Sunday, May 27, 2012

Koleksi Buku-Buku

Dalam FB saya telah memaparkan koleksi buku-buku biografi dan memoir, kemudian diikuti oleh koleksi ketenteraan dan peperangan.Kini sampailah kebahagian Koleksi Manuskrip lama atau buku-buku lama yang saya ada.Tujuan paparan koleksi manuskrip atau buku lama ini adalah untuk menarik minat saudara-saudara sekelian supaya menghargai buku yang banyak memuatkan ilmu pengetahuan, nasihat dan juga pandangan dari penulisnya.Bagi yang mempunyai koleksi sedemikian bolehlah kita bertukar  maklumat dan pandangan mengenai buku yang mereka ada.Kita tidak boleh mengharapkan pihak perpustakaan atau arkib saja mengumpul buku sedemikian kerana kita sebagai masyarakat pun patut memberikan sumbangan.