Monday, June 9, 2014

Akhirnya Manuskrip Hukum Kanun Pahang DiSiapkan

Saya bersyukur kehadrat Ilahi yang manuskrip Hukum Kanun Pahang dapat saya siapkan pada awal bulan Jun 2014 atau awal bulan Syaaban ini.Berikut saya persembahkan sebahagian dari Post Datum bagi kajian ini .

1.Dari data-data perbincangan dan juga analisis yang telah dibuat terhadap Hukum Kanun Pahang akan saya lakukan huraian penyudah tentang "Teori Islam yang datang kePahang adalah secara terus dari Hadramaut dan Pahang adalah negeri yang mula-mula menerima Islam diNusantara ini. Berdasarkan kenyataan saya tentang penemuan Batu Nisan Wali yang meninggal dunia diKg Pematang Pasir,Pekan yang diberi tarikh 1028,Masehi seperti yang pernah saya huraikan dalam buku saya Kajian Hikayat Seri Rama (2011), perkaitan yang lain tentangnya dibuktikan oleh Kajian Hukum Kanun Pahang ini yang ditulis oleh penulis bernama Fakir. Menurut para ahli tasawuf dizaman Abbasiyyah memang terdapat ramai orang mulai meninggalkan ajaran Allah, maka ketika itu muncullah golongan yang dikenali sebagai "supiah " atau disebut ahli tasawuf yang sebelum ini tidak pernah wujud. Maka mereka inilah dikenali sebagai ahli sufi yang cuba mengembalikan ajaran Islam berbentuk tauhid dan makrifat. Ahli-ahli sufi ini terpaksa mencari jalan keluar atau method dengan mengasingkan diri, beruzlah dan selalu membahasakan diri mereka sebagai "Fakir" dimana mereka ini tidak mementingkan diri dan bersifat sederhana dalam hal keduniaan.Inilah "Fakir" yang juga menjadi penulis, Hukum Kanun Pahang yang tidak dapat kita kesan. Bagaimana saya dapat mengesannya. Ikutilah tulisan ini selanjutnya.

No comments: