Friday, December 13, 2013

Hukum Kanun Pahang-Siri 6

Sekarang ini saya sedang menganalisis Hukum Kanun Pahang dengan melihat istilah atau ungkapan yang digunakan .Walaupun pada peringkat awal lagi saya sudah mendapati ungkapan yang digunakan atau istilah yang dicoret oleh penulis kanun ini cukup indah dan kadang-kadang tidak ada dalam kamus Melayu Klasik pun seperti Kamus Bahasa MelayuKlasik olehYaakub Isa( 1997).Justeru saya membuat "Andaian Awal " teori bahawa "Hukum Kanun Pahang " adalah lebih "Advance"(mendahului) dari Hukum Kanun Melaka. Ini adalah sebahagian diantara istilah atau ungkapan yang saya temui , iaitu

1.Azab bilang tulang manusia
2.Akhal
3.Asyarnya
4.Bukut
5.Candan yang dijahit
6.Ditaazirkan
7.Lantunnya akan menteri
8.Jangan renyah kemudian
9.jika perempuan sekongsong tengah tahil
10.jika diluar amarat negeri seperti Lancang dan dihulu Sungai Lintang
11.jika abdi dipasak tangannya
12.kenderi
13.khiyar
14.digocoh
15.didaukh pohon telinganya
16.Hukum Fudzul
17.hukum ziadah
18.hukum angkara
19.menyindik-nyindik
20.menahun

Tuesday, December 10, 2013

Hukum Kanun Pahang -Siri 5

Perbandingan Hukum Kanun Pahang Versi Manuskrip Muzium Negeri Pahang(MMNP) Dengan Versi Manuskrip Winstedt dan Kempe (MWK).

Mari kita lihat perbandingan tentang hukuman yang dikenakan berdasarkan Versi Manuskrip Muzium Negeri Pahang (MMNP) dan Versi Manuskrip Winstedt dan Kempe tentang hukuman-hukuman bagi kesalahan-kesalahan berikut:-

1.Versi MMNP tentang hukuman larang memakai pakaian berwana kuning kalau bukan anugerah raja adalah hukum bunuh.Begitu juga memakai keris yang hulunya berumbai kalau bukan anugerah adalah hukum rampas.Versi MWK bagi mereka memakai yang bukan raja akan dirampas.
2.Hukum mereka yang membunuh orang diluar pengetahuan raja atau pembesar dalam Versi MMNP adalah sekali lima dan hukum membunuh madu hukumnya dibunuh.Versi MWK hukum membunuh adalah dibunuh kalau pembunuh itu telah baligh.
3.Hukum orang mengamuk menurut versi MMNP adalah bagi mereka yang dapat ditangkap ialah sepuluh tahil sepeha tapi kalau Bendaharadan Bendahari yang mengamuk tidak dikenakan denda apa-apa.Bagi versi MWK hukum orang mengamuk tidak dijelaskan.
4.Hukum menetak dan menampar orang mengikut versi MMNP adalah jika abdi yang menetak dihukum masuk ulur dan orang yang merdeheka menampar abdi didenda dengan setengah harga tetapi kalau medeheka menampar abdi tanpa salah kena bayar lima emas.Menurut versi MWK dinyatakan kalau menampar orang dan ditikam orang menampar itu, mati sajalah dia.

Bersambung