Wednesday, February 3, 2010

Bagaimana Menulis Tulisan Ilmiah


Dalam Database saya dalam blog ini telah saya sinaraikan buku berjudul "Research in Islam : Basics,Principles and Practical Suggestion " oleh Ahmad Von Denffer,1985.Dalam buku itu digariskan panduan yang berguna pada para pelajar atau sesiapa saja yang berminat untuk menulis artikel dan juga kajian tentang Islam atau kajian yang berkaitan dengannya.Bagi siri ini saya huraikan bagaimana penjelasan buku tersebut tentang pendekatan yang digunakan untuk menulis kajian atau artikel yang beliau gunakan formula yang dipanggilnya LBC(S).

L yang dimaksudkan oleh beliau ialah Lead yang dipinjam dari istilah kewartawanan yang sering juga kita panggil Pengenalan.Kemudiannya ialah B yang dimaksudkan Body dan C ialah Conclusion yang kita panggil Kesimpulan dan S(summary) yang boleh kita gelar Intipati/Ikhtisar.

Mengenai Pengenalan adalah Tajuk yang kita pilih untuk tajuk kajian yang akan anda huraikan dan jelaskan kepada para pembaca , dimana body kajian pula apa yang anda tulis itu atau kaji itu adalah juga termasuk penjelasan tentang kajian anda,cara kajian anda dan batas-batasan kajian anda.Manakala kesimpulan adalah peringkat terakhir kajian anda itu yang memuat kesimpulan atau finding kajian anda.Biasanya setiap kajian akan disokong oleh bahan-bahan rujukan yang anda gunakan baik secara bahan pertama atau bahan kedua.Bahan pertama misalnya soal-selidik, temuduga,kajian lapangan dan lain-lain.Sedangkan bahan kedua adalah sumber dari perpustakaan,web site,akhbar,berita dan lain-lain.

Ringkasan kajian atau dipanggil juga sinopsis, bolehlah anda letak dihadapan tulisan atau belakang kajian itu untuk menarik perhatian pembaca atau pihak yang meminta anda membuat kajian bagi mereka baca dengan cepat dan dan dapat membuat kesimpulan yang tepat.

Selamat menulis rencana bercorak keIslaman.

Dr Aminudin

No comments: