Monday, May 5, 2014

Analisis Ketiga -Hukum Kanun Pahang (3)

Dalam analisis yang ketiga ini marilah kita lihat perbandingan istilah atau ungkapan yang terdapat dalam versi Muzium Negeri Pahang dengan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Kedah.Hukum Kanun Melaka diwakili oleh buku Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut yang dikaji oleh Dr Liaw Yock Fang, terbitan Yayasan Karyawan pada tahun 2003, dimana beliau menamakan sebagai Takrif Kata dengan memuatkan takrif kata yang sukar dan istilah undang-undang yang terdapat dalam teks tersebut.Manakala Undang-Undang Kedah yang diselenggara oleh Mariyam Salim yang diterbitkan oleh DBP pada tahun 2005, menamakannya Glosari. Bagi manuskrip versi Hukum Kanun Pahang tidak disediakan takrif kata atau glosari , justeru saya pula menyebutnya sebagai istilah atau ungkapan yang menarik.Walau apapun yang hendak kita namakan istilah tersebut maka yang harus kita lihat ialah kehalusan bahasanya dan kekuatan perkataan-perkataan tersebut.Inilah saya perturunkan perkataan atau istilah yang terdapat dalam ketiga-tiga buku tersebut.Saya akan membuat analisis ringkas dipenghujung perbandingan ini.

Glosari disediakan oleh buku Undang-Undang Kedah, 2005

Bafta, bandela,benian, beroci, bidur,bukir, ga (diga),gurnador,imarah,kabul,kenderi, khrajat, koyan,kunca,kupang,kweng,muhsan,nalih,pesara,sahaja,sambing, ronda, sepaha,tafahus,takzir,tandil,tera,tetampan,tunggul,wati, diwarti.

Jumlah semua entery ialah 31 perkataan. 

Bersambung.

No comments: