Friday, October 2, 2009

Database by Dr Aminudin Hj Abdul Karim For Research On Bama Valley

Here i present to you all my database by stages on my Research Bama Valley :-

1.Abdul Hadi bin Hj Hasan, Sejarah Alam Melayu,Malaya Publishing House Ltd, Singapore,1949.
2.Ahmad Jelani Halimi,Perdagangan dan Perkapalan Melayu diSelat Melaka Abad ke15 hingga ke18, Dewan Bahasa dan Pustaka,Kuala Lumpur ,2006.
3.Abdul Rahman Abd Ghani, Rasm Uthmani Pelengkap Pembacaan Al-Quran,Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia,Kuala Lumpur,2008.
4.Ana Faqir,Menyingkap Misteri Pulau Besar,Seribu Dinar,Kuala Lumpur ,2008.
5.Al-Sayyid Bakri Al-Makkiy,Asas Tasawuf,Pustaka Ilmi,Batu Caves,2001.
6.Ahmad Rashidi bin Hasan,Sejarah Seni Lukis,Krisma Publications Sdn Bhd.,Shah Alam,2001.
7.Azman Che Omar,Pengurusan DiMalaysia Dari Perspektif Islam,DBP,Kuala Lumpur,2001.
8.Asmah Haji Omar,Bahasa DiRaja,DBP,Kuala lumpur,1988.
9.Abdul Muati @ Zamri Ahmad,Panduan Pengucapan Awam,DBP,Kuala Lumpur,2008.
10.Aminudin bin Abdul Karim, Kamus Pengurusan Pengetahuan,Putrajaya,2003.
11.Aminudin bin Abdul Karim,New Trends In The Study of Computer Technology In Malaysia: Focus on Project Monitoring System,Thesis Phd for SRU,2oo2,Unpublish.
12.Aminudin bin Abdul karim,Analisa Kandungan Untuk Penyelidikan, Manuskrip, Tidak Diterbitkan, 1988.

All database will support by photos.

Dr Aminudin

No comments: