Tuesday, June 15, 2010

RMKe10-Sekelumit Pandangan Tentang Industri ICT


Ulasan pelbagai pihak terhadap RMKe10 yang dibentangkan oleh YAB Perdana Menteri tersiar dimedia cetak dan juga media elektronik.Sebagai bekas pegawai EPU,JPM yang pernah bertungkus-lumus menyiapkan laporan atau buku RMK yang lalu, saya kadang-kadang ingin juga membuat ulasan atau pendapat kepada media cetak, namun yang pasti pendapat kita itu tidak akan disiarkan kerana tidak " mengikut garis panduan " mereka.Jadi lebih baik lupakan hasrat tersebut. Namun dengan adanya media alternatif sebegini bolehlah juga kita memberikan pendapat yang kita tahu.Disini ingin saya kongsikan pendapat saya dengan anda sekelian tentang pendapat Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (Pikom) terhadap industri ICT dalam RMKe10, lagipun inilah bidang pengetahuan saya.Presiden Pikom iaitu saudara Shaifubahrim Salim berkata yang " RMKe10 pasti memacu industri itu ".Beliau juga berkata ICT akan memainkan peranan sangat penting untuk merealisasikannya (Berita harian, 15 Jun 2010)
Jadi dalam RKMe10, peranan ICT akan berkembang.Maka pastilah juga lepasan univesiti dalam bidang ICT akan memperolehi perkerjaan selaras dengan perkembangan itu. Sempena pembentangan YAB Perdana Menteri itu, saya dapati Universiti Teknologi Malaysia mengeluarkan sisipan sebagai Universiti Penyelidikan.Tahniah saya ucapkan.Disamping itu dalam sisipan itu diberikan Profil Mahasiswa UTM dari tahun 1984 hingga 2012, sebagai contoh saya ambil tahun 2008 ,mahasiswanya ialah 14,456 orang pelajar.Dari data diberikan juga UTM ,mempunyai Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat, jadi sudah tentu peranan mereka bila keluar nanti akan berkerja dalam bidang ICT. Namun sayangnya UTM tidak memberikan data berapakah jumlah pelajar lepasan UTM yang telah mendapat perkerjaan dari tahun 1984 itu ?Inilah " data-data yang dilindung oleh pihak universiti tentang graduan mereka ". Dalam dunia ICT " data-data yang relevant dengan kebajikan pelajar perlu disibar dan diketengahkan supaya kita dapat bersedia dalam realiti kehidupan yang sebenarnya.Serupakan jugalah penasihat alam sekitar melihat pencemaran sesebuah sungai yang begitu teruk perlu memberikan pendapatnya kerana telah dilihat oleh masyarakat umum memang begitu kotornya.Mengesan data-data graduan lepasan ICT bukanlah sukar sangat, ia dikumpul dan diolah secara sistematik dan kemudian dibincangkan sesama rakan industri bagi diagihkan kepada yang memerlukan adalah satu langkah yang pratikal.Hari ini kita mengeluarkan graduan ICT sesuka hati tanpa melihat unjuran peluang perkerjaan bagi mereka.Walaupun saya pernah menghantar pelajar kita keHarvard dan MIT ,semasa diJPA,Latihan dalam bidang ICT, tetapi tiada jawatan yang kosong dalam Perkhidmatan Awam, mereka terpaksa dilepaskan dengan hati yang walang kerana mereka adalah graduan kelas dunia.Bebalik pada keperluan ICT bagi membetulkan "Ranking" Malaysia diperingkat antarabangsa dalam bidang berkaitan mendapat permit perniagaan dimana Malaysia nombor yang ke109,Singapura nombor yang ke2, tetapi Thailand nombor ke13, jadi kita ketinggalan dari Thailand (walaupun negera mereka tak tenteram)," Ranking dalam hal perdagangan merentasi sempadan " , negara kita ranking nombor 35, Thailand nombor 12 dan Singapura nombor 1, jadi kita masih ketinggalan dari Thailand dan Singapura.Natijahnya ICTlah memainkan peranan dalam membaiki "Ranking " yang saya petik dari sumber Bank Dunia itu.Begitu juga dengan infrastruktur ICT kita adakah kawasan diPantai Timur begitu memuaskan, belum lagi aspek Hardware dan Software yang ada dikawasan tersebut, nampaknya kita kena berkerja keras sungguh untuk mengrealisasikan dunia ICT.Sekian.

Dr Aminudin

No comments: