Wednesday, June 30, 2010

Kampung Relong,Kuala Lipis Sebagai Pusat Pertubuhan Sukarela : Satu Tinjauan Siri 6-Hak2 Sukarelawan

Kini kita lihat pula hak (right)bagi sukarelawan yang menyertai pertubuhan sukarela.Diantara hak-hak sukarelawan tersebut ialah :-

1.Mendapat penerangan yang jelas tentang sesuatu kerja atau bidang tugasnya.
2.Diberi tugas yang sesuai dengan minatnya, pengalamannya,kemahirannyan dan kebolehnnya.
3.Dilatih dan dibimbing untuk menjalankan sesuatu kerja.
4.Mengetahui siapakah penyelia atau penyelaras dan berhubung dengannya.
5.Dihormati oleh rakan sekerja dan pertubuhan /persatuan.
6.Mendapat perlindungan kerahsiaan bagi maklumat peribadi.
7.Mendapat maklumbalas tentang kerja dan prestasinya.
8.Turut terlibat dalam membuat keputusan yang terbabit dalam bidang tugasnya.
9.Mengetahui tatacara,perlembagaan dan undang-undang berkaitan bidang tugasnya.
10.Didengar aduannya dan pendapatnya.
11.Dibayar balik perbelanjaan pendahuluan yang dibuatnya.
12.Menolak kepada kerja paksaan atau tidak disenanginya.
13.Mendapat pembelaan dan juga insurans bagi kerja yang berisiko.
14.Mendapat pelepasan atau cuti bagi tujuan peribadi.
15.Meletak jawatan kerja sukarelannya itu.

Kajian Kumpulan Kutu Barangan dan Wang ada dilaksanakan diKampung Relong oleh Shaharin bin Abdullah bagi Ijazah Sarjana Muda DiUniversiti Malaya. Ini merupakan kajian yang baik tentang amalan kumpulan sukarela yang bersifat sosio-ekonomi dan merupakan kajian yang terawal diKuala Lipis.Shaharin menulis " dikampung ini sekumpulan orang tertentu akan mengeluar secara individu sejumlah wang caruman bulanan untuk ditabung oleh seorang ketua yang kemudian diberi kepada kumpulan wang itu kepada individu peserta yang berhak menerimanya sampai gilirannya ".Bagi Kumpulan Kutu Barangan seingat saya Makandak saya ada menjalankan kutu Pinggan-Mangkok dengan kumpulannya diSungai Batu,begitu juga Makcu, saya juga menjalankan Kumpulan Kutu barangan carpet.Saya juga mendapat tahu Makcu juga ada menjalankan kutu barangan Pembancuh Kuih/Penguli Tepung yang mana dia sanggup datang dari Raub untuk mengusahakan kumpulan sukarela seumpama ini.

Dr Aminudin

No comments: