Tuesday, March 17, 2009

Kerjaya dalam bidang Komunikasi dan Art Part II

Hari ini berita harian bertarikh 17 Mac 2009, telah memaparkan kartunis Lat mendapat ijazah Kehormat Doktor Seni oleh UPSI , satu pengiktirafan kepada orang seni terutama seni lukis jenis kartun.Pengerusi Persatuan Senilukis dan Senireka Melayu Pahang iaitu Mohd Shaimy Hashim ada meluahkan rasa kurang senang tentang kedudukan artis diPahang.Hari ini beliau perlu merasa lega dengan adanya pengiktirafan kerajaan kepada ahli senilukis.Memanglah diAmerika Syarikat pelukis mendapat kedudukan yang baik tetapi mereka berkarya secara profesional dan mempunyai jadual kerja yang dirancang.Misalnya kalau mereka hendak membuat sesuatu lukisan yang bertemakan alam semulajadi ,mereka akan membuat lukisan dalam waktu yang ditetapkan misalnya 2 minggu ,jadi dua minggu kemudian mereka akan menyiapkan lukisan tersebut atau mengadakan pamiran yang bertema yang berkenaan dalam masa yang telah mereka rancang.Dientry kali ini saya jelaskan bidang-bidang dalam komunikasi dan art yang mana anda akan ikuti dan dimana boleh mendapat perkerjaan bagi graduan bidang tersebut.Juga saya namakan universiti top diAmerika Syarikat pada tahun 1989 yang menyediakan kursus tersebut:-

Advertising
You will plan and prepare advertisements for newspapers magazines,radio,TV,billboards,brochures.You may specialize in copywriting,layout,research.You will use creative talents to market a product to prospective clients.You probably will enjoy courses in English,creative writing,technical writing ,speech,marketing,economics,public speaking,psychology,statistics,finance,management,sociolgy,computer science,art.Many workes in advertising are hire by advertising and public relations agencies.Others work for nonprofit organizations and various kinds of business.Some are selfemployed.

Communications
Communications studies involve the understanding of the role of mass communication in society.You will study the nature,function,content,value and effects of communication on public policy and opinion,covers the nature of language and communication media.You probably will enjoy courses in English,creative writing,technical writing,speech,marketing,economic,public speaking,psychology,statistics,sociology,foreign languages.journalism,research methods,advertising.Many graduates in this field find work with advertising and public relations agencies.Other work for newspapers and radio/television companies.Some work for nonprofit organizations and various kinds of businesses.

Bersambung diPart III

Dr Aminudin

No comments: