Tuesday, December 25, 2012

Pahang Beachcombing

Bahagian Pertama kajian saya bertajuk "Pahang Beachcombing" telah disiapkan dan kini Bahagian Kedua iaitu Kajian Lapangan dan juga Ujikaji akan saya jalankan.Walaubagaimanapun kadungan kajian tersebut adalah seperti berikut:-

1.Skop kajian dan Definisi Beachcombing
2.Geografi Pahang Sepintas Lalu
3.Geologi Pahang Selayang Pandang
4.Iklim Malaysia dan Pahang Sepintas Lalu
5.Germofologi Pinggir Pantai
6.Marin dan Sumbangannya
7.Hutan dan Kawasan Persekitaran Pantai
8.Flora dan Fauna Pinggir Pantai
9.Pasir,Batuan,Kerang dan Karangan Pantai
10.Puja Pantai Dalam Kenangan
11.Bumi Ciptaan Allah Dan Kebesaran Allah
12.Kajian Lapangan Dari Pantai Cendur,Kuantan Hingga KePantai Rompin
13.Penemuan-Penemuan
14.Epitome
Bibliografi
Peralatan Digunakan Bagi Kerja Lapangan