Friday, May 21, 2010

Teori Realiti Kehidupan DiLembah Bama Selaras Dengan Teori Utama Bahasa Dunia


Saya telah menulis kajian yang berjudul" Kajian Terhadap Hikayat Seri Rama Dari Perspekif Strategi Dan Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara Yang DiKarang Oleh Orang Lembah Bama,Kuala Lipis,Pahang".Dimana kajian ini sedang proses pengeditan untuk saya terbitkan.Dalam kajian tersebut saya menghuraikan Teori Bahasa yang digunakan diLembah Bama adalah bahasa yang diterapkan atau digunakan oleh kami orang Sungai Batu,diKampung Relong,Kuala Lipis.Dari segi teori bahasa dunia saya mendapati ianya selaras dengan teori dikemukan diLondon iaitu ianya dipelopori oleh J.R.Firth yang mengemukan teori yang dinamakan Context of Situation atau memerihalkan keadaan dimana bahasa digunakan dalam masyarakat, dengan kata lain bahasa diterapkan dalam kehidupan harian mereka. Ini samalah juga dengan kami diLembah Bama yang menerapkan bahasa seperti bertanak nasi,airnya keroh,berguling,kuih penganan,gedung,dusun dan lain-lain perkataan yang telah saya huraikan dalam blog saya yang lalu.Jadi natijahnya dapatlah saya katakan bahawa "Teori Kehidupan Realiti Bagi Kami DiLembah Bama "telah menepati ciri-ciri teori yang dipanggil Context of Situation tersebut dan ini sekali mengesahkan bahawa benarlah bahawa pengarang Hikayat Seri Rama adalah dikarang atau ditulis oleh orang Lembah Bama.

Dr Aminudin

No comments: