Thursday, July 1, 2010

Kampung Relong,Kuala Lipis Sebagai Pusat Pertubuhan Sukarela : Satu Tinjauan Siri 7-Tanggungjawab Sukarelawan


Dalam menjalankan kerja-kerja sukarelawan kita mempunyai tanggungjawab tertentu yang dapat saya gariskan seperti berikut :-

1.Sekirannya kita bertugas atau berkerja dibawah sesuatu pertubuhan itu , kita tentukan dasar-dasar dan peraturan pertubuhan tersebut kita patuhi.
2.Kita hendaklah memaklumkan kepada pihak pertubuhan sekiranya kita tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu.
3.Kita hendaklah jujur.
4.Kita hendaklah telus (transparent).
5.Kita hendaklah memberikan pandangan tentang isu-isu penting yang berkenaan bidang kerjaya kita itu.
6.Kita menghormati privacy pihak-pihak yang berurusan dengan pertubuhan.

Semasa saya belajar diJepun apa yang menariknya ibu angkat saya begitu giat dalam pertubuhan sukarela berbentuk kesenian dan kesusasteraan. Mereka menganjurkan kelas-kelas kesusasteraan seperti bengkel penulisan Haiku,Persembahan,Pertunjukan dan sebagainya untuk mengekalkan budaya Jepun.DiKampung Relong, tradisi menganyam mengkuang seperti yang pernah saya coretkan, membuat kuih tradisional,bercerita,persembahan tarian piring,silat dan lain-lain perlulah dihidupkan semula.Begitu jugalah kegiatan berunsur keugama seperti berdikir, marhaban,kelas bahasa Arab dan lain-lain yang telah pernah diadakan diRelong disusun semula sekiranya telah ada untuk dimantapkan lagi.Semangat mengingat HariKeputeraan Nabi Muhammad SAW telah diwujudkan semula diRelong itu merupakan satu pertanda yang baik kearah menanam semangat untuk kita membentuk semula pertubuhan sukarela yang telah kita rintis atau mulakan diRelong dahulu.Semoga kita sama-sama menjayakan.

Dr Aminudin

No comments: