Monday, October 5, 2009

Database By Dr Aminudin Hj Abdul Karim For Research On Bama Valley Part V
62.Lutfi Abas dan Awang Sariyan,Kamus Pelajar Delta,Pustaka Delta Pelajaran Sdn Bhd.,PJ,1988.
63.MOhd Janib Johari,Etika Profesional,UTM,Sekudai,2001.
64.Mayhew,S.,A Dictionary of Geography,Oxford University Press,2004.
65.Malik Badri,Konflik Ahli Psikologi Islam,IBS Buku Sdn Bhd.,1989.
66.Shamsul Amri Baharuddin,Budaya Yang Tercabar,DBP,Kuala Lumpur,2007.
67.Zainal Abidin Bakar,Kumpulan Pantun Melayu,DBP,Kuala lumpur,1991.
68.Ahmad Von Denffer,Research In Islam :Basics,Principles and Pratical Suggestions,The Islamic Foundations,1985.
69.Prof.Abdullah Hassan,Psikologi Moden untuk Pendakwah,PtS Publications and Distributors Sdn Bhd.,Bentong,2001.
70.Zakaria Hitam,AsalUsul Nama Tempat Bersejarah DiNegeri Pahang D.M,Lembaga Muzium Negeri Pahang,pekan,1991.
71.Muhammad Zakaria dan Mustafa Ali Muhd,Tumbuhan dan Perubatan Tradisional,Penerbit Fajar bakti Sdn.bhd,Kuala Lumpur,1992.
72.Yaakun Isa,Kamus Bahasa Melayu Klasik,Berita Publishing Sdn Bhd..Kuala Lumpur,1997
73.Dai Yin Fang and Liau Cheng Jun,Fruits as Medicine,Pelanduk Publications,Selangor,1999.
74.The Malaysian Economy in Figures 2003,EPU,Prime Minister's Department
75.Laporan Tahunan 1999,Unit Penyelarasan Perlaksanaan,Jabatan Perdana Menteri.
76. Rice,Bloomsbury Books,London,1994

Dr Aminudin

No comments: