Friday, May 9, 2014

Analisis Ketiga (2)-Hukum Kanun Pahang

Analisis Ketiga -2

Angkubah Tetap yang dikenalpasti sebagai istilah atau ungkapan yang menarik (Hukum Kanun Pahang), glosari (Undang-Undang Kedah) atau takrif kata (Hukum Kanun Melaka) yang terdapat dalam ketiga-tiga kanun tersebut  ialah Kupang, Koyan, Muhsan (muhsin),tafahus,sepaha, takzir, wati dan diwati.

Angkubah Berbeza (berubah) adalah mengikut persekitaran kanun masing-masing namun apa yang menariknya adalah istilah-istilah atau ungkapan dari Hukum Kanun Pahang begitu lebih menarik dari segi bahasanya berbanding dengan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Kedah. Saya perturunkan istilah dan ungkapan tersebut seperti berikut :-

1.Azab bilang tulang: terdapat dalam Hukum Kanun Pahang.
2.Ancang-ancang, berjuntai kaki diatas ancang-ancang: terdapat dalam Hukum Kanun Pahang.Ancang-ancang ini adalah bahagian hadapan perahu /jong.Definisi ini tidak terdapat dientry Kamus Bahasa Melayu Klasik (1997) dan dalam Kamus Dewan (1989) ancang-ancang ialah langkah sebelum melompat.
3.Adat kaum itu jangan sekali digalang : terdapat dalam Hukum Kanun Pahang.Hukum Kanun Melaka menyebut " adat ini turun termurun dari zaman Sultan Islandar Zulkarnain".Undang-Undang Kedah menyebut undang-undang dibuat dizaman Sultan Rijaluddin Muhammad Shah.
4.Candan yang jahit : terdapat dalam Hukum Kanun Pahang.Menurut Kamus Dewan (1989) candan adalah sejenis tumbuhan.Entry candan tidak terdapat dalam Kamus Bahasa Melayu Klasik (1997).
5.Dipintai akan dia harga sahaya itu : terdapat dalam Hukum Kanun Pahang .Ungkapan yang menarik.
6.Kerana nyala itu penaka : terdapat dalam Hukum Kanun Pahang.Ungkapan yang menarik.
7.Jika diluar amarat negeri seperti Lancang dan Hulu Sg Lintang : terdapat hanya dalam Hukum Kanun Pahang.Ini adalah angkubah Geografi yang tidak dibuat parameternya dua buku hukum yang lain itu.

No comments: