Tuesday, June 10, 2014

Post Datum (2)-Hukum Kanun Pahang

2."Fakir"adalah juga merupakan anak murid serta menerima nasihat dan petunjuk dari guru-guru mereka dan dalam konteks kajian ini adalah para pengikut Mazhab Syafie.Diantara tokoh Mazhab Syafie yang terkenal ialah Imam al-Ghazali, dimana ilmu tasawuf adalah merupakan satu displin ilmu yang lengkap.Selapas itu kita lihat telah muncul ahli-ahli tariqah dinegara-negara Islam ( Dr Mahayudin Haji Yahya, 1984).Mendalami istilah-istilah sufi yang diantaranya adalah al-Tauhid atau bermakna al-Ifrad iaitu mengesakan Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.Al-Marifah Billah yang bererti mengetahui Allah dengan segala sifat-sifatnya yang wajib bagi-Nya dan sifat-sifat yang mustahil atas-Nya.Al-Qanaah, Al-Tawakkul, Al-Syukr, Al-Shabr,Al-Iradah, Al-Istiqamah, Al-Ikhlas, Al-Sidq, Al-Haya, Al-Faqr. Al-Syauq.Al-Khalwah, Al-Uzlah,Al-Wara, Al-Shamt,Al-Khauf ,Al-Juwa tark al-Syahwah dan lain-lain.Kenapa saya menelusuri istilah-istilah sufi tersebut adalah tidak lain untuk saya teliti elemen dan nilai-nilai kesufian yang ada pada batu nisan wali yang meninggal dunia diKampung Pematang ,Pasir,Pekan ,Pahang dan saya dapati elemen dan nilai-nilai kesufiannya memang wujud iaitu al-Ubudiah, al-Istiqamah,al-Haya, Ikhlas, al-Sidq, al-Qanaah dan al-Syaud. Natijahnya ia begitu significant sebagai seorang ahli sufi yang datang dari Semenanjung Arab  yang merupakan golongan Alawiyyin dari Hadramaut.Bersambung -Saya akan huraikan bagaimana para ilmuwan Islam Pahang menghafal prosa dan puisi Islam sebagai bukti Pahang sebagai negeri Pertama diNusantara menerima Islam.Foto dibawah adalah tulisan diatas Batu Nisan Wali diKg Pematang Pasir,Pekan (sumber:Dr Othman Mohd Yatim, 1988)

Monday, June 9, 2014

Akhirnya Manuskrip Hukum Kanun Pahang DiSiapkan

Saya bersyukur kehadrat Ilahi yang manuskrip Hukum Kanun Pahang dapat saya siapkan pada awal bulan Jun 2014 atau awal bulan Syaaban ini.Berikut saya persembahkan sebahagian dari Post Datum bagi kajian ini .

1.Dari data-data perbincangan dan juga analisis yang telah dibuat terhadap Hukum Kanun Pahang akan saya lakukan huraian penyudah tentang "Teori Islam yang datang kePahang adalah secara terus dari Hadramaut dan Pahang adalah negeri yang mula-mula menerima Islam diNusantara ini. Berdasarkan kenyataan saya tentang penemuan Batu Nisan Wali yang meninggal dunia diKg Pematang Pasir,Pekan yang diberi tarikh 1028,Masehi seperti yang pernah saya huraikan dalam buku saya Kajian Hikayat Seri Rama (2011), perkaitan yang lain tentangnya dibuktikan oleh Kajian Hukum Kanun Pahang ini yang ditulis oleh penulis bernama Fakir. Menurut para ahli tasawuf dizaman Abbasiyyah memang terdapat ramai orang mulai meninggalkan ajaran Allah, maka ketika itu muncullah golongan yang dikenali sebagai "supiah " atau disebut ahli tasawuf yang sebelum ini tidak pernah wujud. Maka mereka inilah dikenali sebagai ahli sufi yang cuba mengembalikan ajaran Islam berbentuk tauhid dan makrifat. Ahli-ahli sufi ini terpaksa mencari jalan keluar atau method dengan mengasingkan diri, beruzlah dan selalu membahasakan diri mereka sebagai "Fakir" dimana mereka ini tidak mementingkan diri dan bersifat sederhana dalam hal keduniaan.Inilah "Fakir" yang juga menjadi penulis, Hukum Kanun Pahang yang tidak dapat kita kesan. Bagaimana saya dapat mengesannya. Ikutilah tulisan ini selanjutnya.