

2.Langkasuka- dikatakan wujud pada abad yang ke2 dan merupakan negara kota yang terkenal diTanah Melayu.Ia juga dikenali sebagai Lang-ya-shiu (panggilan orang Cina),Langasyuka (panggilan orang Arab) dan Ilangasoka (inskripsi dari India).Langkasuka pernah dijajah oleh Funan pada abad yang ke3 hingga abad yang ke6.Dizaman kegemilangan Langkasuka jajahanya meliputi Sng-ku-na (songkla),kun-ha-ti (Pattani),ko-la-tan (Kelantan dan hingga ke Teng-ka-ha-lo (Trengganu) dan juga utara Kedah.Pada abad yang ke13 Masehi,Langkasuka telah dijajah oleh Srivijaya dan pada abad yang ke14 dijajah oleh Majapahit pula.

3.Kedah Tua- negara kota ini dikenali juga sebagai Chieh-cha,Kalagam atau Kadaram.Pelabuhannya terletak diKuala Sungai Kedah dan merupakan Pelabuhan Persingahan bagi para pedagang dari India,Cina dan Nusantara diAbad yang ke3.Pada abad yang ke5 hingga ke10,pusat pentadbiran Kedah Tua terletak disungai emas dan kemudian beralih keLembah Bujang pada abad yang ke10 hingga abad yang ke15 Masehi.Manakala Lembah Sungai Merebuk telah memainkan peranan sebagai pusat ugama hindu dan Buddha pada masa 550-750 Masehi.Kerajaan ini mulai merosot akibat serangan Kerajaan Chola pada tahun 1023 Masehi.

4.Negara Kota Lembah Bama-Kerajaan ini telah wujud sejak Abad yang ke3 lagi, ia digelar Peng-Keng dan ibukotanya ketika itu ialah Tan-Mo-Ling, ia terletak didalam parameter Kajian Lembah Bama iaitu diantara Kampung Relong dengan Kampung Lubuk Kulit,Kuala Lipis dan dikelilingi oleh dua buah sungai iaitu Sungai Teris dan Sungai Telang.Dalam Atipan awal saya ,saya ada mengatakan Konsep Melayu itu berasal dari Dvipa yang membawa pengertian tanah atau negeri yang dikelilingi air.Jadi benarlah yang Kerajaan Melayu Silam adalah diLembah Bama.Penulis dari negeri Cina juga ada mengatakan perkataan "P'ang Kang "boleh dikaitkan dengan harimau dan juga gunung-ganang yang mereka lihat diPahang.Saya yakin ia adalah Gunung Panggang Paku dalam parameter kajian saya diLembah Bama.Menurut laporan Chu Fan Chih dari Cina juga Raja yang memerintah Tan-Ma-Ling bernama Dvaravati pada masa pemerintahan Dinasti Sung dan Yuan iaitu diabad yang ke5.Bahan yang dihasilkan oleh Kerajaan Lembah Bama adalah wangian dan juga barang kemas emas.Jadi Terusan Besar atau Lautan yang merentasi Tanah Melayu pada ketika itu adalah melalui Lembah Bama dan kajian saya disahkan oleh penduduk Kampung Berchang,Kuala Lipis sekarang telah menanam semula pokok gaharu dan lagipun diKecau Tui dan Penjom, masih terdapat banyak lagi emas yang dilombong sekarang.Digambar foto diatas saya paparkan Peta Asia Tenggara diAbad ke13 yang sebenarnya wujud sejak 100 Masehi lagi dipetik dari The Encylopedia of Malaysia-Early History,1998.Dimana ia mengesahkan Teori Lembah Bama yang terdapat Terusan Merentas Tanah Melayu dari Kedah keLembah Bama dan diakhiri diPekan,Pahang.

Bersambung dengan Negara Kota lain

Dr Aminudin

Saturday, March 20, 2010

Falsafah Membimbing Dari Persepktif Islam


Mengikut Kamus Delta (1988)membimbing tangan ialah leading by the hand, manakala orang yang membimbing itu dipanggil pemimpin.Justeru itu membimbing adalah usaha untuk membantu seseorang dalam melaksanakan untuk mencapai objektif atau sesuatu matlamat.Dimana dalam Islam objektif yang dikategorikan sebagai mustahak ialah seperti berikut :-

1.Membimbing seseorang insan memahami hakikat dirinya dengan membuat penilaian setakat manakah kemampuan beliau.

2.Membantu seseorang itu dalam memahami apa juga masalah yang dihadapi.

3.Membantu seseorang memahami masalah persekitarannya samada dalam bentuk kebendaan dan sosial.

4.Menolong seseorang itu mengeksplotasi segala kebolehannya dan juga persekitarannya.

5.Merancang matlamat hidup seseorang agar biar realistik dan boleh dicapainya.

6.Membentuk diri seseorang supaya dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dihuninya.

7.Membimbing seseorang dalam perkembangan peribadi yang mulia dan dapat menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya.

8.Menyediakan action plan yang sesuai bagi seseorang itu mencapai matlamat tersebut.

Secara umum ahli pemikir Islam memberikan beberapa prinsip dalam usaha kita memberikan bimbingan.Diantaranya prinsip-prinsip tersebut ialah seperti berikut :-

1.Prinsip Menyediakan Diri Untuk Membimbing- kita hanya mampu menunjuk dan memimpin seseorang kejalan yang benar tetapi kita tidak boleh memaksa mereka melakukan apa yang kita hajati.Jadi teknik yang terbaik ialah menerusi bimbingan secara berdakwah,perhubungan peribadi,memberinya dorongan dan memilih keadaan dan masa yang sesuai untuk membimbing.

2.Prinsip Mengandaikan Sesorang itu Mempunyai Personaliti Yang Unik-kita kena menerima hakikat seseorang itu "unik" jadi kalau seseorang itu telah mentafsirkan dirinya telah terasing dari masyarakat maka adalah sukar untuk kita membimbingnya nanti.Jadi terimalah dia seadanya, begitupun jangan putus asa kita mesti terus berusaha untuk membimbingnya.

3.Prinsip Menjadikan Tugas Membimbing Adalah Teknik Yang Perlu diPelajari-kita kena membuat analisis terhadap seseorang yang hendak kita bimbing.Setelah dibuat analisis yang tepat berdasarkan data-data yang ada barulah kita membimbing orang yang ingin kita bimbing itu.Disamping itu ilmu untuk menganalisis seseorang individu perlu juga kita pelajari.

4.Prinsip Mengambil kira setiap Individu Sebahagian Dari Ahli Masyarakat- analisis persekitaran seseorang individu patut kita buat sebelum kita dapat memberi nasihat,memberi panduan dan bimbingan kepada seseorang.Bimbingan itu pula perlu bersifat holstik (menyeluruh) dengan mengambil kira angkubah-angkubah persekitaran dan masyarakat seseorang itu.

5.Prinsip Membimbing secara Berterusan-dalam memberi bimbingan kepada seseorang hendakah dilakukan dari sejak lahir hingga keakhir hayatnya.Justeru itu bimbingan hendaklah dimulai diperingkat kanak-kanak lagi hinggalah keperingkat yang paling tinggi, atau dalam kata lain dari semua peringkat pendidikan seseorang.

Bagi kita yang ingin menjadi pembimbing dan juga pemimpin, saya dapati buku tulisan Hassan al-Banna,Tanggongjawab Pemimpin Islam,Diterbitkan oleh Karya Media Publisher,1989, didapati baik sebagai permulaan bagi mereka yang berminat dalam bidang kepimpinan ini.

Dr Aminudin

Wednesday, March 17, 2010

Satu Lagi Dari Teori-Teori Yang Saya Kemukakan Tentang Kajian Lembah Bama,Kuala Lipis Terbukti Benar


Kajian saya tentang Lembah Bama,Kuala Lipis Pahang telah saya terbitkan dalam buku yang berjudul Menyingkap Sejarah Lembah Bama DiNegeri Pahang Sebagai Pusat Perdagangan Terawal bagi Asia Tenggara dan Mengesan Sultan Pemerintah Riau-Lingga-Johor Yang Menetap DiLembah Bama(Kg.Relong),diterbitkan tahun 2009 oleh Insan Gemilang Sdn Bhd.Dalam buku itu saya banyak membentangkan teori-teori yang menunjukkan bahawa tamadun Melayu bermula diLembah Bama.Ini berdasarkan hujah geografi,geologi,antropologi dan juga ICT.Selain dari itu Teori Kebudayaan dan Kesusasteraan telah juga saya bentangkan dan dalam blog yang terdahulu saya telah buktikan yang penulis Sejarah Melayu yang disangkakan Tun Sri Lanang telah terbukti salah.Yang betulnya ialah orang Lembah Bama dan telah disahkan oleh ahli sejarah dari USM.Selanjutnya saya juga berhujah dengan teori yang mengatakan buku Hikayat Seri Rama adalah juga naskhah kesusasteraan Melayu kelasik yang mula-mula ditulis oleh orang Lembah Bama juga.Saya telah membaca naskhah Hikayat Seri Rama oleh Noriah Taslin,2004 adalah naskhah yang memuatkan cerita wayang kulit bukannya hikayat Seri Rama yang menceritakan sejarah,cara pemerintahan,membina kota dan peperangan seperti yang dikaji oleh saya dan huraikan itu.

Kali ini teori bahan wangian yang dihasilkan oleh Lembah Bama seperti kayu gaharu,kayu cendana ,kasturi,bunga mawar,bunga melur dan bungaan adalah terdapat diLembah Bama seperti saya coretkan dalam blog saya ini atas tajuk " Wangian Dari Lembah Bama DiEkspot KeArab " telah terbukti benar kerana diKampung Berchang,Kuala Lipis, sekarang ditanam pokok gaharu ini.Keadaan tanah dari zaman dahulu hingga sekarang tidak banyak sangat yang berubah, begitu juga mineral.Lihat lombong emas didaerah Lipis dari dahulu diPenjum hingga sekarang masih kekal dan ada orang melombongnya dan emas masih terdapat lagi.Jadi kalau zaman silam Lembah Bama menghasilkan bahan wangian itu sudah pasti kalau kita tanam segala bahan tersebut ia akan kembali hidup dan berhasil kerana itu asalnya.Wal hasil balik asal!Jadi saya paparkan keratan akhbar Berita harian 6hb.Mac 2010 yang memaparkan Kampung Berchang, dalam parameter kawasan kajian Lembah Bama yang saya kaji tersebut menghasilkan gaharu dihari ini.

Dr Aminudin

Tuesday, March 16, 2010

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 19


93.Hito o mite ho o toke (Sesuaikan diri anda dengan kebijaksanaan audience anda)
Simpulan bahasa kita ada berbunyi Pandai berundang bermakna pandai bercakap.Pandai khabar pula bermakna pandai bercerita.Pandai mencincang akar,matilah kepucuknya bermakna cara kerja yang berkesan.Pandai menyelam air dangkal bermakna pandai membawa diri.Pandai menyisih antah daripada beras bermakna pandai membezakan yang baik dan buruk.Namun begitu janganlah kita sebagai pepatah ini ,iaitu Pandai seperti pisau raut,bengkok orang dapat dibetul,bengkok sendiri kekal yang bermakna pandai membetulkan salah orang sahaja.

94.Hito o noroumono wa hito ni norowaru (Anjing yang membunuh serigala akan dibunuh jua oleh serigala kelak)
Pepatah kita tentang anjing banyak juga diantaranya, Anjing bercawat ekor bermakna pergi kerana malu.Anjing diberi makan nasi,bilakah kenyang ? yang bererti orang tamak takakan pernah puas.Anjing galak ,babi berani bererti orang yang bergaduh kalau sama-sama garang.Anjing menyalak bukit,bukit takakan runtuh bermakna orang yang baik walau dicela tetap baik.Anjing menyalak kafilah lalu pula bermakna terus mara tanpa mempedulikan apa juga rintangan.Anjing tersepit dipagar bermakna serba susah.

95.Hito onoono ete fuete ari (Setiap orang itu ada kelebihan dan kelemahanya)
Banyak peribahasa kita tentang orang.Orang bersagar bermakna tidak beranak.Orang cabuk mengekor angin bermakna orang hina tidak patut berjalan dihadapan.Orang berdendang dipentasnya,orang menari diladangnya bermakna ada kuasa.Orang bergayung sama pandai,bak kundi atas dulang bermakna sama-sama bijak.Orang menggamang mati jatuh,orang pendingin mati hanyut yang bermakna kalau takut,mati,kalau berani tidak apa-apa.Orang pemakan candu,dengan candu sampai mati bermakna ketagihan.

96.Hito wa mikake ni yoranumono (Sesorang itu tidaklah boleh dinilai hanya dengan penampilanya sahaja )
Laksana barang derham,sedia ada suratan Istambul bermakna perbuatan mulia yang menerima pujian istimewa.Laksana bunga dedap,sungguh merah berbau tidak bermakna cantik tapi tidak berbudi.Laksana sampan pukat bermakna tidak pernah pergi jauh.Laksana lembu dogol,tidak boleh ditanduk hanya disondol bermakna besar tetapi tidak membahayakan.Laksana lembu dungkul bererti cakap besar sahaja.

97.Honmatsu o tento suru (Letaklah kereta kuda dibelakang kuda tersebut)
Kuda andal ialah kuda yang selalu menang perlumbaan.Kuda itu kuda juga, keldai itu keldai juga yang bermakna tidak dapat lari dari sifat semula jadi.Kuda mendua katak ialah kuda yang larinya kencang.Kuda yang pantas tidak berkehendakkan cemeti bererti orang yang rajin tidak perlu dipaksa.Tetapi janganlah jadi kuda tunggangan yang bermakna orang yang dijadikan alat.

98.Hotoke tsukutte tamashii irezu (Ibarat Membajak Ladang dan lupakan benih)
Ladang bersesapan,sawah berjerahan bermakna terbukti kejahatan telah dilakukan.Benih yang baik tak memilih tanah bermakna kalau baik kemana pergi tetap mulia.Benih yang baik,jatuh kelaut menjadi pulau bermakna orang yang mulia, dimana berada tetap dimuliakan.

99.Hyakubun wa ikken ni shikazu (Melihat adalah kebolehpercayaan)
Percaya,tidak tergesa-gesa bermakna berkerja dengan yakin dan kepakaran akan berjaya
Lihat anak pandang menantu bermakna kalau melakukan sesuatu fikirkan juga kesannya kepada orang lain.

100.Hyotan kara koma ga deru( Perkara diluarjangkaan sering terjadi)
Malang mujur bermakna nasib buruk.Malang berlantik buluh pecah bermakna bersusah-payah menyelamatkan diri.Malang tidak berbau bererti kecelakaan boleh berlaku pada bila-bila masa.Malang tidak boleh ditolak,mujur tak boleh diraih bererti nasib buruk dan baik telah ditakdirkan.

Dr Aminudin

Saturday, March 13, 2010

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 18


88.Hito no kenka o kauna (Jangan ambil pusing suatu pertengkaran)
Pepatah kita ada berbunyi bertelagah antan dilesung,ayam juga yang kenyang,dimana maknanya berkonflik sesama sendiri, menguntungkan orang lain.Pepatah yang berbunyi bertegang urat leher,berkeras buku lidah pula bermaksud tidak mahu mengalah.Manakala berkelahi dengan orang tidak berambut bermakna berkelahi dengan orang yang lebih rendah tarafnya.Berkelahi seperti lebah dalam gelas bermakna perkelahian yang hebat ditempat sempit.

89.Hito no kuchi niwa to ga taterarenu (Kita tidak dapat mengawal lidah orang lain)
Ada peribahasa kita tentang lidah umpamanya Lidah api bermakna hujung untuk menyalakan api.Pepatah yang berbunyi Lidah perempuan itu ialah senjatanya yang tiada dibiarkannya berkarat yang bermakna perempuan yang pandai berkata-kata.Lidah terkalang bermakna tidak dapat bercakap kerana terhutang budi.Lidah tiada bertulang,salah petik jiwa hilang pula bermakna malang jadinya kerana tidak pandai menjaga tutur kata.Sedangkan Lidah buaya ialah kuat makan atau pokok aleo vera.

90.Hito no senki o zutsu ni yamuna (Jagalah perniagaan anda sendiri)
Jaga diri adalah menjaga keselamatan dan maruah diri.Berniaga buluh kasap,hujung hilang,pangkal lesap bermakna tidak pandai membuat kerja,akhirnya rugi.Manakala janganlah kita Berniaga dihujung lidah yang bermakna suka menipu.

91.Hito no uwasa mo shichijugonichi (Sebuah keindahan hanya kekal 9 hari )
Kekal karar bermakna kekal serta aman tenteram.Kekayaan kamu yang tidak menyenangkan kamu itu sepertilah ia rumah besar yang tiada beratap ,ini bermakna kekayaan belum tentu bahagia.Indah khabar dari rupa yang bermakna cerita yang hebat dari cerita yang sebenar.

92.Hito o mitara dorobo to omoe (Jangan mudah percaya kepada orang asing)
Bidalan kita berbunyi Jangan bersandar dibatang rengas yang bermakna jangan minta bantuan dari orang besar yang jahat.Jangan bersandar dipunggur pula bermakna jangan minta bantuan pada orang yang tiada kuasa lagi.Jangan buat kerbau tanduk panjang bermakna jangan campur urusan orang.Jangan didengarkan siul ular yang bermakna jangan pedulikan tipu muslihat musuh.Jangan kamu bersahabat dengan seseorang itu sehingga kamu ketahui bagaimana ia berlaku dengan sahabat-sahabatnya yang dahulu dari kamu itu bermakna jangan cepat percaya pada orang.Jangan liat,kurang panggang bermakna jangan tidak mendengar nasihat.


Dr Aminudin

Saturday, March 6, 2010

FELDA JENGKA 4 Dan Generasi Keduanya-Part 3


Kajian terhadap Generasi Kedua FELDA, amat diperlukan terutama sekali dari Aspek Sosio-Ekonomi dan Politik.Sudahlah sampai masanya pihak kerajaan melakukannya.Persatuan ANAK telahpun menghantar memorandumnya kepada pihak Suhakam.Saya melihat kajian dari aspek ekonomi perlulah dimulakan.Mengikut Kamus Istilah Ekonomi,oleh Osman Rani (1987),Ekonomi ialah "mengkaji bagaimana manusia menyara hidup seharian dengan menjalankan berbagai aktiviti bagi tujuan memenuhi keperluan seperti makanan,pakaian,perlindungan,ibadat,hiburan,kebanggaan,pengetahuan dan sebagainya.Aktiviti ini termasuklah antara lain kerja-kerja pertanian,perkilangan,perlombangan,perniagaan,pengajaran,pembinaan,pemerintahan dan kesenian.Oleh kerana kemahuan manusia begitu luas dan pelbagai sedangkan keupayaan dan sumber-sumber yang ada terbatas, maka kajian kajian ekonomi akan memberi perhatian tentang bagai mana menggunakan sumber-sumber yang terhad itu dengan cara paling cekap supaya mendatangkan hasil yang paling maksimum dan mencapai tingkat kepuasan yang paling tinggi bagi masyarakat keseluruhannya.Kekurangan sumber-sumber berbanding dengan kemahuan bermakna kita tidak dapat menyediakan kehendak bagi semua orang.Ini mengwujudkan masalah asas ekonomi,masalah memilih,apa yang hendak diagihkan dan siapakah yang akan diberikan.Bagi menyelesaikan masalah inilah kajian perlu dibuat dan kemudiannya keputusan-keputusan dari hasil kajian akan diputuskan oleh pihak pemerintah sekarang.Justeru itu dalam bidang ekonomi dan bidang sosio-ekonomi dan politik ".Sebagai bekas kakitangan awam yang telah bertugas diagensi sosio-ekonomi dan politik saya menyarankan kajian terhadap generasi kedua FELDA dijalankan mengikut skop yang ditentukan oleh kerajaan.Paparan Berita Harian, bertarikh 26 Februari 2009 jelas menunjukan generasi kedua FELDA,mahukan tanah untuk tujuan tapak rumah dan sejauh pengalaman saya yang berkhidmat dipejabat Tanah diPahang , saya rasa ada tanah "tersepit" atau "lompong" dalam kawasan FELDA yang boleh dikenalpasti untuk diberikan kepada generasi kedua FELDA, namun demikian mungkin dipohon oleh FELDA Plantations untuk landang-ladang mereka, dan ini perlukan diberikan kepada generasi kedua FELDA, mereka inilah penyambung generasi FELDA yang akan datang yang dahulu diilhamkan oleh Tun Razak bagi generasi pertama.Justeru itu kalau tidak kita membela generasi kedua FELDA ini, siapa lagi.

