Friday, February 26, 2010

Bahasa Dari Perspektif Islam


Kamus Dewan Bahasa (1986) memberi makna Bahasa ialah sistem lambang-lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (diantara seorang individu dengan individu yang lain dsb).Sedangkan Dr.Steingass (1986) dalam Kamus A Learner's Arabic-English Dictionary, memberi makna 'Lugat' secara ringkas sahaja iaitu Language,dialect.Jadi dapatlah saya katakan bahawa Bahasa itu ialah satu sistem perlambangan mempunyai suara dan bunyi yang dituturkan secara tertib, halus dan berbudi-bahasa oleh sipenyampainya.Terdapat banyak Teori yang dikemukankan oleh ahli sarjana linguistik barat tentang asal usul bahasa yang mana diantaranya ialah :-

i.Teori Poh-Poh yang mengatakan bahawa bahasa yang dilahirkan dari naluri semula jadi manusia yang mana mereka memerlukan bahasa untuk berkomunikasi sesama mereka.

ii.Teori Bow-Bow yang mengatakan manusia boleh bertutur setelah mendengar suara haiwan.Jadi manusia meniru bunyi haiwan itu untuk berkomunikasi sesama mereka dan akhirnya melahirkan suara bunyi oleh mereka sendiri pula.

iii.Teori Ding-Dong pula mengatakan bahawa manusia dapat menghasilkan bahasa setelah belajar dari pengalaman dengan alam sekeliling mereka.

Selain dari itu para sarjana linguistik barat turut memberikan hujah bahawa masyarakat zaman primitif adalah masyarakat yang mula-mula menggunakan bahasa yang kemudiannya masyarakat dizaman Neolitik telah memperbaiki bahasa itu hinggalah mereka menjadi masyarakat menetap dan mengusahakan pertanian yang memerlukan banyak perbendaharaan kata dalam komunikasi mereka dan tamadun turut berkembang berserta perkembangan bahasa dalam kehidupan dan kebudayaan mereka.

Semua teori-teori dan pendapat para sarjana linguistik barat itu kita dapati bercanggah dengan pendapat atau dari perspekif Islam.Ini kerana dalam al-Quran, Surah al-Baqarah,Ayat 2:31 yang terjemahanya bererti, " Dan Dia telah mengajar Nabi Adam,akan segala nama benda-benda seluruhnya dan gunanya ",kemudian ditunjukkan kepada Malaikat lalu Dia berfirman: "Terangkanlah kepada Aku nama benda-benda ini semuanya,jika kamu golongan yang benar ".Dari ayat tersebut jelas kepada kita bahawa Allah SWT telah menurunkan Wahyu kepada Nabi Adam AS untuk mengenal Allah SWT bagi mengukuhkan bahawa kejadian manusia yang paling sempurna dan pelbagai kekuatan telah diberikan kepada Nabi Adam AS dan sekelian keturunannya.Antaranya ialah kekuatan untuk berbahasa disamping untuk berfikir yang ini adalah merupakan kekuatan manusia sebagai makhluk Allah SWT ,dimana mempunyai kekuatan serentak iaitu berfikir dan berbahasa.Sedangkan pendapat para sarjana linguistik barat telah mengatakan diatas tadi bahawa masyarakat primitiflah yang mula-mula sekali mencipta bahasa,ini bercanggah dengan pandangan Islam yang telah kita jelaskan dalam ayat al-quran diatas juga yang mana Nabi Adam ASlah dan keturunannya yang memulainya.

Bersambung

Dr Aminudin

No comments: