Tuesday, December 29, 2009

Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Terhadap Wajah Kota-Kota Islam Sejak Tamadun Bab Ittihaad (Gabungan) Akhir


Kota atau bandar Samarra terletak berhampiran Sungai Tigris adalah berkedudukan diantara bandar Takrit dan Baghdad.Kota ini diasaskan oleh Ahnas semasa pemerintahan Khalifah al-Mustasim Billah pada tahun 221,Hijrah atau 836 Masehi.Kota ini dibina bagi menyelamatkan pentadbiran Khalifah al-Mustasim dari ancaman para pemberontak yang selalu menyerang kota Baghdad, jadi mereka telah membina kota Samarra bagi menyelamatkan mereka dan penduduk tempatan disitu.Khalifah al-Mustasim telah membelanjakan berjuta-juta dirham bagi membangunkan kota Samarra.Diantara bangunan yang telah dibina ialah Istana Jausaq al-Khaqani, Istana al-Umari dan Istana Wazini.Istana Jausaq terdapat tempat orang mengadu masalah kepada Khalifah dalam masa 2 hari dalam seminggu.Dizaman Khalifah al-Mutawakkil ala Allah pula telah membelanjakan kira-kira 12 juta dinar untuk membangunkan lagi kota ini dan juga istananya.Masjid Jami telah dibina dekat pasar besar kota itu.Bandar Samarra juga dibesarkan disampingMasjid Jami telah dibesarkan lagi dan menjadikan ia masjid terbesar dan tercatik didunia dengan menegahkan rekabentuk menara jenis lingkaran (manarah al-mahwiyyah).Kota ,Samarra mula terbiar apabila Khalifah Abbasiyyah kembali menjadi kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan mereka dan ini menjadikan bangunan yang cantik dan indah itu usang dan mulai runtuh kerana tiada berpenghuni.

Akhirnya ingin saya sentuh kota diAndalus (Sepanyol) yang menjadi ibukota negeri itu ialah Qurtubah dizaman pemerintahan Abdul Rahman.Penduduk dianggar 500,000 orang, bilangan rumah kira-kira 13,000 buah dan 28 buah istana,tempat mandi awam 300 buah dan masjid 3000 buah.Orang Jerman memanggil negeri itu "Jauharatul Alam " pada tahun 4,Hijrah.Selain dari itu bandar Al-Zahra yang diletak batu asasnya oleh An-Nasir pada 325,Hijrah yang kira-kira 3 batu dari Qurtubah.Bandar ini dibina dikaki bukit Al-Arus.Bandar Al-Zahra juga dibina masjid yang diketuai oleh Al-Hakam bin an-Nasir yang siap pada 329,Hijrah.Dikatakan pembinaan bandar Al-Zahra banyak diambil dari sumbar pendapatan kerajaan iaitu Kharaj.Namun bandar ini menjadi layu dan muram bila zaman Wajir yang disandang oleh Abdul Rahman bin Al-Mansor bin Abi Amir bila mereka kembali kekota menukar pusat pentadbiran semula keQurtubah.

Bila saya menceritakan tentang kota atau bandar Islam sejak tamadun ini ia sering tidak dapat tidak menerangkan tentang pembinaan istana.Justeru itu biarlah saya coretkan juga ciri-ciri istana-istana tersebut yang rata-ratanya bercirikan istana Farsi dan juga Romawi.Ianya diperbuat dari batu-bata dan tanah liat yang dibakar dan diplaster dengan kapur.Biasanya rumah golongan bangsawan atau hartawan dibina bahagian-bahagian untuk bilik-bilik mereka sebagai pemilik,bilik khadam-khadam dan bilik-bilik untuk para tetamu serta juga dewan-dewan majlis.Selain dari itu rumah-rumah ketika itu selalunya dikelilingi oleh taman-taman dan juga kebun-kebun.Dinding dan bumbung pula biasanya dihiasi oleh mosaic yang berwarna-warni.Kawasan sekeliling rumah-rumah ini dipagari oleh tembok-tembok.Manakala rumah orang kebanyakan pula tidak bertembok dan biasanya mempunyai tingkap-tingkap yang boleh melihat kearah jalan raya.

Istana-istana para Khalifah pula mempunyai banyak bilik-bilik yang luas,serambi-serambinya mempunyai kubah dan mempunyai pokok-pokok tanaman disekililingnya.Tiap-tiap serambi biasanya ditunggui oleh hamba-hamba yang sedia berkhidmat kira-kira 60 orang.Sebagai contoh Khalifah Al-Mutawakkil telah membina istana bernama Al-Hiri yang dibahagikan kepada tiga bahagian yang menyediakan pintu-pintu yang boleh dilalui kuda-kuda beliau.Dalam dewan-dewan istana pula terdapat kolam-kolam air dan terusan yang diperolehi air dari sungai yang berhampiran.Disamping itu kebun-kebun buahan amatlah cantik yang umpamanya dizaman Khalifah Al-Qahir yang diambilnya tanaman dari seluruh dunia yang berwarna merah dan kuning.Dikawasan lapang istana itu dipelihara burung-burung merpati dan tiong yang cantik-cantik.

Sekian,wassalam akan bersambung tajuk " Teori Raut Wajah@ Muka Dari Perspektif Islam :Satu Penerokaan Terhadap Wajah dan Strategi Tentera Islam Dalam Peperangan Bab Ittihaad (Gabungan)"

Dr Aminudin

Monday, December 28, 2009

Teori Raut Wajah@Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Terhadap Wajah Kota-Kota Islam Sejak Tamadun Bab Ittihaad (Gabungan) IV


Bandar, Kaherah yang telah diletak batu asasnya oleh Jauhar as-Soqli bagi tuannya iaitu Khalifah al-Muiz pada tahun 358,Hijrah disatu kawasan lapang yang dipanggil istana besar dan kemudian turut diikuti oleh pembinaan bangunan pejabat-pejabat kerajaan.Pada peringkat permulaan bandar Kaherah ini adalah berbentuk empat segi dengan terdapat tembok-tembok yang mengelilingi kota itu seluas 340 ekar, dimana 7 ekar dari kawasan itu diuntukkan bagi istana,manakala 35 ekar adalah bagi kebunan dan bakinya digunakan bagi membina rumah-rumah tentera.Mereka juga mendirikan beberapa pintu bagi kota atau bandar ini dengan dinamakan Bab Zawilah,Bab An-Nasr,bab Al-Futuh dan Bab Al-Eed.Bagi batu asas Masjid Jame Al-Azhar telah diletak pada tahun 360,Hijrah dan telah didirikan sembahyang yang pertamnya pada 7 Ramadan 361,Hijrah.Keseluruhan tiang Masjid Jame Al-Azhar ketika itu ialah 375 batang tiang dan masjid ini dikelilingi oleh pasu-pasu bunga dan tembok-tembok yang cantik dengan tulisan khat yang amat cantik juga.Masjid ini kemudian menjadi pusat pengajian Islam dan pada tahun 378,Hijrah dan wazirnya ketika itu Yakub bin Kals telah menyarankan kepada Khalifah supaya ia menjadi sebuah Universiti dan didalam masa yang singkat sahaja Jame Al-Azhar telah menjadi tumpuan para ahli ilmuan dari segenap dunia dengan adanya juga insiatif oleh Khalifah Al-Aziz dan yang lain kemudiannya memajukan Universiti Al-Azhar hingga kehari ini yang menjadi tumouan dunia Islam.

Bandar Wasit pula terletak ditebing Sungai Tigris (Dijlah) yang telah dibina oleh Hajjah bin Yusuf al-Thaqafi pada tahun 81,Hijrah.Dibandar ini dibina istana yang dinamai Qubbah al-Khadrah (Kubah Hijau) dan juga Masjid Jami dan juga pasar.Disamping itu sebuah penjara turut dibina dengan dipanggil Dimas yang pernah memuat para banduan seramai 33,000 orang.Bandar ini terletak diantara bandar Kupah dan Basrah.Sebagai bandar tentera ,Wasit juga terkenal dengan bandar ilmu pengetahuan Islam terutama sekali ilmu tajuwid al-Quran dan dari bandar ini banyak melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti Bahshal al-Wasit,al-Khatib al-Baghdadi,Ibn al-Jauzi dan Ibn al-Athir.

Bandar atau kota Baghdad diasaskan oleh Abu Jafar al-Mansur pada tahun 145,Hijrah dan bandar ini mendapat jolokan Madinah al-Salam.Bagi menjaga keselamatan bandar ini ialah direka dan dibina sebagai bentuk bulat oleh Khalifah al-Mansur dengan mendapat bantuan dari pakar astronomi yang bernama Nawbakht dan Masyaallah bin Sariyyah.Bandar ini memiliki bumi yang subur kerana terletak diantara dua tebing sungai dan disamping itu dibina rangkaian terusan-terusan yang membekalkan air kepada tanah-tanah pertaniannya.Dianggarkan kira-kira 100,000 orang telah berkerja membina bandar Baghdad yang terdiri dari pelbagai pakar.Buruh binaan pula telah didatangkan dari Syria,Mausil,Farsi dan lain-lain kawasan dari Timur tengah.Dari catatan sejarah didapati Khalifah al-Mansur telah membelanjakan kira-kira 4.8 juta dirham bagi bandar berbentuk bulat ini yang dikelilingi oleh tembok-tembok dan juga didirikan empat pintu besar yang dinamai pintu Kufah,pintu Basrah,pintu Syria dan pintu Khurasan.Pada tahun 157,Hijrah Khalifah al-Mansur telah membina sebuah istana yang dinamai al-Khuld dan Masid Jami al-Mansur.Dalam bandar ini juga terdapat pasar yang kemudiannya dipindahkan atas alasan keselamatan.Penduduk Baghdad terdiri dari pelbagai bangsa iaitu Orang Arab,Turki,Farsi,anak-anak emas kerajaan,orang Afrika dan juga orang Badawi.Menurut catatan Ibn al-Jauzi penduduk Baghdad banyak menggunakan perahu dan dianggarkan ketika itu terdapat 30,000 buah perahu.Dizaman pemerintahan Abbasiyyah, bandar Baghdad adalah merupakan bandar metropolis diTimur Tengah dan menjadi sebuah bandar yang terbesar didunia pada abad yang ke9.Bandar Baghdad adalah juga pusat pertumbuhan intelektual dimana dari bandar inilah berkembang Mazhab Hanafi dan Hambali serta menjadi pusat perkembangan kesusasteraan Islam yang turut disemarakan oleh bandar Baghdad yang turut mencapai kegemilangannya.

Bersambung

Dr Aminudin

Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam: Satu Penerokaan Terhadap Wajah Kota-Kota Islam Sejak Tamadun Bab Ittihaad (Gabungan) III


Bandar ,Basrah yang terletak diselatan Iraq telah dibina oleh pengasasnya Utbah bin Ghazwan pada tahun 17,Hijrah atau 638 Masehi.Bandar ini merupakan garison tentera (misr) yang berkembang menjadi sebuah bandar yang ditadbir oleh gabenor yang bernama Ziyad bin Abi Sufyan.Beliau telah membina Masjid al-Jami.Zaman pemerintahan Abbasiyyah kota Basrah menjadi kota metropolis yang berperanan sebagai pusat intelektual,pusat perniagaan,tempat ahli ilmuan dan ahli tasawuf.Basrah juga merupakan sebuah bandar pelabuhan dimana para pedagang dari seluruh dunia berkumpul seperti dari Cina,India,Afrika dan Eropah.

Bandar Kupah,adalah bandar yang terletak ditebing Sungai Eupharates yang dibangunkan oleh Saad bin Abi Waqqas pada 17, Hijrah.Bandar ini juga merupakan bandar kem tentera yang ingin menawan Iraq dan Farsi.Menurut penulis Ibn Batutah, bandar Kupah adalah bandar yang terkenal diIraq dan menjadi bandar tumpuan sahabat-sahabat Nabi Muhammad S.A.W, ulama-ulama dan para salihin.Ketika zaman Khalifah Sayidina Ali, Kupah telah dijadikan pusat pentadbiran beliau, dimana telah dibina tembok-tembok kota dari batu-bata, juga terdapat pasar-pasar yang cantik bagi tempat orang berjual kurma dan ikan.Masjid Jami diKupah ada lagi kesan "mihrab ",Sayidina Ali dan juga kesan air banjir yang digelar "faratannur" ,Nabi Nuh AS dan juga "Ma'bad",Nabi Isa AS.Bandar Kufah terkenal dengan tulisan khatnya yang terkenal hingga kehari ini yang dikenali sebagai "khat kufi".Adapun perancangan bandar Kupah dibuat dengan begitu rapi dimana ada jalan raya,lorong-lorong,tempat mandi awam dan tanah-tanah perkuburan.Pada awalnya Kufah adalah tempat pengkalan Mazhab Syiah tetapi kemudiannya telah berpindah ke Qum dan Khurasan.

Bandar Damsyik adalah bandar penghubung diantara barat dengan timur.Damsyik adalah juga juga bandar tertua didunia.Bandar ini dikatakan bermula sejak 4000 tahun dahulu dan ianya jatuh ketangan kerajaan Arab mulai 85 SM dan dibuka oleh al-Harith pada tahun 30an Masehi.Sebelum jatuh ketangan Islam ianya adalah dibawah kerajaan Byzantine yang secara amnya selepas itu menamatkan penguasaan barat keatasnya.Bandar ini terkenal dengan kesan-kesan sejarah seperti terdapat gua Nabi Adam AS diJabal Kasiym,tempat lahir Nabi Ibrahim AS diBerze,Nisan Nabi Musa diKadam dan lain-lain lagi.Di zaman pemerintah Muawiyyah ,Damsyik telah dijadikan ibukota pemerintahannya.Keindahan wajah kota Damsyik terserlah pada Masjid Jami yang dibina oleh Abd al-Malik bin Marwan pada sekitar tahun 90an ,Hijrah dimana dibina dan dihiasi oleh Kubah al-Nasr dan Kubah Nabi Yahya AS.

Bandar Fustat pula terletak diMesir,ia adalah bandar Islam yang dibina oleh Amru bin al-As pada tahun 18,Hijrah.Bandar ini dibangunkan setelah tentera Islam menawan bandar Iskadariah.Bandar ini yang merupakan bandar kem tentera dimana ianya dibina dengan Masjid al-Atiq sebagai tempat ibadat dan juga tempat pengadilan.Dihampir masjid itu dibina khemah-khemah tentera,istana,pasar dan kediaman penduduk.Pembinaan bandar Fustat dirancang memanjang Sungai Nil sehingga panjangnya melebihi 3 batu.Sehinggakan perkembangannya yang begitu pesat ia telah mengalahkan bandar Basrah dan Kufah.Ini menjadikan bangunan dibandar tersebut terpaksa dibina tinggi yang melebihi 5 atau 6 tingkat.Dizaman Abd al-Aziz bin Marwan banyak lagi rumah-rumah dibina dibandar ini dan begitu juga pasar-pasar yang berbumbung turut dibina dan juga tempat mandi awam dan juga rumah-rumah kerajaan.Tidak lama setelah itu lahirlah pula bandar-bandar lain yang berhampiran dengan Fustat iaitu dikenali sebagai Qatai yang berhampiran Bukit Yashkur.Dibandar Fustat juga berkembang pusat kebudayaan Islam terutama ilmu-ilmu Al-Quran dan sekitar kurun ke2 dan ke3,Hijrah lahirlah para ilmuan dan ulama diFustat.

Bersambung

Dr Aminudin

Sunday, December 27, 2009

Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam: Satu Penerokaan Terhadap Wajah Kota-Kota Islam Sejak Tamadun Bab Ittihaad (Gabungan) II


Kesan-kesan sejarah dibandar Sabtah terdapat bagi penyembahan,istana-istana lama, empangan di wadi syabut yang boleh menakung air hujan bagi kegunaan para petani.Manakala bandar pelabuhan bagi kerajaan Hadramaut itu ialah bandar Cane Emporium atau Cana-Qana yang mana perdagangan secara meluas diantara Omana (Omman), India dan Somalia.Dikota ini terdapat kota berkubu yang dikenali dengan kota Ghurab.Kerajaan Saba, wujud setelah jatuhnya kerajaan Main pada 650 SM dengan ibukotanya bernama Marib dan kemudian Sarwah yang juga merupakan kota tempat penyembahan dan juga kota tempat tinggil Puteri Balqis.Akhirnya kerajaan al-Nabat yang kotanya ialah Petra yang kira-kira 50 batu dari Laut Mati yang dikenali nama lamanya Sela.Kota ini kekal hingga sekarang yang digelar Wadi al-Sauq.Selain dari itu kota atau bandar Palmyra yang menurut para pengkaji barat ianya dibina oleh Nabi Sulaiman AS dan merupakan bandar yang subur tanah buminya.Bandar ini sungguh indah dengan lukisannya dan kesan haikal (bangunan berhala),tiang-tiang tinggi diperbuat dari batu kukuh yang kekal kehari ini.Bandar Hirah pula diasaskan oleh Raja Amru bin Udai al-malik memang terkenal dengan kecantikan dan keenakan hawanya dan selalu disebut oleh para sasterawan Arab dengan kata-kata " Sehari semalam diHirah adalah lebih baik dari berubat setahun".Bandar ini terletak dekat bandar Damsyik dan Tadmur.

Bandar Mekah pula bermula sejak kurun ke5 SM, apabila Nabi Ibrahim AS datang keMekah,bandar ini telah menjadi tumpuan kerana terdapat perigi Zam-Zam dan Kaabah.Pentadbir bandar Mekah yang mulanya dari puak Jurhum dan kemudiannya Bani Harith telah menukar ajaran Nabi Ibrahim AS kepada penyembahan berhala.Bila Islam muncul bandar Mekah bertambah penting dengan bila tertubuhnya Dar al-Nadwah yang telah melaksanakan sistem pungutan cukai tahunan dan hal-ehwal peperangan.Dar al-Nadwah juga mempunyai dewan-dewan bagi suku-suku kaum dikota itu.Mekah juga menjadi pusat perdagangan bagi kafilah-kafilah dari Syam dan Semenanjung Arab.Mekah menjadi tumpuan ibadat Haji dan ditadbir oleh satu majlis yang dikenali al-Mala.Bila Mekah ditawan oleh Rasulullah S.A.W ianya kian berkembang dan Kaabah turut diperbesarkan.Binaan Kaabah telah dibaiki sejak masa Abdullah ibn al-Zubayr sekitar 705 Masehi.Kemudian zaman Khalifah Harun al-Rashid pula dimana beliau memberi sumbangan wang kepada penduduk Mekah dan isteri baginda pula membina tali air seperti Ayn al-Baqarah yang sepanjang kira-kira 12 batu menuju keMekah.Dalam Surah Al-Baqarah,Ayat 2, Nabi Ibrahim AS telah berdoa yang maksudnya " Wahai Tuhanku! Jadikan Negeri Mekah ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai-bagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat ".

Kota Madinah pula memang terkenal dengan tanahnya yang subur dan pertaniannya maju.Nama dahulunyanya ialah Yathrib, yang ketika itu hanyalah berberapa rumah-rumah kecil yang dikelilingi oleh ladang-ladang pertanian.Ia merupakan tunjang pendapatan para penduduknya.Bila Rasulullah S.A.W datang ke Madinah lantaran Berhijrah pada tahun Pertama Hijrah atau 622 Masehi, dimana ketika itu penduduknya terdiri dari orang-orang Arab dari kabilah Aus dan Khazraj dan juga dari suka kaum bani Nadir,Qainuqa,Quraizah,orang Yahudi dan lain-lain.Bila baginda Rasulullah S.A.W datang keMadinah, baginda telah melaksanakan usaha-usaha yang diantaranya ialah membina masjid,membantu golongan muhajirin, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kaum bukan muslim .Masjid yang dibina adalah kemudianya dikenali sebagai Masjid al-Nabawi dan juga kelahiran Piagam Madinah yang merupakan satu deklarasi negara kota yang pertama bagi Islam seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hamidullah dalam Bukunya berjudul " The First Written Consitution in The World ",1968:16.Kemudiannya pula menurut Abu al-Buhturi bahawa Madinah terdapat mimbar dan maqam Nabi Muhammad S.A.W dan baginda telah berdoa supaya diberi keberkatan kepada gantang dan cupak penduduknya (Madinah) dan dibanyakan harta mereka.Bandar Madinah dibuka dengan cahaya keimanan berbanding dengan kebanyakan bandar-bandar lain yang dikatakan dibuka dengan cara peperangan (pedang).Madinah menjadi pusat pentadbiran Islam dizaman Rasululah S.A.W dan juga Khalifah-Khalifah al-rasyyidin.Perpindahan pentadbiran Islam dari Madinah telah berlaku diZaman Khalifah Umaiyyah dan juga Abbasiyyah iaitu keDamsyik dan Baghdad.

Bersambung

Dr Aminudin

Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Terhadap Wajah Kota-kota Islam Sejak Tamadun Bab Ittihaad (Gabungan) I


Sejak manusia bertamadun ,mereka menetap dibandar-bandar atau kota-kota.Dalam penyebaran Islam dikota-kotalah ianya bermula dakwah dan juga perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Malahan Nabi Muhammad S.A.W telah dilahirkan dikota Mekah al-Mukarramah dan Islam berada dizaman kegemilangan juga dikota iaitu kota Madinah al-Munawarah.Madinah sediri berasal dari perkataan Madana yang jamaknya mudun bererti bandar.Pembangunan bandar-bandar atau kota-kota dinegara Islam adalah dengan pembinaan masjid dimana misalnya Mekah dengan Masid al-Haram,Madinah dengan Masid Nabawi,Damsyik dengan Masjid Umaiyah,Qurtubah dengan Masjid Jami Qurtubah dan lain-lain kota.Ciri-ciri yang umum bagi kota purba ialah kota yang berkubu bagi tempat berlindung dimasa peperangan.Walaubagaimana pun istilah atau definisi kota telah banyak diperkatakan oleh para pengkaji atau sarjana.Namun dapatlah kepada kita rumuskan bahawa kota atau bandar itu mempunyai penduduk yang ramai,padat dan mempunyai latarbelakang sosial yang berbagai-bagai.Ibnu Khaldun pernah menyatakan bandar itu adalah kawasan yang berubah dari tahap pertanian (al-darurah) ketahap keperluan (al-hajah) dan meningkat ketahap kesempurnaan (al-kamalat) dan akhirnya sampai ketahap kemewahan (al-taraf).Bila sampai ketahap terakhir ini bolehlah kita kategorikan sebagai bandar.Diantara ciri-ciri bandar Islam akan terdapat didalamnya masjid,gabenor (qadi dan suq),kota berkubu (qasbah),pinggir kota (rabat),dinding kota (sur),pintu kota (bab),kubu pertahanan (burj),jalan raya (shari),tempat awam (bataha),tempat solat (musalla),perkuburan (maqbarah),tempat simpan air(khazzan),parit mengelilingi kota (khandaq) dan kawasan penempatan penduduk (mahalla).

Tamadun awal bagi bandar didunia dikatakan dimulai di Mesopotamia yang terletak didua lembah sungai iaitu Sungai Euphrates dan Sungai Tigris.Bandar lain dilembah ini seperti bandar Ur,Eridu,Erech,Ubaid,Nippur dan lain-lain.Bandar yang besar diMesopotamia ialah Babylon (kira-kira 2000 SM).Para pengkaji arkeologi mendapati bandar Mesopotamia mempunyai tembok-tembok yang mengelilingi bandar yang menjadi perlindungan dari serangan musuh terhadap pemerintah,ahli-ahli agama dan juga terdapat kepok-kepok padi didalam tembok itu.Manakala para perkerja mahir,jurutulis, hamba dan orang gaji ditempatkan dibahagian pinggir bandar.Didalam pinggir kota pula terdapat taman-taman dan padang-padang rumput serta tempat berlidung dari serangan musuh sedangkan jalan-jalan didalamnya amat sempit dan bengkang-bengkok dengan rumah-rumahnya berkeadaan amat padat sekali.Inilah wajah kota dunia mula-mula bertamadun yang dikaji oleh para penyelidik untuk pengetahuan kita.Banyak lagi kota-kota lain tumbuh sekitar tahun 2000 SM seperti kota Sidon,Tyre,Beriut,Damsyik dan Jerusalem serta juga Susah diFarsi.Pada tahun 700 SM terdapat kota bernama Persepolis,Pasargade dan Hame.Manakala kota-kota ditanah Arab seperti Sana,Marin dan Mekah dibangunkan sekitar tahun 1000 SM.Kota-kota diLembah Nil mungkin telah wujud sebelum 3000 SM yang terkenal seperti Memphis, Thebes,Akhet-Aten dan Alexandria.Memphis adalah pusat pentadbiran Firaun dimana ada istana raja,tempat ibadat dan penempatan tentera.Kota Thebes pula muncul mengantikan Memphis pada tahun 2000 SM, disini dibina tugu Firaun dan pelbagai lukisan.Kota Akhet-Aten dibina oleh Firaun Akhenaten pada 1370 SM bagi menyembah tuhan Aton.Kota Alexandria pula dibina Alexander the Great pada tahun 332 SM. Wajah-wajah kota diLembah Nil adalah dikatakan berbentuk separuh bulat dengan panjang kira-kira tujuh batu panjang dan lebar melebihi tiga batu.Adapun jalan-jalan utama dari keutara keselatan dan istana pula didirikan dekat dengan sungai disamping ada juga bangunan tempat ibadat dan taman-taman rihat.Didapati juga pembangunan bagi pinggiran kota bagi kediaman gulungan pertengahan,pusat perniagaan dan penempatan gulungan bawahan.

Setelah kerajaan silam Mesir runtuh lahirlah bandar atau kota-kota lain seperti Tyre,Sidon,Bablos,Gaze,Jerusalem dan Damsyik.Tyre adalah kota tua yang dibina sekitar 2000 SM,Byblos menjadi pengeluar bahan-bahan tulisan.Kota Jerusalem menjadi ibu kota kepada kerajaan Hebrew dan juga kota suci umat Islam,Kristian dan Yahudi.Ada juga kota-kota diSemenanjung Arab sebelum Islam seperti kerajaan Main,kerajaan Saba,kerajaan Himyar,kerajaan Hirah,kerajaan Ghassan dan kerajaan Hijaz.Diantara kerajaan-kerajaan tersebut kerjaan Main yang termaju bandarnya iaitu al-Qarn atau Karna-Carna dan Hadramaut.Keunikan kota-kota kerajaan Main ini ialah setiap bandar atau kotanya mempunyai kerajaan sendiri dan setiap bandar itu mempunyai majlis tersendiri yang mentadbir urusan masyarakat dan keugamaan.Sedangkan kerajaan Hadramaut ialah kota Syabut atau kota Sabota atau Sabtah seperti yang disebut dalam Kitab Taurat.

Bersambung

Dr Aminudin

Friday, December 25, 2009

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 13


63.Hachiju no mitsugo (Zaman Tua adalah zaman kanak-kanak kedua)
Pepatah Melayu ada mengatakan Orang tua jangan diperut seperti rotan, dahululah dia merasa garam yang bermakna usahlah kita cuba mengajar orang pakar.Tua pun gugur, masak pun gugur yang bermakna setiap yang hidup pasti mati.Tua tebu bermakna semakin tua semakin hebat.Tua-tua keladi berisi bermakna seorang yang tua yang pendiam tetapi banyak ilmu.Tua renta bermakna sangat tuan tetapi janganlah jadi Tua-tua terung asam, makin tua selera makin tajam yang bermakna orang tua berlagak muda.

64.Haigun no so wa hei o katarazu (Panglima yang kalah perang janganlah bercakap tentang peperangan )
Simpulan bahasa Melayu kita tentang perang diantaranya Perang asabat bermakna gertak-mengertak.Perang bermalaikat,sabung berjuara bermakna manusia berusaha tetapi Tuhan menentukan kejayaan atau tidak.Perang gurila adalah perang dijalankan bawah tanah.Perang Salib adalah perang bagi menyelamatkan Baitulmuqadis dari tangan orang kristian.

65.Haisui no jin o shiku (Membakar sebuah perahu )
Simpulan bahasa Melayu Perahu berangai bererti perahu lanun.Perahu bertambatan dagang bertepatan bermakna buat kerja ikut peraturan.Perahu katir bermaksud perahu yang dipasang pengimbang disebelah kiri dan kanannya.Perahu papan bermuatkan intan pula bermakna tidak layak dijodohkan.Manakala Bakar hujan bermakna mendung.Sedangkan Bakarlah air ambil abunya bermakna mustahil untuk dibuat.

66.Hajime ga daiji (Permulaan adalah separuh dari keseluruhannya)
Langkah kanan bermakna bernasib baik.Langkah baik adalah waktu yang sesuai untuk kita memulakan perjalanan.Langkah seperti tagar adalah langkah bunyi bergemuruh.Langkah seribu adalah cabut lari kerana takut.

67.Hajime yokereba owari yoshi (Baik pada permulaan baiklah akhirnya)
Ada batang cendawan tumbuh bermakna dimana jua kita tinggal pasti ada rezeki yang boleh kita cari.Ada padi masak, adalah pipitnya yang bererti orang yang baik budinya akan disayangi orang.Ada tugal adalah benihnya yang bermakna segala usaha yang baik akan ada hasilnya.Adakah manikam itu kalau jatuh kedalam lumpur sekalipuun tidak akan hilang cahayanya bermakna orang yang baik-baik walau dimana dia berada tetap dia baik.


Dr Aminudin

Wednesday, December 23, 2009

Kita Patut Menanam Atau Mengekalkan Pokok-Pokok Bagi Lebah Menghisap Nektar Dan Debunga


Dalam blog saya ini ,SungaibatudeRelong, saya telah banyak menulis tentang pokok-pokok dan bebunga yang mana diantaranya dibawah entry yang berjudul seperti berikut :-

1.Wangian dari Bunga dan Kayu Kesukaan Para Nabi.
2.Wangian Dari Lembah Bama Yang Dieksport KeArab.
3.Macang (Mangifera foetida)
4.Lempeng Bunga Durian Serta Buah Getah
5.Buah Kampung dan Hutan Saya Idamkan
6.Bebunga
7.Keduduk (Melastoma malabathricum
8.Cenerai (Grewia umbellata)
9.Beberas(Trigonochlamys griffithii)
10.Belimbing dan lain-lain artikel.

Semua pokok-pokok dan bebunga yang saya sebutkan diatas terdapat diKampung Relong,Kuala Lipis, Pahang.Oleh itu ia perlu dikekalkan atau ditanam bagi membolehkan sang Lebah mengisap atau memakannya.Kajian yang dibuat oleh para penyelidikan selain dari saya coretkan itu banyak lagi pokok-pokok atau bunga yang perlu kita tanam atau dipelihara supaya dia dapat hidup bagi membolehkan madu lebah terus diperolehi.

NEKTAR adalah manisan yang dikeluarkan oleh bebunga atau bahagian tertentu dari bunga atau pokok-pokok.Nektar mengandungi kira-kira 30% gula dan 70% adalah air.Nektar ini keluar dari kelopak bunga atau bahagian lain pokok seperti dari mata tunas,pucuk muda,tangkai,buah ,daun dan sebagainya.Diantara pokok-pokok yang terdapat diRelong yang banyak menjadi tempat lebah mendapat Nektar ialah seperti dari pokok Kelapa,Getah,belimbing,ubi kayu gajah,ubi kayu,kopi dan pisang.Waktu nektar ini dikeluarkan oleh pokok-pokok tersebut ialah dari waktu pagi hingga petang.Kandungan NEKTAR adalah larutan air gula disamping bahan lain iaitu asid amino,asid organik dan beberapa jenis minyak.Kandungan gula dalam NEKTAR ialah gula jenis sukrosa,glukosa dan fruktosa.Manakala DEBUNGA pula adalah debu halus yang menyerupai biji yang boleh didapati pada bahagian anter sekuntum bunga.Debunga amat kaya dengan sumber protein dan vitamin seperti Vitamin A,C,D,E,M,B1,B2,B3,B6 dan Debunga juga mengandungi bahan mineral seperti kalsium,fosforus,kalium,magnesium,besi,silikon,sulfur,klorin,kuprum dan juga asid amino dan minyak.Debunga ini diangkut oleh lebah melalui kaki belakangnya apabila dia pulang kesarangnya.

Inilah diantara NEKTAR dan DEBUNGA yang sering dihisap oleh sang lebah bagi dijadikan madu yang perlu kita pelihara atau tanam diKampung Relong dan juga seluruh Negeri Pahang bagi membolehkan madu lebah terus dapat dihasilkan bagi generasi yang akan datang ,diantara pokok-pokok yang dikenalpasti oleh para penyelidik ialah :-

1.Akasia (Acacia cincinnata)
2.Bunga Tahi Ayam (Ageratum conyzoides)
3.Bayam (Amaranthus spinosus)
4.Nanas (Ananas cosmosus)
5.Pinang (Areca catechu)
6.Belimbing (Averhoa curambola)
7.Herba itik (Borreria alata)
8.Rumput melala (Brachiaria mutica)
9.Ru (Casuarina equisetifolia)
10.Rumput lilit kain (Centottheca lappacea)
11.Kayu manis (Cinnamomum verum)
12.Limau (Citrus spp)
13.Maman (Cleome rutidosperma)
14.Kelapa (Cocos nucifera)
15.Kopi (Coffea liberica)
16.Durian (Durio zibethinus)
17.Kelapa sawit (Elaeis guineensis)
18.Jambu Mawar (Eugenia jambos)
19.Jambu air (Eugenia malaccesis)
20.Tembusu (Faqrea fragrans)
21.Getah (Hevea brasiliensis)
22.Lalang (Imperata cylindrica)
23.Petai jawa (Leucaena leucocephala)
24.Ubi kayu gajah (Manihot glaziovii)
25.Memalu (Mimosa invisa)
26.Pisang (Musa spp)
27.Rambutan (Nephelium lappaceum)
28.Pulasan (Nephelium mutabile)
29.Selasih (Ocimum basilium)
30.Angsana (Ptecarpus indius)
31.Bijan (Sesamun indium)
32.Lidah ular (Sida acuta)
33.Leban (Vitex pubescens)
34.Jagung (Zea mays)
35.Betik (Carica papaya)
36.Mangga (mangiferra spp) dan lain-lain

Dr Aminudin

Monday, December 21, 2009

Asal-Usul Datok Linggi,Kg.Relong Adalah Dari Lembah Bama: Perkaitan Dengan Teori Raut Wajah


Buku Sejarah Melayu The Malay Annals,terbitan Resort World Bhd,2009 telah menceritakan Nagapatnam dibenua Kerling yang diperintah oleh Raja Syulan yang merupakan anak kepada Raja Qubad Shahriar iaitu Raja Maghrib.Dibawah jajahannya terdapat negeri bernama Gangga Shah Negara yang Rajanya bernama Linggi Shah.Tentang negeri ini dalam buku Sejarah Melayu The Malay Annals, 2009 itu disebutkan dalam mukasurat 74 adalah " Adapun negeri itu diatas bukit, dipandang daripada hadapan terlalu amat tinggi dan belakannya rendah juga ada sekarang kotanya ".Setelah Sultan Linggi Shah Johan mendengar akan kedatangan Raja Syulan untuk menyerang mereka, baginda telah menyuruh himpunkan rakyatnya dengan menutup pintu kota,parit dan mulai berjaga-jaga.Kota itu kemudiannya dikepong oleh Raja Syulan dan bala tenteranya dan kemudian berlakulah peperangan yang dahsyat dengan menggunakan gajah dan berbagai senjata dan akhirnya dimenangi oleh Raja Syulan.Kemudian mereka meneruskan perjalanan kenegeri bernama Lenggui yang mana kota negeri itu dibuat dari batu lada hitam.Disini dijelaskan yang nama asalnya ialah "Gelanggui" yang disalah sebut dari perkataan "Linggi" yang bermakna Perbendaharaan permata (Sejarah Melayu,2009:75).Manakala Raja yang memerintahnya ketika itu bernama Raja Culin seorang raja yang besar.Mereka telah berperang dengan tentera Raja Syulan yang kemudian dimenangi oleh Raja Syulan dan puteri Raja Culin yang bernama Puteri Onangkiu yang teramat cantik paras wajahnya diambil oleh Raja Syulan sebagai isteri.

Diceritakan juga Raja Syulan telah membina kota yang dilakarkan sebagai berikut " Kotanya dari batu hitam,tujuh depa tebalnya,tingginya sembilan depa, daripada pandai segala utus yang berbuat dia tiadalah kelihatan rupanya ,rupanya seperti dituang, pintunya dari emas melela,bertahtakan emas permata.Bermula peri luasnya kota itu, tujuh buah gunung didalamnya, syahdan maka pada sama tengah negeri itu ada sebuah tasik terlalu luas seperti laut rupanya, jika gajah berdiri diseberang sana tiada kelihatan dari seberang sini, maka serba ikan dilepaskan .Dalam tengah tasik itu ada pulau-pulau terlalu tinggi,nentiasa berasap seperti disaput embun rupanya maka dari atas pulau itu ditanami pelbagai kayu-kayuan dan segala bunga-bungaan dan segala buah-buahan (Sejarah Melayu,2009:77)

Anak Raja Syulan dan puteri Onangkiu adalah teramat cantik dan tiada tandingannya dizaman itu yang diberi nama Puteri Candani Wasis yang kemudiannya berkahwin dengan Raja Suran Fad Syah yang memperolehi anak bernama Raja Culan dan dialah mengantikan Raja Syulan bila mangkat.Raja Culan bercadang untuk menyerang kerajaan Cina dan apabila tahu jarak kenegeri Cina terlalu jauh akibat taktik kerajaan Cina menghantar kapal yang penuh berisi jarum karat serta orang tua-tua.Jadi Raja Culan tidak jadi menyerang kerajaan Cina.Setelah itu diTemasik ,Raja Culan telah turun kelaut dengan dimasukan kedalam peti besi yang berkaca dan sampai kenegeri dibawah laut bernama Dika.Disana dia berjumpa Raja Fatabul Ard yang kemudian dikahwin dengan puteri bernama Mahtabul Bahri yang terlalu cantik paras wajahnya .Setelah tiga tahun dia berada dalam laut Raja Culan kembali semula kebenua Keling dengan menunggang kuda semberani dan berkahwin pula dengan anak Raja Kudar Shah Jahan yang mendapat anak bernama Adiraja Rama Mudaliar dan tidak lama setelah itu baginda mangkat.

Kesimpulannya dari coretan diatas dapatlah kepada kita bahawa nama "Linggi" adalah berasal dari perkataan "gelanggui" yang bermakna perbendaharaan permata.Manakala Kamus Bahasa Melayu Kelasik oleh Yaakub Isa,1997 pula memberi makna "Linggi" adalah kayu yang berbentuk sesiku pada haluan atau buritan kapal.Jadi saya rumuskan bahawa "Linggi" itu bermakna khazanah harta dan juga perlayaran atau perjalanan Raja-Raja bagi melawati jajahan takluknya.Justeru itu Teori Lembah Bama yang saya sarankan itu sebagai lembah Emas dan juga pusat perdagangan Asia Tenggara yang terawal adalah benar dan sebab itu Datuk Linggi dari Samutera telah kembali keLembah Bama tempat permulaan tamadun kegemilangan Sejarah Melayu.Saya juga mendapati bahasa yang digunakan dalam buku Sejarah Melayu ini adalah perkataan yang digunakan oleh orang Lembah Bama,Lipis seperti juga buku Hikayat Seri Rama yang juga ditulis oleh orang Lembah Bama.

Justeru itu Salasilah Pemerintah Datok Linggi atau Sultan Ahmad I (1761)semejak dari Nabi Adam hingga kebaginda adalah seperti berikut (disesuaikan dari Bustanus Salatin oleh Nuruddin al-Raniri dan Sejarah Melayu The Malay Annals 2009 )

Nabi Adam

Raja Qubad Shahriar

Raja Syulan

Raja Culan

Raja Adiraja Rama Mudaliar

Sang Nila Utama

Raja Iskandar Syah

Raja Besar Muda

Raja Tengah

Raja Muhammad Syah

Sultan Muzaffar Syah

Sultan Mansur Syah

Sultan Alauddin Riayat Syah

Sultan Mahmud Syah

Sultan Alaudin Riayat Shah II

Sultan Muzaffar Shah II

Sultan Abdul jail Shah I

Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II

Sultan Alauddin Riayat Shah III

Sultan Abdullah Maayat Shah

Sultan Abdul Jalil Shah III

Sultan Ibrahim Shah

Sutan Mahmud Shah II

Sultan Abdul Jalil IV

Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah

Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah

Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah

Sultan Ahmad Riayat Shah @ Datok Linggi

Nota: Salasilah dari Sultan Mahmud Shah hingga Datok Linggi dinukil dari portal Kerajaan Johor.


Bersambung

Dr Aminudin

Thursday, December 17, 2009

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 12


57.Gishin anki o shozu (Menakutkan orang dengan raksaksa dan kegelapan)
Pepatah Melayu juga ada seperti Takut akan hantu, lari kepandan yang bermakna takut rugi sedikit lansung dapat rugi banyak pulak.Takut itik, lalu tumpah yang bermakna takut rugi sedikit lansung rugi semua.Manakala Takutkan bayang-bayang sendiri bermakna takut kepada kesalahan yang kita lakukan.Sedangkan Takut akan tuma dibuang kain yang bermakna takut kepada risiko kecil tetapi untung besar dilepaskan.

58.Go jippo hyappo ( Kalau kita tertinggal bermakna kita terkebelakang sebatu )
Tinggal bersiul bermakna bersenang-lenang.Tinggal jangat,pembalut tulang bermakna sangat kurus.Tinggal kain sehelai sepinggang bermakna habis semua harta benda.Manakala Tinggal ditabung,diuntungkan,tinggal diaweh dikiraikan bermakna semua ilmu sudah diturunkan atau diajarkan.

59.Gorimuchu ni mayou (Hilang sebuah kompas)
Pepatah Melayu berbunyi Hilang dimata,dihati jangan bermakna jangan lupa walaupun berpisah.Hilang kabus, teduh hujan bermakna kita akan senang selepas kesusahan.Hilang kepala kura-kura ditelan oleh dadanya yang bermaksud orang biasa tetapi berilmu akan tetap dihormati.Hilang penjahit berkerbau-kerbau bermaksud lebih mahal benda-benda sampingan dari benda yang sebenar.Hilang tentu rimbanya,mati tentu kuburnya yang bermaksud tahu akan duduk perkara.Berbeza dengan Hilang jasa beliung,timbul jasa rimbas yang bermakna lain yang dibuat, lain pula yang dipuji orang.

60.Gyakkyo ni zensho seyo (Buat yang terbaik bagi kerja terburuk)
Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali yang bermakna buat baik biarlah sederhana dan jangan sesekali buat jahat.Buat dengan sekelip mata adalah buat dengan sangat cepat.Buat nama ialah membuat diri jadi terkenal.Buat masa panas ialah buat sesuatu dengan segera.

61.Gyuto o motte niwatori o saku ( Bunuh seekor lalat dengan sebatang lembing)
Pepatah Melayu kita tentang lalat pun ada juga iaitu Lalat memanglah mencari puru yang bermaksud lelaki jahat suka mencari perempuan jahat.Lalat pun belum terbang bermakna masih pagi sangat.Lalat hijau bermakna orang hina dan perangai pun buruk.

62.Hachi wa kinben no kagami (Lebah adalah pola sebuah industri)
Lebah menghimpun madu bermakna sangat rajin.Madu satu tong, jikalau rembes, rembesnya pun madu juga yang bermakna kalau asalnya baik ia pasti baik.

Dr Aminudin

Wednesday, December 16, 2009

Kita Bangunkan Semula Sistem Pendidikan Pondok DiKg.Relong,Kuala Lipis

Saya telah menulis dalam blog ini tentang tradisi pendidikan pondok diBukit Berangan,Kg.Relong dan juga tentang persaraan Ustaz Hj Zahari Uda yang ada kaitan dengan pondok Bukit Berangan.Saya juga ada melahirkan rasa dukacita tentang diKg Relong tiada didirikan sekolah agama.Walaupun ia belum terlewat ,kini sampailah waktunya kita mulakan sebuah sekolah pendidikan pondok yang kecil dikampung kita.Dari aspek hiraki pengetahuan Islam telah banyak dihuraikan oleh ahli sarjana Islam namun pada asasnya ahli-ahli falsafah Islam bersependapat bahawa pengetahunan terhadap Allah S.W.T adalah diutamakan ,al-Bahay menulis " Islam menganggap Allah S.W.T sebagai tumpuan tertinggi pengetahuan, objek hakiki dan manusia patut menumpukan pengetahuannya kepada-Nya menerusi akal dan fikirannya " .Pengetahuan selepas pengetahuan terhadap Allah S.W.T adalah seperti aqidah iaitu rukun iman,pengetahuan tentang halal dan haram,hukum-hukum syariah Islam,pengetahuan manusia tentang dirinya dan aspek kerohanian dan pengetahuan tentang realiti alam, kehidupan dan masyarakat.

Ibnu Khaldun yang menghuraikan dengan luas tentang ilmu pengetahuan dimana beliau telah membahagikan kepada dua kategori dimana kategori pertama ialah Naqli(wahyu) yang termasuklah Al-Quran,Tafsir,Hadith,Nasikh dan Mansukh,Sanad Hadith,Usul Figh,Ilmu Kalam dan Ilmu Tasawuf.Kategori kedua pula ialah Aqli(dicari) iaitu kira-kira,ilmu matematik,aljibera,muamalah dan faraid,kejuruteraan,ilmu bentuk,ruang dan kawasan,limu gunaan ialah perubatan,binaan,pertukangan,perbidanan dan lain-lain.

Sumber bagi pengetahuan Islam itu diperolehi dari perkara-perkara berikut iaitu "Deria " samaada zahir atau batin.Pancaindera adalah punca pengetahuan yang utama kalau mengikut al-Kindi dan akal pula adalah punca pengetahuan yang seterusnya."Akal" adalah dipersetujui oleh kebanyakan ahli falsafah Islam sebagai punca pengetahuan.Dimana akal diibaratkan cahaya yang menerangi manusia.Namun ada juga kelemahan akal ini yang menurut beberapa ahli falsafah Islam dimana ia terbatas dalam hal-hal ghaib seperti ketuhanan,kenabian,roh,akhirat dan lain-lain."Intuisi" ialah perubahan dari sifat potensi kealam nyata.Misalnya Ibnu Sina mengatakan intuisi adalah sebagai ilham akal yang aktif."Ilham" adalah tinggi kedudukannya dikalangan ahli falsafah Islam kerana dengan Ilhamlah kita boleh mengetahui perkara-perkara aqilah yang mujarrab,realiti dan ideal.Akhirnya sumber Wahyu adalah merupakan punca pengetahuan sesorang Islam.Wahyu diturunkan kepada rasul-rasul Allah S.W.T untuk menjadi pengetahuan manusia.Dalam wahyu terdapat hadith-hadith Qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W selepas A-Quran.Seperti firman Allah S.W.T yang bermaksud " Apa yang dibawakan oleh Rasul hendaklah kamu mengikutnya,sedangkan yang dilarangnya hendaklah kamu menjauhinya " (al-Hasyr:7)

Sekarang kita lihat siapakah yang terlibat dalam Pendidikan Islam ? Jawapannya memang ramai namun kita ambil golongan utama iaitu guru-guru dan murid-murid.Al-Ghazali menyatakan golongan ulama (guru) dengan mengambil sabda Rasulullah S.A.W bahawa " Dakwat para ulama lebih baik dari darah syuhada(al-Hadith)".Kajian terhadap guru telah didapati diMesir sejak dahulu lagi yang terkenal ialah Taubah al-hadrami,Abu Ismail bin Nuaim dan lain-lain.Dizaman Muawiyyah guru dilantik dengan dibayar gaji dan bila sistem pendidikan berkembang ditubuhkan Bayt al-Ilm iaitu gedung pengetahuan diBaghdad dan kemudian wujud Madrasah Nizamiyyah.Kemudian Maktab Al-Mustansiriyyah telah ditubuhkan dizaman Abasiyyah dimana guru telah dibayar gaji bulanan dan setiap murid pula mendapat sedinar emas sebulan.Akhirnya Al-Azhar ditubuhkan dari sebuah masjid menjadi Universiti pada 378 Hijrah.

Guru kanak-kanak (muallim kuttab) adalah guru-guru disekolah rendah pada peringkat permulaan kebangkitan Islam,tutor (muaddis) pula memberi pengajaran kepada anak-anak golongan bangsawan dan guru mengajar dimasjid dan madrasah yang mendapat penghormatan tinggi ketika itu yang mana kemudian menjadi profesor disekolah tinggi Islam dahulu.Murid-murid pula yang berasal dari perkataan murid bererti orang yang mencari atau menginginkan.Banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadith yang menyatakan tentang menuntut ilmu.Diantaranya surah al-Nahl,ayat 43 yang bermaksud " Tanyalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak tahu " dan sabda Rasulullah S.A.W yang bermakna " orang yang berilmu adalah waris nabi-nabi ".

Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi mendirikan sekolah pondok semula diRelong ,caranya ialah bolehlah kita kenalpasti bangunan atau rumah bagi dijadikan tempat pembelajaran, tentang guru-guru pula kita ambil guru-guru yang telah bersara sepeti Pakandak Yusof Ibrahim,Ustad Ibrahim, Ustad Siraj,Ustad Zahari dan lain-lain.Manakala murid-murid saya pasti bila kita tubuhkan ada yang akan menghantarnya kesitu.Kalau payah sangat kita bawa sanak-saudara masing-masing kesitu seorang atau dua pasti ramai jadinya nanti.Seterusnya dari segi kewangan saya kira JKKK kg Relong pasti dapat mencari para dermawan dari anak cucu cicik Tok Linggi yang telah ramai seperti dipapar dalam akhbar Utusan Melayu itu.Namun begitu setiap rumah orang Kg Relong perlulah berderma RM 10 bagi sebuah rumah bagi menyatakan rasa komitmennya.Jadi tulisan ini saya coretkan sebagai riaksi kepada lontaran idea Pandak Yusof Ibrahim dalam blognya.

Dr Aminudin

Saturday, December 12, 2009

Pengenalan Teori Raut Wajah@Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Bab XI

Abu Bakar as-Siddiq, adalah Khalifah Islam yang Pertama.Beliau dilahirkan diKota Mekah pada Tahun Gajah yang ke2, dan beliau muda 2 tahun dari Nabi Muhammad S.A.W.Abu Bakar as-Siddiq adalah berketurunan dari Bani Taim yang merupakan juga dari suku kaum Arab Quraisy.Salasilah beliau ialah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Kaab bin Saad bin Taim bin Murrah bin Kaab bin Luai bin Ghalib bin Fihr.Ibu beliau ialah Salmah binti Sakhar bin Amru bin Khaab bin Saad bin Taim.Wajah Abu Bakar as-Siddiq mengikut kebanyakan buku sejarah Islam adalah sangat menarik,janggutnya agak jarang tetapi panjang,kulitnya putih kekuningan, manakala badannya sederhana besar dan serdahana tinggi.Tentang keelokan wajahnya inilah ungkapan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W iaitu Abdullah bin Amru yang katanya " Tiga orang Quraisy yang paling tampan dan segak iaitu Abu Bakar as-Siddiq,Uthman bin Affan dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah ".Kekacakan dan ketampanan Abu Bakar as-Siddiq dapat dibuktikan oleh kenyataan-kenyataan berikut :-

i.Puteri Abu Bakar as-Siddiq iaitu Ummul Muminim Siti Aisyah RHA adalah seorang gadis yang amat cantik menawan dan Rasulullah memanggilya dengan sebutan "al-Humaira " yang bererti bunga mawar.Kalau gadis yang sebegitu cantik tentulah ayahnya adalah seorang yang kacak dan segak.

ii.Putera Abu Bakar as-Siddiq pula bernama Abdullah telah berkahwin dengan Atikah binti Zainal.Ahli-ahli sejarah Islam menyebut rupa Atikah ini adalah wanita yang tiada tolok bandingnya ditanah Arab dalam aspek kecantikan dan sudah pasti Abdullah adalah seorang yang tampan dan cantik dan sudahlah pasti ayahnya juga semacam dia.

iii.Asma binti Abu Bakar as-Siddiq telah berkahwin dengan Zubir ibnu Awwam yang anak mereka bernama Musab bin Zubir telah menjadi Gabenor diKupah yang sangatlah tampan dan bernikah pula dengan puteri Talhah bin Ubaidullah iaitu Aisyah yang merupakan seorang perempuan yang tiada tolok banding catiknya dibumi Arab.Jadi kerana datuknya Abu Bakar as-Siddiq yang kacak sudah pastilah juga cucunya telah digilai oleh wanita yang paling cantik dibumi Arab ketika itu.

iv.Putera Abu Bakar as-Siddiq yang bernama Muhammad telah dikahwinkan dengan salah seorang puteri Kaisra Yezdajir III,Maharaja Farsi setelah Empayar itu kalah kepada kerajaan Islam dan puteri-puteri yang jelita itu menjadi rebutan tetapi Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq telah beruntung kerana kalaulah Muhammad bukan seorang yang kacak masakan beliau dapat menikah dengan salah seorang puteri tersebut dizaman pemerintah Khalifah Umar bin al-khattab itu.

Abu Bakar as-Siddiq dipanggil bermacam-macam gelaran yang dalam bahasa Arab digelar laqab.Manakala panggilan pula disebut kuniyyah.Diantara gelaran yang diberikan kepada beliau ialah as-Siddiq dan al-atiq.Manakala kuniyyah pula Abu Bakar dan Abdul Kaabah.Adapun beliau digelar al-Atiq adalah kerana amat kacak dan tampan yang al-Atiq itu bermakna "segala yang baik ".As-Siddiq pula adalah bermakna orang yang dibebankan atau ditugaskan memegang urusan diyat .Abu Bakar as-Siddiq juga seorang yang bijak dan genius,seorang lelaki yang berani,lemah lembut dan pengasih kepada orang yang dalam kesusahan.Rasulullah menyifatkan Abu Bakar as-Siddiq seperti Nabi Ibrahim AS dan Nabi Isa AS.

Abu Bakar as-Siddiq telah berkahwin dengan empat orang isteri dan mempunyai enam orang anak.Isteri beliau yang pertama ialah Qutailah binti Saad dengan isteri yang pertama ini beliau dikurniakan dua orang anak iaitu Abdullah dan Asma.Isteri beliau yang kedua ialah Ummu Ruman binti Amir dan telah dikurniakan anak bernama Abdul Rahman dan Aisyah Ummul Mumini.Isteri yang ketiga pula iaitu Asma binti Umais yang dengannya beliau memperolehi anak bernama Muhammad yang ternama juga.Akhirnya isteri yang keempat ialah Habibab binti Kharijah bin Zaid al-Ansari yang memperolehi seorang puteri bernama Ummu Khalthum.

Jasa-jasa Khalifah Abu as-Siddiq adalah mengumpulkan Al-Quran yang diserahkan tugas kepada Zaid bin Thabit dan usaha ini dipuji oleh Sayyidina Ali dengan katanya " Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat keatas Abu Bakar kerana dialah orang pertama mengumpul Kitab Allah diantara dua papan ".Dizaman Khalifah AbuBakar as-Siddiq banyak juga terjadi perperangan yang dilaksanakan oleh tentera Islam.Diantaranya adalah Perang dimedan Zatal Salasil yang diketuai oleh Khalid bin al-Walid menentang panglima Hurmuz dengan berkesudahan panglima Hurmuz terbunuh dan mahkotanya diserah oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq kepada Khalid bin al-Walid.Peperangan yang berlaku di Medan Tsini juga telah dimenangi oleh tentera Islam dan terbunuhnya tentera musuh yang bernama Indrazaghur oleh Khalid bin al-Walid juga.Begitu juga dengan peperangan diMedan Allais yang dimenangi oleh tentera Islam.Dalam pepeangan di Allais ini penyair Abu Makram as-Aswad telah mengarang syairnya berbunyi demikian :-

Kami hadapi hari Allais dan gempita
Jerita singa-singa pertempuran
Belum pernah ku saksikan perang sedahsyat itu
Diantara tokoh-tokoh terbesar
Kami membunuh 70,000 (tujuh puluh ribu)
Sisa peperangan menjadi tawanan

Peperangan diKota al-Firadh dan seterusnya wilayah-wilayah takluk kerajaan Rom Timur dan Farsi telah mengwujudkan pasukan tentera Islam selain yang diketuai oleh Panglima Khalid bin al-Walid dan beliau telah dilantik menjadi Panglima Agong bagi peperangan di Tarmuk yang beliau dengan tentera Islam seramai 39,000 orang telah memenangi perang tersebut dan setelah itu jawatan beliau telah dilucutkan oleh Khalifah yang kedua iaitu Umar bin al-Khattab.Khalifah Abu Bakar as-Siddiq telah wafat pada tahun 13,Hijrah ketika berusia 63 tahun dengan digantikan oleh Sayyidina Umar bin al-Khattab.

Bersambung

Dr Aminudin

Friday, December 11, 2009

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 11


52.Gi wa nagaku inochi wa mijikashi (Seni itu berjangkamasa panjang,kehidupan pula jangkamasa pendek)
Simpulan bahasa tentang kehidupan ada yang berbunyi Hidupkan kenang-kenangan yang bermakna jangan kita lupa apa yang pernah terjadi.Begitu juga dengan pepatah yang berbunyi Hidup tidak kerana doa,mati tidak kerana sumpah yang bermaksud ajal dan maut adalah ditangan Tuhan.Manakala Hidup kayu berbuah,hidup manusia biar berjasa yang bermakna pokok dihargai kerana menghasilkan buah manakala manusia dihargai jasanya.

53.Gen izureba shiba mo oyobazu (Kata-kata kelihatan simple tetapi maknanya mendalam)
Kata hati bermakna idea yang tidak diucapkan.Kata mesti dikota bererti segala janji hendaklah ditepati.Berlawanan pula dengan Kata tidak dipegangnya,janji tidak ditepati yang bermakna mungkir janji.Manakala Kata seorang dibulati,kata bersama diperiakan pula membawa erti yang urusan peribadi diputuskan oleh kita sendiri manakala urusan orang ramai dibuat secara rundingan.Kata tak berpucuk bermakna keputusan terakhir.

54.Genko wa icci senu mono (Kata lain,buat lain)
Cakap lancung bermakna berbohong.Cakap berdegar-degar,tumit diketing yang bermaksud cakap besar tetapi penakut.Cakap berlauk-lauk,telinga tidak bertindik pula bermakna seseorang yang berlagak kaya tetapi dia seorang yang miskin dan bodoh.Manakala cakap berdegar-degar,tahi tersangkut digelegar yang bermakna cakap sahaja besar.Cakap angin pula ialah percakapan yang sia-sia.

55.Gesu no atojie (Kebodohan dipelajari setelah peristiwa berlaku)
Dahulu timah,sekarang besi yang bermakna sudah jatuh hina atau telah menjadi miskin lantaran sebelumnya adalah sebaliknya.Begitu juga dahulu intan ,sekarang jadi batu yang bermakna dahulu mulia sekarang dihina.Begitu juga Dahulu helang pulau,kini sudah menjadi burung pungguk yang bermakna sudah jatuh miskin.Dahulu parang,sekarang besi yang bermakna dulu sayang sekarang benci.

56.Gi o mite nasazaru wa yu nakinari (Buat apa yang betul pada firasat kamu)
Buat baik berpada-pada,buat jahat jangan sekali yang bermakna buat baik biarlah sederhana dan jangan sekali berbuat jahat.Buat galak mata pula bererti tidak elok dipandang.Buat sambal bermakna mudah dikalahkan .Buat nasi tambah adalah mencari punca pendapatan lain bagi menambah pendapatan yang sedia ada.Dan jangan Buat tahi yang bermakna melakukan perkara yang tidak baik.


Dr Aminudin

Pengenalan Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Bab X


Setelah Perjanjian Hudaibiyyah dikhianati,Nabi Muhammad S.A.W telah bersedia dan bertekad untuk menakluki Kota Mekah.Pada 10 Ramadhan Tahun 8,Hijrah bersamaan dengan bulan Januari ,tahun 630 Masehi,maka Kota Mekah telah dikuasai dan hanya 15 orang sahaja penduduk Mekah dikenakan hukuman mati,manakala yang lain dibebaskan.Selepas berlaku juga perang Hunain pada tahun ke8,Hijrah itu yang dipimpin juga oleh Nabi Muhammad S.A.W dengan menentang tentera musyrikin dari kaum Hawazin, diTaif.Dimana dimenangi oleh tentera Islam.Kemudian dari itu terjadi pula Perang Tabuk yang berlaku pada bulan Rejab tahun ke9 ,Hijrah untuk melawan tentera Rom.Dalam perang ini sahabat-sahabat Nabi telah berderma termasuklah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq bagi semua hartanya,Sayyidina Omar ,Sayyidina Uthman bin Affan menderma sebanyak 1000 ekor unta,70 ekor kuda dan 1000 dinar,Zainal Ariifn Abas menderma 200 ekor unta dan 200 kilo emas,Rahman Auff menderma separuh hartanya,Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan lain-lain.Namun Perang Tabuk tidak terjadi dan tentera Islam memperolehi kemenangan moral.Walaubagaimanapun perang ini memberi kesan kepada 3 orang tentera yang tertinggal semasa nak pergi perang iaitu Kaab bin Malik,Mararah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah al-waqifi dan mereka telah dikenakan hukuman iaitu tidak boleh bercakap-cakap dengan orang ramai dan tidak boleh melakukan hubungan sex dengan isteri mereka.

Pada 25 haribulan Zulkaedah tahun ke10,Hijrah telah berangkat keKota Mekah dengan 114,000 orang Islam untuk menunaikan Haji Wida bersama dengan semua isteri baginda dengan menaiki unta bernama al-Qaswa dan setelah selesai menunaikan haji baginda pulang keMadinah.Nabi Muhammad S.A.W telah wafat pada 12 haribulan Rabiulawal tahun ke11,Hijrah pada usia 63 tahun 3 hari mengikut kiraan tahun Qamariah.Nabi Muhammad S.A.W yang wafat tiadalah meninggal sebarang harta buat warisnya namun begitu baginda meninggalkan dua pusaka untuk diwarisi oleh ahli keluarganya dan umat Islam yang mana baginda bersabda " Aku telah meninggalkan kepada kamu dua pusaka yang akan menjadikan kamu tidak sesat selagi kamu berpegang teguh kepada dua perkara iaitu Kitab Allah (Al-Quran) dan Sunah Rasulullah (hadis)".Selain dari itu inilah diiktisarkan diantara mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad S.A.W untuk dijadikan pangajaran kepada kita semua :-

i.Al-Quran adalah satunya mukjizat terbesar dari baginda.
ii.Bulan jadi terbelah dua- ketika orang kafir Quraisy meminta tanda kenabian baginda,baginda telah memohon kepada Allah S.W.T dan waktu itu bulan telah terbelah dua bahagian ,satu bahagian diatas Gunung Abu Qubais dan satu bahagian lagi dikaki gunung tersebut.Peristiwa ini terjadi pada tahun ke9 kerasulan baginda.
iii.Memberitahu tentang kedudukan bentuk Baitul Maqdis dalam peristiwa Israk bila baginda ditanyakan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada baginda tentang bentuk Baitul Maqdis yang belum pernah baginda lihat atau lawati dan baginda mendapat pandangan ini dari malaikat Jibril.
iv. Menangguh matahari dari terbenam ketika baginda dalam perjalanan pulang dari peristiwa Israk.
v.Matahari muncul semula setelah terbenam ketika baginda berdoa kepada Ali bin Abi Talib bagi membolehkan Ali dapat menunaikan solat Asar tepat pada waktunya.
vi.Air terpancar dari celah-celah jari Nabi Muhammad S.A.W sehingga dapat menghilangkan dahaga sepasukan tentera Islam,unta-unta dan kuda-kuda.
vii,Memberi makan dengan hanya secupak gandum kepada 1000 orang tentera Islam.
Viii.Sebatang kayu bertukar menjadi pedang kepada Ukasyah bin Muhshan dalam Perang Badar.
ix.Dari riwayat al-Baihaqi dan Thabrani bahawa Fudaik bin Amir menemui Rasulullah S.W dengan kedua matanya telah tidak dapat melihat akibat kena bisa telur ular dan Rasulullah S.A.W telah meniup kematanya dan telah sembuh hingga keusia beliau 80 tahun masih boleh menjahit dan boleh memasukkan benang dalam lubang jarum.

X.Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar bahawa Rasulullah S.A.W telah memercikan air ke Wajah atau Muka anak tirinya iaitu Zainab binti Ummu Salamah RA hingga menjadikan Wajah Zainab adalah Wajah yang tiada orang dapat menandinginya. Wajah Zainab tetap cantik hingga lanjut usia dan bila dia berkahwin dengan Abdullah bin Zamah, mereka mendapat anak yang sangat cantik dan cerdik.

Xi.Dari Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Barra bin Azib, dia pernah ditanya tentang Wajah Rasulullah S.A.W , apakah ia seperti pedang ?,Dia menjawab " Tidak, akan tetapi seperti bulan purnama ".Begitu juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Thufail Amir bin Watsiah al-Laisy RA, beliau berkata " Aku pernah melihat Rasulullah S.A.W dan aku tidak mendapati orang lebih baik daripadanya dimuka bumi ini ".Manakala para wanita Anshar membacakan beberapa bait syair kepada baginda bila tiba diMadinah yang bunyinya sedemikian :-

Telah datang kepada kami bulan purnama
Dari sebelumnya telah dinanti-nanti
Kita wajib bersyukur diatasnya
Serta berdoa agar Allah selalu melindunginya
Wahai Nabi yang diutus kepada kami
Engkau datang dengan perintah yang ditaati.

(Syeikh Ibrahim Jalhum dan Abdul Salam Hammad, Mukjizat Rasulullah S.A.W,2009:188)
Bagi huraian mendalam tentang mukjizat Nabi Muhammad S.A.W,bolehlah dibaca buku diatas yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Shafa,2009)

Bersambung

Dr Aminudin

Thursday, December 10, 2009

Pengenalan Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Bab IX

Ramai dikalangan pengikut Nabi Muhammad S.A.W menderita siksaan dari pihak kaum musyrikin diantaranya ialah Bilal bin Rabah,Yasir,Bumayyah dan Ubaidullah,Abu Bakar as-Siddiq,Uthman bin Affan,Az-Zubir bin al-Awwam,Saad bin Abu Waqas,Khalid bin Said dan ramai lagi.Lantaran siksaan tersebut ada dikalangan mereka yang berhijrah keHabsyah.Setelah Abu Talib meninggal dunia dan diikuti oleh isteri baginda Nabi Muhammad S.A.W ,berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj iaitu pada tahun ke12 kenabian baginda dan para pengikut telah berhijrah keMadinah dan setelah mendiami Kota Madinah para Muslimin telah berhadapan dengan banyak peperangan yang diantaranya ialah Perang Badar al-Kubra iaitu merupakan perang pertama dalam Islam.Peperangan ini berlaku diantara musyrikin Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal seramai 1000 orang, manakala Islam diketuai oleh Nabi Muhammad S.A.W dengan kekuatan hanya 313 orang .Dalam peperangan ini kaum Muslimin telah menang dan Abu Jahal dapat dibunuh.Kemudian setelah setahun setelah iaitu pada bulan Safar tahun ke 3 ,Hijrah berlaku pula Perang Uhud yang terjadi dikaki Bukit Uhud ,diluar Kota Madinah.Bilangan anggota tentera musyrikin Quraisy adalah seramai 3000 orang yang dipimpin oleh Abu Suffyan bin Harb.Dalam peperangan ini anggota tentera Islam telah agak kucar-kacir dan ramai dikalangan mereka yang syahid kira-kira 70 orang yang diantaranya termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib,Musab bin Umair,Abdullah bin Jahsyi,Hanzalah bin Abu Amir dan lain-lain.

Setelah berlaku Perang Uhud berlaku pula Perang Khandak yang terjadi pada tahun ke 5 ,Hijrah dengan Nabi Muhammad S.A.W mengali parit disekeliling Kota Madinah.Perang ini juga dikenali sebagai Perang parit yang mana bilangan tentera musyrikin Quraisy seramai 10,000 orang berbanding dengan tentera Islam hanya seramai 3000 orang dan akhirnya perang ini dimenangi oleh tentera Islam dengan diikuti oleh Perang Mustaliq yang turut dimenangi oleh tentera Islam yang mana puteri al-Harith bin Abu Dhirar telah ditawan dan menjadi isteri kepada Nabi Muhammad S.A.W.Setelah berlaku Perjanjian Hudaibiyyah berlaku pula Perang Khaibar yang terjadi pada bulan Muharram tahun ke7 Hijrah yang diketuai oleh Nabi Muhammad S.A.W menentang kaum Yahudi yang berkesudahan dengan dimenangi oleh tentera Islam.Setelah Khalid bin al-Walid,Amru bin al-Ass dan Uthman bin Talhah memeluk Islam, tentera Islam semakin kuat dan pada tahun Hijrah yang ke8 terjadi Perang Mu'tah dinegeri Syam bagi membalas perbuatan Raja Arab Ghassan yang membunuh utusan Nabi Muhammad S.A.W. Dalam peperangan ini tentera Arab Ghassan yang bergabung dengan tentera Rom berjumlah 200,000 orang yang berjuang dengan tentera Islam hanya 3000 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawalah dan kemudian terpaksa dibawa berundur untuk sementara waktu oleh Khalid bin al-Walid.

Bersambung

Dr Aminudin

Pengenalan Teori Raut Wajah @Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Bab VIII

Nabi Muhammad S.A.W adalah dari susurgalur keturunan dari Nabi Ibrahim AS dimana salasilah baginda adalah seperti ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Hadhir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maad bin Adnan.Datuk Nabi Muhammad S.A.W ialah Fihr bin Malik merupakan seorang dermawan yang digelar Quraisy yang bererti pembahagi roti ,dimana memberi makanan kepada jemaah haji bila tiba musim haji.Ibu baginda ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab.Nabi Muhammad S.A.W lahir dikota Mekah pada hari isnin bulan Ribulawal tahun Gajah yang bersamaan dengan tahun Masehi 570, dimana pada tahun itu gabenor Abrahah telah menyerang kota Mekah dengan bala tentera gajah.Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W menjadikan rumah Abdul Muttalib terang benderang dan dinegeri Farsi pula api berhala yang tidakpernah padam menjadi padam dan diwaktu Nabi Muhammad S.A.W lahir diMekah itu pula semua berhala dikeliling kaabah semua tumbang.Nama Nabi Muhammad S.A.W pula bermakna Orang Yang Terpuji.

Ketika berusia 6 tahun Nabi Muhammad S.A.W telah pergi kekota Yathrib (Madinah) bersama ibu baginda dan ibu baginda meninggal didalam perjalanan pulang iaitu disatu tempat bernama Abwa dan baginda telah dibesarkan pula oleh datuknya Abdul Muttalib dan pada usia 8 tahun datuk baginda pula meninggal dunia dan baginda dibesar dan dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib bin Abdul Muttalib.Ketika pada usia 15 tahun Nabi Muhammad S.A.W telah mengikuti perang iaitu Perang Fijar yang mana berlarutan sehingga 4 tahun yang kemudiannya dimenangi oleh kaum Quraisy.Manakala pada usia 25 tahun Nabi Muhammad S.A.W telah berkerja dengan Siti Khadijah binti Khuwailid dengan berniaga diSyam dan baginda berkahwin dengan Siti Khadijah kemudiannya.Baginda telah dikurniakan 6 orang anak iaitu al-Qasim,Abdullah,Zainab,Ruqaiyyah,Ummu Kalthum dan Fatimah.Ketika baginda berusia 40 tahun anak-anak lelaki baginda telah meninggal dunia dan yang tinggal hanyalah anak-anak perempuan.Ketika baginda berusia 35 tahun baginda selalu beribadat diGua Hira dengan berpandukan ajaran Nabi Ibrahim AS.Pada usia 40 tahun baginda telah didatangi oleh lelaki kacak menawan yang berpakaian putih memeluk baginda serta membaca Surah al-Iqra, ayat 1-5 yang bermaksud " Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.Yang Mencipta manusia dari segumpal darah yang beku.Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Mulia.Yang Mengajar manusia menulis dengan qalam, Yang mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui ".

Nabi Muhammad S.A.W berdakwah pada peringkat awalnya secara rahsia.Orang pertama yang beriman ialah isteri baginda,anak-anak baginda dan anak-anak peliharaan baginda iaitu Sayyidina Ali dan Zaid bin Harithah dan setelah itu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq.Nabi Muhammad S.A.W telah menjadikan rumah Arqam bin Abu Arqam sebagai markas penyibaran Islam dan setelah 3 tahun usaha ini dilakukan maka Allah S.W.T telah memerintahkan cara ini dilakukan secara terbuka seperti yang disebut dalam Al-Quran ,Surah al-Hijr, ayat 94 yang berbunyi " Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, dan jangan engkau memperdulikan orang musyrikin ".

Bersambung

Dr Aminudin

Wednesday, December 9, 2009

Pengenalan Teori Raut Wajah @ Muka Dari Persepktif Islam : Satu Penerokaan Bab VII

Selepas Nabi Sulaiman AS ,ialah Nabi Ilyas AS yang mana baginda berketurunan dari Nabi Harun AS.Baginda diutus kepada penduduk kota Ba'labak , dinegeri Palestin .Penduduk kota itu juga tidak mahu mengikut seruan dakwah oleh baginda yang kemudiannya Allah S.W.T telah menurunkan bala kepada mereka.Baginda telah disebut dengan anak saudara baginda iaitu Nabi Ilyasa AS seperti dalam surah an-Anam,ayat 86 yang berbunyi " Dan,Ismail,Ilyasa,Yunis dan Lut.Masing-masing Kami (Allah S.W.T) lebihkan diatas seluruh alam ".Selepas Nabi Ilyas AS wafat atau ghaib,Nabi Ilyasa AS pula diutuskan untuk menyeru penduduk kota Banias diSyam supaya beriman kepada Allah S.W.T dan ramai yang menerima seruan dakwah baginda.Apabila baginda wafat Allah S.W.T pula bangkitkan Nabi Yunus AS yang juga berketurunan Nabi Ya'qub AS iaitu Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Ya'qub AS.Baginda dilantik ketika itu dinegeri bernama Ninawa yang mana kemudiannya baginda telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya dua orang sahaja yang beriman mengikut baginda iaitu Tanukh dan Rubil.Lantaran takutkan bala yang diturunkan oleh Allah S.W.T ,Nabi Yunus telah meninggalkan Ninawa dan kemudian menumpang kapal yang mengakibatkan baginda pula dibuang kelaut dan telah ditelan oleh ikan paus selama 40 hari 40 malam seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah al-Anbia,ayat 87-88.Setelah dimuntahkan oleh ikan paus,baginda telah kembali kepada kaumnyna yang telah beriman kira-kira 100,000 orang setelah takutkan azab Allah S.W.T.

Setelah itu Nabi Zakaria AS , yang perkerjaannya sebagai tukang kayu adalah juga bapa saudara kepada Siti Maryam yang telah memenangi secara undian bagi menjaga anak saudaranya itu.Bila Siti Maryam beribadat kepada Allah S.W.T dalam mihrabnya akan memperolehi makanan dari Allah.Nabi Zakarian AS juga dimusuhi oleh kaumnya iaitu bani Israil dan baginda dikurniakan anak yang menjadi Nabi Yahya AS.Nabi Yahya AS adalah seorang yang kacak dan makanan baginda adalah daun-daun kayu,manisan lebah,belalang dan air sejuk.Baginda menjadi Nabi ketika baginda berusia 30 tahun dan baginda masuk kekota Baitul Maqdis untuk mengajak manusia kembali keajaran Kitab Taurat.Raja yang memerintah ketika itu bernama Herodos yang ingin berkahwin dengan puteri Herodia telah dihalang oleh Nabi Yahya As yang mengakibatkan baginda telah dibunuh oleh Raja Herodos.Nabi Yahya AS adalah diantara nabi yang telah dibunuh oleh kaumnya dan setelah itu semua kaum yang membunuh Nabi Yahya AS telah ditelan bumi.Penulis riwayat nabi Yahya As ada menulis bahawa belum pernah manusia yang secantik Nabi Yahya As dan Alah S.W.T telah mencatatkan dalam Al-Quran surah Maryam, Ayat 7 yang ertinya :-

" Wahai Zakaria! sesungguhnya Kami memberi khabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama yahya.Yang sebelumnya Kami belum pernah mencipta orang yang serupa dengan dia ".

Nabi Isa AS adalah Rasul Ulul Azmi yang merupakan susurgalur Nabi Sulaiman AS bin Daud AS.Baginda lahirkan tanpa bapa dari ibunya Siti Maryam binti Imran.Datuk baginda, Imran bin Mattan adalah seorang pemimpin dan ketua upacara sembahyang kaum Israil dan kemudiannya menyerahkan Siti Maryam kepada rumah ibadat dikota Baitul Maqdis yang dijagai oleh Nabi Zakaria AS.Nabi Isa AS telah dilahirkan ditempat bernama Baitilehem yang semasa bayi boleh berkata-kata dan mengikut Ibnu Abbas terdapat 4 orang bayi yang boleh berkata-kata ketika dalam buaian iaitu dizaman Juraij,bayi dirumah Sti Zulaikha,bayi Masyitah dan Nabi Isa AS.Nabi Isa AS telah dibesarkan oleh ibunya didesa bernama Annasyirah yang agak jauh dari tempat baginda dilahirkan.

Nabi Isa AS adalah seorang pemuda yang berwajah kacak dan sangant tampan, berbadan sederhana tinggi dan kulit berwarna kemerah-merahan.Baginda berambut lulus dan panjang hingga kebahu.Menurut Nabi Muhammad S.A.W bahawa wajah Nabi Isa AS seakan-akan wajah sahabat baginda yang bernama Urwah bin Mas'ud ath-Thaqafi.Apabila berumur 12 tahun Nabi Isa AS telah berkerja sendiri dan memilih berkerja sebagai tukang kayu seperti kerja bapa tirinya Yusuf an-Najjar.Disebelah malam baginda telah menghadiri majlis pengajian dirumah ibadat dengan mendengar pendita pengajar Kitab Taurat.Baginda hanya memakai sehelai baju gamis yang murah dan tidak memakai alas kaki dan baginda pernah berkata " Tiada orang fakir yang lebih fakir daripadaku ".

Setelah baginda dilantik menjadi Rasul ketika berusia 30 tahun dan dengan bersama ibunya Siti Maryam, mereka telah mendaki bukit Zaitun dan kemudian didatangi oleh malaikat Jibrail membawa Kitab Injil kepada baginda.Nabi Isa AS telah menyeru dan mengajak kaumnya menyembah Allah S.W.T dan baginda telah diminta oleh kaumnya menunjukkan mujizat diantara mujizat Nabi Isa AS ialah baginda dapat mencipta buring dari tanah dan kemudian menjadi burng itu hidup,baginda juga dapat mencelekkan orang buta sejak lahir,dan menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak,baginda juga dapat menghidupkan orang yang telah mati dan lain-lain.Seruan dakwah baginda tidak mendapat sambutan dan hanya kira-kira 12 orang sahaja yang beriman dan bersama mereka itu mereka berdakwah hinggalah mengharungi padang pasir dan kelaparan yang hinggakan pengikutnya meminta oleh turunkan makanan kepada mereka dan Allah perkenankan kepada mereka seperti dalam Al-Quran didalam Surah al-Ma'idah ,ayat 115 yang bermaksud :-

" Sesungguhnya Aku (Allah S.W.T) akan menurunkan hidangan itu kepada kamu,Barangsiapa yang kufur (mengengkari nikmatku) sesudah itu (sesudah menikmati hidangan itu) pasti Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah Aku timpakan keatas seseorangpun diantara umat manusia "

Orang-orang kafir yang ingin menghapuskan Nabi Isa AS dan memfitnahkan baginda yang dikatakan ingin memerangi Raja Palestin dan angkatan angkatan raja ketika itu datang mengempur markas Nabi Isa As setelah mendapat kerjasama dari murid Nabi Isa As yang munafik yang menurut pendapat ahli-ahli tafsir ialah yang bernama Yahuza dan Allah S.W.T telah mengangkat Nabi Isa AS kelangit dan tentera kerajaan telah menangkap Yahuza Iscariot yang disangkakan Nabi Isa AS.Yahuza Iscariot mengatakan bahawa dia bukan Nabi Isa AS tetapi tentera kerajaan tidak mempercayai itu semua kerana mereka mendapati Wajah,Yahuza Iscariot adalah sama dengan Wajah, Nabi Isa AS.Yahuza Iscariot kemudiannya dibawa ketiang salib dan dia mati ditiang salib kerana perbuatannya sendiri yang menunjuk dan mengkianati Nabi Isa AS.Inilah pembalasan kepadanya yang mengkianati Nabi Allah S.W.T.

Bersambung

Dr Aminudin

Monday, December 7, 2009

Pengenalan Teori Raut Wajah@Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Bab VI

Nabi Harun AS dilantik Allah S.W.T adalah juga diatas permohonan Nabi Musa AS yang mana memohon saudaranya itu dilantik oleh Allah S.W.T sebagai nabi kerana Nabi Harun AS seorang yang amat fasih berkata-kata sedangkan Nabi Musa AS telah mengalami kecederaan pada lidah baginda akibat memakan bara api dizaman Firaun.Nabi Harun AS adalah anak kepada Imran bin Qahit bin Lawi bin Ya'qub AS.Mengikut riwayat Nabi Harun AS lebih tua dari Nabi Musa AS sebanyak 30 tahun dan ketika usia 122 tahun baginda telah wafat.Kalau kita rajin membaca kitab-kitab hadith Rasulullah S.A.W selalu menyebut-yebut Nabi Harun AS yang dikasihinya kerana sifat-sifat baginda yang lembut berbanding dengan Nabi Musa AS yang agak keras dan tegas.

Nabi Zulkifli AS pula adalah anak kepada Nabi Ayub AS yang asal baginda adalah dari Basyar dimana baginda merupakan seorang yang segak dan tampan dan sanggup berpuasa disiang hari dan beribadat dimalam hari.Sifat baginda yang tidak marah-marah itu akhirnya menjadi Raja Rom yang ketiga kerana sifat tidak suka marah baginda itu merupakan ciri yang membolehkan baginda dilantik menjadi Raja dan baginda telah wafat ketika berusia 75 tahun.

Manakala Nabi Daud AS pula adalah dari susurgalur dari keturunan Nabi Ya'qub AS.Baginda hidup ketika zaman Raja Talut memerintah, baginda merupakan seorang tentera yang baru berumur 14 tahun ketika itu.Oleh kerana masih muda baginda tidak membawa panah dan perang tetapi membawa lastik untuk melastik pihak musuh dengan batu-batu ketika berperang itu.Baginda telah dapat membunuh Raja Jalut yang kafir dengan lastiknya yang mengenai mata raja itu ketika berlawan dengan baginda dan mati jatuh dari kudanya akibat batu lastik yang mengenai mata lawannya itu.Nama Nabi Daud AS telah menjulang lantaran dari peristiwa berlawan menggunakan lastik baginda itu dan baginda telah dikahwinkan dengan puteri Raja Talut yang memerintah kerajaan Palestin ketika itu.Setelah Raja Talut insaf dari kesilapan untuk menghapuskan baginda Raja Talut telah meninggalkan tahta kerajan maka Nabi Daud AS telah menjadi Raja Palestin ketika berusia 30 tahun dan ketika itu Allah S.W.T telah melantik baginda menjadi nabi.Allah S.W.T telah memberi kelebihan kepada baginda iaitu kekuatan,ketaatan dan gunung serta burung bertasbih bersama-sama baginda dan baginda juga dikurniakan Kitab Zabur yang disebut didalam Al-Quran dalam surah an-Nisa, ayat 163 yang bermaksud "...dan Kami (Allah S.W.T)mengurniakan Kitab Zabur kepada (Nabi) Daud AS ".Baginda juga telah mendirikan Masjid al-Aqsa ditempat baginda berdoa untuk memghapuskan penyakit taun yang melanda Kota palestin ketika itu diatas sebuah batu besar yang berada diMasjid al-Aqsa, baginda membina masid tersebut bersama anaknya Nabi Sulaiman AS.

Sebagai Raja dan Nabi Daud AS membahagikan masa baginda kepada empat bahagian iaitu Pertama untuk beribadat dan bermunajat kepada Allah S.W.T,Kedua untuk memerintah negara dan mengadili persengketaan dikalangan rakyat,Ketiga untuk berdakwah dan mengajar persoalan agama kepada seluruh rakyat dan Keempat baginda khaskan untuk urusan diri dan keluarga baginda seperti baginda membuat baju besi dan perkakas dari besi untuk saraan hidup baginda,isteri dan anak-anak baginda.Dalam hal beribadat diriwayatkan Nabi Daud AS berpuasa selang hari.Nabi Muhammad S.A.W memuji cara berpuasa Nabi Daud AS ini yang mana baginda menganggap cara berpuasa yang sebaik-baik cara berpuasa adalah cara berpuasa Nabi Daud AS.Nabi Daud AS juga mempunyai mujizat iaitu suara baginda yang amat merdu terutama ketika membaca Kitab Zabur,malahan burung-burung akan berkumpul mendengar suara Nabi Daud AS dan sungai jadi terhenti mengalir ketika mendengar suara Nabi Daud AS bagi menikmati kemerduan suara baginda itu.Baginda juga dapat melembutkan besi apablia disentuhnya terutama untuk membuat barang-barang besi bagi kegunaannya dan rakyatnya.Baginda telah wafat ketika berusia 100 tahun dengan diganti oleh anak baginda Nabi Sulaiman AS.

Kerajaan Nabi Sulaiman AS meliputi seluruh dunia Arab,Israil,Farsi,Rom,Habsah dan kawasan-kawan pinggiranya.Baginda juga memerintah manusia,bintang,burung,awan,jin dan syaitan.Diantara mujizat baginda ialah boleh memerintahkan angin untuk menerbangkan baginda dimana telah disebut didalam Al-Quran,surah al-Anbia,ayat 81 yang bermaksud "...Dan kepada (Nabi) Sulaiman AS,Kami tundukkan angin yang menerbangkannya dengan perintah Kami, menuju kebumi yang Kami (Allah S.W.T) berkati padanya.Dan diatas segala sesuatu Kami mengetahui kesemuanya." Dalam satu kisah Nabi Sulaiman AS telah menyiasat kegiatan burung belatuk dimana dalam bahasa Arab dipanggil burung hud-hud yang kemudiannya burung belatuk membawa berita tentang seorang Ratu diNegeri Saba yang jelita bernama Balqis dan kisah ini ada diceritakan dalam Al-Quran surah al-Naml, ayat 22-26.Dimana dalam kisah ini berakhir dengan perkahwinan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis yang turut diceritakan dalam Al-Quran dalam surah yang sama dalam ayat 38 hingga 44.Mengikut riwayat Nabi Sulaiman adalah yang paling ramai isterinya yang katakan ada kira-kira 600 orang dan baginda wafat pada usia 180 tahun diPalestin yang ketika itu baginda sedang menyelia rakyatnya bersama dengan jin membina Masjid al-Aqsa yang hampir siap.

Bersambung

Dr Aminudin

Sunday, December 6, 2009

Pengenalan Teori Raut Wajah@Muka Dari Perspektif Islam : Satu Penerokaan Bab V

Nabi Musa AS telah berkahwin dengan puteri Nabi Syuaib AS iaitu Safura dan baginda adalah dikategorikan sebagai 5 Rasul-Rasul Ulul Azmi iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS,Nabi Musa As,Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad S.A.W.Namun begitu oleh mungkin kerana sikapnya yang agak kasar terhadap saudaranya Nabi Harun AS semasa diPadang Tih itu telah menyebabkan kemurkaan Allah S.W.T terhadap baginda yang menyebabkan tiada dari zuriatnya menjadi nabi sebaliknya dari sulbi saudaranya Nabi Harun AS telah menjadi nabi iaitu Nabi Ilyas AS dan Nabi Ilyasa AS (Tarikuddin,2008:116)

Mengikut riwayat ahli-ahli tafsir tentang jumlah kaum Israil yang keluar dari bumi Mesir mengikut Nabi Musa AS adalah kira-kira 600,000 orang yang dikejar oleh tentera Firaun dan menghala ke Laut Merah dan ditepi Laut Merah Nabi Musa AS telah mengangkat tangan kanannya yang memegang tongkat lalu memukul hujung tongkat itu keair Laut Merah dan terbelahlah laut tersebut menjadi 12 lorong dan dasar laut menjadi kering dan berdebu.Nabi Musa AS mengarahkan kesemua bani Ya'qub AS memasukki lorong-lorong tersebut dengan Bani Raubin (Rubil) satu lorong,Bani Syamun (Simon) satu lorong,Bani Lawi (Levi) satu lorong,Bani Yahuza satu lorong,Bani Daan satu lorong,Bani Athir (Asyir) satu lorong,Bani Yusuf AS satu lorong,Bani Bunyamin (Benjamin) satu lorong,Bani Naktali (Naifatali) satu lorong,Bani Yad (Jad) satu lorong,Bani Yasakir(Yasyjur) satu lorong dan Bani Zabulun satu lorong.Jadi cukuplah 12 lorong yang disediakan oleh Allah S.W.T bagi semua kaum bani Israil untuk menyeberangi Laut Merah bagi menyelamatkan diri dari kekejaman Firaun.Bila angkatan Firaun sampai ketepi Laut Merah itu semua bani Israil dan Nabi Musa AS telah selamat menyeberang Lautan Merah itu, bila Firaun dan Perdana Menterinya Haman tiba ditengah lautan yang terbelah itu Allah S.W.T telah memerintahkan Laut Merah supaya bercantum kembali dan menyebabkan Firaun,Perdana Menteri dan bala tenteranya habis ditelan oleh Laut Merah.

Nabi Musa AS tidaklah lagi mahu kembali keMesir, tanah air mereka ialah Palestin.Dimana Nabi Ya'qub telah menetap diPalestin bersama saudaranya Nabi Ishaq AS dan mereka juga benci kepada kekejaman Firaun yang membunuh segala anak lelaki Bani Israil.Setelah sampai ketanah suci mereka iaitu Baitul Maqdis kaumnya masih juga berdegil dan mereka telah disesatkan diPadang Tih selama 40 tahun.Selama 40 tahun sesat itu Allah S.W.T telah menurunkan makanan istemewa untuk Bani Israil iaitu manna dan salwa.Manna ialah makanan berupa embun yang berwarna putih macam salji yang rasanya manis yang Allah S.W.T turunkan diwaktu pagi, manakala salwa itu ialah sejenis burung yang semacam burung puyuh yang Allah S.W.T datangkan kepada mereka pada waktu petang untuk mereka tangkap dan disebelih untuk dimakan dagingnya.Semasa sesat diPadang Tih inilah Nabi Musa AS telah mendaki Gunung Thursina dan Allah S.W.T telah mengurniakan kepada baginda kepingan-kepingan papan luh dari batu yang dikenali sebagai Kitab Taurat yang mengandungi 10 rukun utama.Nabi Musa AS telah membina kehidupan dengan Bani Israil diPalestin kira-kira 3 tahun sahaja dengan penuh pancaroba dan juga disakiti oleh kaumnya.Baginda telah wafat ketika berusia 123 tahun, dimana baginda hidup diistana Firaun selama 30 tahun,menetap diMadyam selama 10tahun,menyeru Firaun selama 40 tahun,sesat diPadang Tih selama 40 tahun dan dibumi Palestin 3 tahun.

Bersambung

Dr Aminudin

Padang Tih ini

Saturday, December 5, 2009

Pengenalan Teori Raut Wajah @ Muka Dari Perspektif Islam: Satu Penerokaan Bab IV

Buku yang diterbitkan awal pada tahun 2010 oleh Pustaka A-Ehsan yang berjudul "Cerita-Cerita Yang DiSelidik Dari Al-Quran Mengenai 25 Rasul Anbiya " oleh Muhammad Abu Anisa telah mencoretkan tentang perhal Zulaikha yang mengundang para wanita kejamuan dirumahnya untuk memperlihatkan Nabi Yusuf kepada mereka.Mereka diberikan pisau tajam bagi mengupas buah-buahan dan Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf keluar melintasi wanita-wanita tersebut dan alangkah terkejutnya tentang wajah Nabi Yusuf seraya berkata " Masyallah, barangkali ini malaikat dan bukannya manusia ".Mereka begitu terpesona dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf hinggakan pisau yang tajam itu menghiris jari-jari tangan mereka dan menjadi terluka.Hal ini disebut dalam Al-Quran yang maksudnya " Masyallah, ini bukan manusia,ini tidak lain dari malaikat yang mulia ",Surah Yusuf,ayat 31 (Muhammad Abu Anisa,2010:98)

Seterusnya dalam Kisah 25 Nabi-Nabi Siri Ketiga oleh Tarikuddin bin Haji Hassan, Tahun 2008 dalam bab Nabi Yusuf AS ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya tentang misteri dirinya yang ketika itu adalah Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir, saudara-saudaranya bila memandang wajah atau muka Nabi Yusuf AS, barulah saudara-saudaranya terbayang akan wajah atau rupa Nabi Yusuf AS yang terlintas dalam fikiran mereka dan jelaslah terpampang dalam pandangan mereka bahawa inilah saudara mereka yang mereka buang kedalam perigi buta berberapa tahun lalu dan kini telah menjadi pemimpin besar negara Mesir.Nabi Yusuf telah mengaku dan seraya berkata " Ya, akulah Yusuf saudara kamu semua, inilah saudaraku yang seibu dan sebapa dengan ku,Bunyamin.Sesungguhnya Allah S.W.T telah melimpahkan kurnianya kepada kami.Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar,maka sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pihak orang yang berbuat baik.Nabi Yusuf AS kemudiannya telah meminta saudara-saudaranya pulang kePalestin dengan membawa bajunya untuk diletakkan kemuka ayahnya dan dengan itu akan membolehkan ayahnya dapat melihat kembali iaitu Nabi Ya'qub AS.

Nabi Yusuf AS telah berkahwin dengan Siti Zulaikha dan telah dikurniakan putera iaitu Ifrasyim (Ifrayam) dan Al-Raqim, manakala puteri pula ialah Rahmah.Dari catatan sejarah terdahulu mendapati dari susurgalur Nabi Yusuf AS tiada yang menjadi nabi tetapi adalah dari susurgalur saudara-maranya iaitu Yahuza dan Lawi.Misalnya Nabi Musa AS ,Nabi Harun AS,Nabi Isyas AS dan Nabi Ilyasa AS adalah susurgalur dari Lawi bin Ya'qub AS.Manakala Nabi Daud AS,Nabi Sulaiman AS,Nabi Zakaria AS,Nabi Yahya AS dan Nabi Isa AS adalah dari susurgalur Yahuza bin Ya'qub AS.Jadi diantara mujizat Nabi Yusuf AS ialah baginda boleh mentafsir mimpi dengan tepat,dapat mengetahui apakah jenis makanan yang sampai sebelum makanan itu sampai kepada baginda.Selain dari itu wajah baginda sungguh luarbiasa cantik dan kacak dan baju baginda dapat menyembuhkan penglihatan mata ayah baginda iaitu Nabi Ya'qub yang telah buta.Nabi Yusuf AS telah wafat pada usia 110 tahun dan telah disemadikan ditepi Sungai Nil dan kemudian telah diambil peti jenazah baginda itu oleh Nabi Musa AS untuk dikebumikan pula diBaitul Muqaddis.Sebelum baginda wafat baginda telah menyebut akan lahir Nabi Musa AS yang katanya, "...hingga dikeluarkan oleh Allah S.W.T dari anak cucu Israil (Nabi Ya'qub AS) seorang lelaki dari anak cucu Lawi anak Ya'qub namanya Musa anak Imran anak Qahit anak Lawi anak Ya'qub,besar panjang tubuhnya dan lebat bulu dadanya, dan amat elok rupanya ".(Tarikuddin,2008:75)

Nabi Musa AS ,yang bererti kayu (Mu) dan Air (Sa) adalah dari bahasa Qibti yang ketika berusia 30 tahun adalah merupa seorang pemuda yang tegap dan gagah perkasa,berwajah tampan,tegas dan berbudi perkerti yang mulia.Dimana salasilah baginda ialah seperti berikut Musa bin Imran bin Qahit bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khailullah.

Bersambung

Dr Aminudin

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 10


47.Gaden isuida (Sarang burung adalah dari bulunya)
Ada juga peribahasa Melayu kita tentang burung diantaranya ialah Burung hantu kesiangan yang bermakna habis daya upaya.Burung pingai pula bermakna sesuatu yang ajaib.Burung terbang dipipiskan lada pula bermakna berangan-angan.Sedangkan pepatah yang berbunyi Burung yang liar jangan dilepaskan khabar yang mustahil jangan didengar bermakna jangan percaya pada berita yang belum sah.

48.Gaku noshi narazunba shisutomo kaerazu ( Jangan kembali ketanah air sehingga selesai pengajian kita)
Pepatah Melayu ada mengatakan menuntutlah hingga kenegeri Cina,manakala menuntut ilmu itu ialah menghidupkan otak yang bermakna belajar akan membuat kita bertambah pintar.

49.Gakumon ni odo nashi (Tiada Raja dalam mencari ilmu)
Simpulan bahasa Melayu tentang ilmu ilmu karang bermakna ilmu kebal,ilmu kias ialah ilmu sihir,pepatah yang berbunyi llmu katak,serta teringat serta terlompat pula bermakna bertindak tanpa berfikir,manakala ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon kayu yang tiada berbuah membawa erti tidak berguna ilmu kalau tidak diamalkan.

50.Gashin shotan mo aete jisezu (Saya sudah bersedia mengharungi yang nipis dan tebal)
Bidalan Melayu ada menyatakan Biar berputih tulang, jangan berputih mata yang bermakna lebih baik mati daripada hilang maruah.Bagi pepatah yang berbunyi Biar dahi berluluk,asal tanduk mengena yang bermakna biar susah dahulu asalkan dapat yang kita hajati.Begitu jugalah dengan biar sakit dahulu senang kemudian yang ertinya biarlah kita susah dahulu asalkan senang kemudian.

51.Gei wa michi ni yorite kashikoshi (Setiap orang ada dia punya identiti)
Pepatah Melayu tentang orang memang banyak diantaranya Orang dingin tangan bererti orang yang membuat kerja selalu menjadi,orang galang bermakna orang yang sanggup berkorban nyawa,pepatah yang berbunyi Orang kaya jangan dilayan,orang miskin jangan dihina yang bermaksud bahawa orang kaya boleh jadi miskin dan orang miskin boleh jadi kaya.Orang muda selendang dunia bermakna gulungan muda-mudi adalah harapan bangsa.Orang yang menunggu perigi itu,bilakah ia mati dahaga? yang bererti berkawan dengan orang yang berilmu tidak akan susah dan akhirnya Orang udik bermakna orang bodoh.

Dr Aminudin

Thursday, December 3, 2009

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 9


42.Fufu wa isshin dotai ( Suami-isteri ibarat seketul daging)
Simpulan bahasa kita tentang suami-isteri ada juga iaitu Suami separuh masa bermakna suami kita berpoligami, manakala pepatah berbunyi Suami pulang kelaparan,dagang lalu ditanakkan,kera dihutan disusukan anak diriba diletakkan yang bermakna mementingkan urasan orang lain dari urusan sendiri.Bagi pepatah yang berbunyi Sayangkan kain buangkan baju,kerana baju panjang lima yang membawa makna suami yang sudah ada isteri hendak beristeri lagi.Sedangkan lidah lagi tergigit bererti lumrah bergaduh suami-isteri.

43.Fufu wa jinrin no hajime nari (Semua perhubungan manusia bermula dari perkahwinan)
Simpulan bahasa Melayu tentang kahwin ialah seperti kahwin naik basuh kaki saja bermakna kahwin percuma,Kahwin gantung pula ialah sudah bernikah tapi belum bersama,Kahwin lari pula ialah kahwin tanpa izin wali.

44.Fufugenka wa inu mo kuwanu (Jangan kita menganggu sepasang kekasih berkelahi)
Bidalan Melayu ada berbunyi Jangan buat kerbau tanduk panjang yang bermakna jangan terlibat dalam urusan atau pergaduhan orang.Manakala bidalan berikut yang berbunyi Jangan memijak benang arang orang yang bermakna jangan mengganggu rumah tangga orang lain.

45.Fugu wa kuitashi inochi wa oshishi (Madu itu manis tapi lebah bersengat)
Simpulan bahasa tentang lebah ialah Lebah bergatung bermakna dagu yang cantik,manakala Lebah menghimpun madu pula bermakna sangat rajin .Sedangkan pepatah yang berbunyi Laut madu berpantaikan gula bermakna sudahlah bahasanya lebut, orangnya pula cantik.

46.Fuki nareba hito atsumari hinkyu nareba hito sanzu (Semua orang mahu menjadi orang kaya raya)
Simpulan bahasa Melayu tentang kaya ialah Kaya melangit bermakna sangat kaya.Kaya-kaya bajau pula bermakna berbelanja sebanyak harta yang ada.Kaya angin adalah sejenis tumbuhan.Manakala harta karun,firaun punya pula membawa makna harta yang dihimpunkan oleh orang kecil bila dia mati diambil oleh orang jahat.Sedemikian juga harta orang hendak digalas yang membawa maksud hendak mengambil harta benda orang lain.


Dr Aminudin

Saturday, November 28, 2009

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 8


37.Ebi de tai o tsuru (Satu umpan yang kecil menangkap ikan yang besar)
Pepatah kita tentang ikan agak banyak juga diantaranya yang berbunyi Ikan biar dapat,serampang jangan pokah yang membawa erti segala kerja janganlah terlebih sangat.Manakala ikan terkirap, jala tiba pula membawa makna hendaklah mengambil tindak segera apabila ada peluang dihadapan kita.Namun jangan jadi seperti pepatah ini iaitu Ikan belum dapat,air sudah keruh,jala sudah koyak yang membawa erti Objektif belum tercapai kita pula menghadapi bermacam-macam masalah.

38.Eiko seisui wa yononarai (Dalam sebuah kehidupan ada keatas dan kebawah)
Pepatah kita ada mengatakan Panas tidak sampai kepetang yang bererti kebahagian yang tidak kekal.Begitu juga dengan simpulan bahasa yang berbunyi Roda hidup yang bermakna nasib baik dan nasib buruk.Tetapi amat kontra dengan pepatah yang berbunyi Roda yang berpaling,kuda sudah digerindin yang bermakna orang yang nampak kaya tapi dia miskin.

39.Eiyu iro o konomu (Lelaki yang kuat selalu lemah dalam bercinta)
Ada sedikit peribahasa kita tentang cinta iaitu cinta kasih ,cinta monyet dan cinta komersial.

40.En wa inamono ajinamono (Berkahwinlah macam dishurga)
Pinang dibelah dua yang bermakna pasangan pengantin yang yang sama cantik.Pinang muda pula bermakna orang tengah yang menjodohkan gadis dan teruna.Manakala Pisang masak separak pula bermakna keluarga yang bahagia.

41.Ete ni ho o age yo (Berlayarlah sebelum taufan tiba)
Pepatah kita berbunyi Berjalan sampai kebatas,belayar sampai kepulau yang bererti buat kerja hingga selesai.Berkayuh sambil kehilir pula bermakna dengan satu kerja,dua atau tiga maksud tercapai.Tetapi jangan jadi Kapal besar ditunda jongkong yang membawa makna Ketua mengikut kata orang bawahan.

Dr Aminudin

Monday, November 23, 2009

Teori Kajian Lembah Bama Berpusat DiKg.Relong,Kuala Lipis,Pahang Disahkan oleh Ahli SejarahBaru ini saya membeli buku terbaharu iaitu Sejarah Melayu The Malay Annals, MS Raffles no.18, disusun oleh Cheah Boon Kheng, yang dirumikan oleh Prof Abdul Rahman haji Ismail,MBRAS REPRINT 17,Resort World Bhd,2009.Dimana dalam buku ini telah mengesahkan Teori saya bahawa saya mengatakan dalam buku saya Meyingkap Sejarah Lembah Bama DiNegeri Pahang Sebagai Pusat Perdagangan Terawal Bagi Asia Tenggara Dan Mengesan Sultan Pemerintah Riau-Lingga-Johor Yang Menetap DiLembah Bama (Kg.Relong),2009 pada halaman 50 seperti berikut :-

"...Saya percaya Hikayat Seri Rama dihasilkan oleh pengarang berasal dari Lembah Bama "
Begitu juga dihalaman 25 ,saya menulis "...apa yang menyakinkan kita juga adalah bahasa yang digunakan dalam hikayat itu adalah bahasa yang digunakan oleh kami seperti kena tuba,keruh,sagempal, berjamu,suruh kampungkan dan lain-lain...perkataan yang terdapat dalam hikayat ini selalu digunakan oleh kami dikawasan Kuala Lipis ".

Prof.Abdul Rahman telah menulis dalam Buku Sejarah Melayu tersebut diatas dihalaman 20 ,seperti berikut :-

"... Sulalat us-Salatin naskah Raja Bungsu adalah naskah yang paling asli kandungan dan bahasanya.Naskah lebih awal yang lebih awal daripada naskah Raja Bungsu dihasilkan ialah naskah yang diselamatkan keGua Pahang selepas 1535 dan dibawa kembali keJohor pada 1612.cuma dalam hal ini Hikayat Melayu itu tentunya telah dibawa kembali kePasir Raja sebelum tarikh perintah Raja Dihilir pada 13 mei itu, dan bukannya selepas september 1612.Kehadiran banyak perkataan yang berasal atau dieja menurut sebutan pantai timur Semenanjung bukan saja membuktikan hunbungan rapat Melaka-Johor-pahang tetapi juga mengukuhkan tanggapan bahawa penyusun Sulalat us-Salatin adalah orang sedarah sedaging dengan loghat pantai timur...adalah lebih besar kemungkinan orang yang berperanan utama menyalin dan menyusun Sulalat us Salatin dari Gua ialah Tun Bambang".

Kesimpulannya Teori yang saya katakan Lembah Bama adalah pusat Kesusasteraan dan Kebudayaan Zaman Silam DiTanah Melayu telah disahkan oleh ahli sejarah yang berwibawa dan Teori Sejarah Melayu yang dikatakan oleh Tun Sri lanang bahawa peranan Bendahara tuan asal kepada Bangsa Asal Melayu-Islam dipertikaikan oleh artikel saya dibawah entry "Peranan Sultan dan Bendahara: Satu Pembetulan " adalah significant kerana penyusun Sejarah Melayu adalah orang Lembah Bama (dari Gua Sai) sepertimana saya huraikan dalam buku kajian saya.


Dr Aminudin

Friday, November 20, 2009

Memperkenalkan Peribahasa Jepun Digandingkan Dengan Peribahasa Melayu Siri 7


32.Daiji no ue niwa daiji o tore (Semak dua kali sebelum membuat keputusan)
Simpulan bahasa kita ada menyebut berhati-hati yang bermakna cermat,teliti serta berjaga-jaga.Begitu juga berhemat sebelum habis yang bermakna hati-hati supaya tidak menyesal dikemudian hari.

33.Daiji wa iccho isseki de narazu (Kota Rom tidak dibina dalam masa sehari)
Sebuah Kerajaan yang besar tidaklah dirikan dengan sekelip mata.Pepatah kita berbunyi Kuat akar kerana tunjang,kuat tunjang kerana akar yang kekuatan sesebuah negara itu kerana rakyat saling bantu membantu dan begitu juga pepatah yang berbunyi Kuat berdiri pohon kerana akarnya,kuat akar kerana tanah dimana membawa pengertian yang kekuatan kita kerana suka berpakat.

34.Damarimono no he wa kusai (Lelaki pendiam ibarat air tenang, lagi dalam lagi bahaya)
Pepatah Melayu ada menyatakan Air tenang menghanyutkan yang bermakna orang pendiam membahayakan.Manakala Air tenang jangan disangka tiada bahaya yang bermaksud kalau pendiam jangan disangka bodoh atau penakut.Tetapi pepatah yang berbunyi Air yang jernih,sayak yang landai bermakna segala sesuatu yang berlaku dengan adil dan benar.

35.Danketsu wa chikara nari (Jerami yang banyak boleh mengikat seekor gajah)
Sebesar-besar gajah dirimba,jatuh juga ketangan manusia yang bermakna orang kuatpun boleh dikalahkan.Jadi janganlah kita menjadi Gajah pengangkut lada,kuda pelejang bukit yang bermakna anak muda yang sanggup jadi orang suruhan kerana pujian.

36.Darenimo sakaeru toki ga aru (Setiap anjing ada harinya)
Pepatah Melayu kita tentang anjing banyak juga diantaranya Anjing diberi makan nasi,bilakah kenyang ? yang bermakna orang tamak tidak pernah puas.Anjing bersepit ekor yang membawa erti pergi kerana malu.Manakala pepatah berbunyi Anjing itu meskipun dirantai dengan rantai emas sekalipun nescaya berulang-ulang juga ketempat najis yang memberi erti bahawa orang jahat tak akan berubah.

Dr Aminudin

Sunday, November 15, 2009

Makanan Dari Perspektif Islam Dan Kajian Saintifik Yang Terbaharu Siri 1

Setiap makanan mempunyai khasiat yang berbeza, dalam blog saya ini saya telah mencotetkan berbagai jenis makanan ,buahan dan sayuran kepada anda sekelian.Kini tibalah masanya saya mencoretkan pula khasiat dan kelebihannya menurut pandangan Islam dan juga kajian saintifik yang telah dilakukan sekiranya berkaitan.

1.Madu- madu telah ditemui sejak zaman silam dan banyak ahli perubatan silam mengunakan sebagai bahan penyembuhan.Nabi Muhammad S.A.W bersabda " gunakanlah dua ubat ini: Madu dan Al-Quran". Allah S.W.T berfirman yang maksudnya " Dari perutnya keluar minuman yang pelbagai warna,sebagai penyembuh kepada (penyakit) manusia.Sesungguhnya itu merupakan tanda( kebesaran Allah) bagi orang yang mahu berfikir".Manakala malaikat pula memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada menyimpan madu didalam rumahnya.Jika kita memakan madu bermakna seribu ubat telah masuk dalam perut kita.Nabi Muhammad S.A.W selalu meminum madu dengan air setiap pagi ketika perut kosong.Jadi kita amalkan minum madu lebah.Namun begitu sayangnya banyak pokok Tualang diSungaibatuderelong yang tumbang atau ditebang untuk lebah memnbuat sarang, coretan saya tentang tualang dan merbau mengimbau suasana mencari madu lebah yang telah amat berkurangan sekarang.

2.Telur-dalam blog saya ada diceritakan tentang ayam dan telur itek. Dari segi pemakanan telur yang baik ialah telur ayam (baydah) ia dimakan sebelum masak penuh (kita panggil telur separuh masak atau tiga suku masak).Khasiat putih telur dapat melegakan keperitan kulit badan kita dari panas tarik matahari, membantu menyembuhkan kulit yang terbakar atau membaiki parut pada kulit.Telur juga boleh meransang daya sex.Bagi mereka inginkan kurus dan mengurangkan lemak kajian yang dibuat oleh para pengkaji dari Universiti Louisina State mendapati " egg protein is filling, so you eat less later in the day " .Bila anda makan telur anda akan kurang makan hari tersebut, ini membolehkan berkurangan berat badan kita berlaku.

3.Epal- Kajian dari sudut Islam, epal atau Tuffah adalah buah yang masam dan sejuk serta manis.Epal boleh menguatkan hati kita.Kajian oleh pelajar-pelajar dari Universiti Penn State mendapati bahawa " an apple a day can keep weight gain a bay".Selain dari itu epal merupakan "antioxidants" dan boleh menghalang "metabolic syndrome".

4.Tamar- buah ini sering juga kita panggil kurma.Saiydina Ali r.a. berkata sesiapa yang memakan tujuh buah kurma aiwa (kurma istimewa diMadinah) setiap hari nescaya terbunuh segala haiwan perosak didalam perutnya, dan sesiapa memakan dua puluh satu anggur kering yang merah setiap pagi hari nescaya ia tidak akan melihat dalam jasadnya sesuatu yang dibenci (Sir-al-Salikin).Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda " Rumah yang tiada tamar atau kurma adalah rumah yang tiada makanan ".Nabi S.A.W sendiri menanam tamar atau kurma.Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W turut bersabda " Orang yang ada kurma, bukalah puasa dengannya,jika tiada kurma berbukalah dengan air.Sesungguhnya inilah kebaikan ".Tamar amat kaya dengan karbohidrat serta mineral yang baik untuk tulang dan mengandungi banyak vitamin A yang penting bagi kesihatan mata dan kulit.

5.Susu- susu atau laban yang disebut dalam Al-Quran Surah An-Naml Ayat 66 dan juga Nabi Muhammad S.A.W bersabda bahawa tiada penganti bagi susu.Baginda bersabda " Minumlah susu kerana ia menyapu panas daripada hati seperti jari menyapu peluh didahi.Ia menguatkan belakang,mengelukan otak,meningkatkan kecerdasan akal,menajamkan penglihatan dan menghilangkan lupa".Susu mengandungi bahan-bahan seperti protein,karbohidrat,lemak,vitamin dan mineral.Susu juga mengandungi vitamin B2 (riboflavin) untuk proses pengoksidan.Begitu juga dalam susu ada vitamin d yang penting juga untuk kesihatan.Akhirnya dalam susu turut terdapat kalsium yang penting untuk pembinaan tulang terutama dimasa kanak-kanak dan juga untuk gigi,saraf dan otot-otot.

Bersambung

Dr Aminudin