Saya teringatkan anak-anak saudara saya diJengka 4,seperti anak Akak Milah,anak Pakitam Muhamad, anak Abang Kama (diJengka 17),anak Akak Munah dan Abang Bedu ,anak Awang Zaladin dan lain-lain yang merupakan generasi kedua FELDA yang mungkin telah bertebaran berada diseluruh pelusuk negara mencari rezeki sekarang perlu dikaji dan dibina Database mereka oleh FELDA dari aspek sosio-ekonomi dan politik mereka.

Dr Aminudin

Thursday, March 4, 2010

Bahasa Dari Perspektif Islam Part 2


Dari kajian para sarjana linguistik telah mendapati ada lebih 5000 bahasa didunia ini, itu pun tidak termasuk dialek yang berbagai-bagai bagi sesuatu bahasa itu.Dalam blog saya ini iaitu diRelong pun kami menggunakan dialek sungaibatu pun ada orang diKuala Relong tidak memahami dan sudah tentu orang dibandar Kuala Lipis ada yang tidak memahami.Kajian tentang dialek Kedah ada dibuku dan dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)maka, diharapkan kajian yang sama dibuat untuk Dialek Pahang kerana Perdana Menteri sekarang orang Pahang dan lagipun dilahirkan diKuala Lipis pula.Hingga kini tiada kajian bersifat global dimana berapa banyakkah bahasa didunia ini, inilah kajian yang begitu baik bagi anda yang berminat untuk mencipta sejarah tentang berapa bilangan bahasa didunia ini.Bahasa yang tinggi standartnya kerana mempunyai kodifikasi,perbendaharaan kata,nahu,menjadi alat pembelajaran dan mendapat pengiktirafan.Diantara bahasa utama dunia sekarang ialah Bahasa Arab yang merupakan bahasa Tamadun Islam dari dahulu hingga sekarang.Bahasa Arab digunakan secara meluas diSemenanjung Arab hinggalah keseluruh pelusuk dunia.Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Bahasa Arab adalah pilihan Allah SWT.Bahasa Arab juga adalah bahasa yang digunakan dalam surga,ayat-ayat Al-Quran dengan jelas mengatakan Al-Quran diturunkan dalam Bahasa Arab.Diantaranya Surah Taha, ayat 113 yang terjemahanya bermaksud " Dan demikianlah Kami menurunkan al-Quran dalam Bahasa Arab, dan Kami menerangkan dengan berulang kali didalam sebahagian dari ancaman,supaya mereka bertakwa atau (supaya) al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka ",Surah az-Zukhruf,ayat 3 ,yang terjemahannya bermaksud " Sesungguhnya Kami menjadikan al-Quran dalam Bahasa Arab supaya kamu memahaminya " ,juga Surah az-Zumar, ayat 28,terjemahannya bermaksud "(Ialah) al-Quran dalam Bahasa Arab yang tidak ada bengkok(didalamnya)supaya mereka bertakwa ".

Dalam Al-Quran dapat kita tarik kesimpulan bahawa Allah SWT dengan KekuasaanNya menentukan lahir,kekal dan musnah sesuatu Bahasa.Kemajuan sesatu Bahasa adalah kerana Bangsanya dan kalau musnah bangsa itu musnahlah bahasanya dan ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah al-An'am, ayat 6:6, yang terjemahannya bermaksud " Tidakkah mereka memerhatikan dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal (umat-umat itu ) telah kami teguhkan kedudukan mereka dimukabumi (dengan kekuasaan dan kemewahan) yang tidak Kami berikan kepada Kamu, dan Kami turunkan hujan atas mereka dengan lebatnya dan kami jadikan sungai-sungai mengalir dibawah mereka,kemudian Kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka sendiri dan kami ciptakan sesudah mereka, umat yang lain ".

Justeru itu saya mengesa diri saya sendiri dan juga anda sekelian belajarlah Bahasa Arab dan juga bahasa al-Quran dan diantara buku yang boleh menarik minat anda sekelian untuk mempelajari bahasa Arab telahpun saya paparkan dalam bahagian pertama artikel ini tentang buku-buku tersebut.Semoga dengan itu kita akan dapat manafaat darinya.

Dr Aminudin