Thursday, February 4, 2010

Peranan Statistik Dalam Kajian Ilmiah


Dalam siri yang lepas, saya telah menulis tajuk Bagaimana menulis tulisan ilmiah.Kali ini kita lihat pula peranan statistik dalam penyelidikan sains sosial atau kajian ilmiah.Statistik ,berdasarkan Dictionary of Science and Technology, oleh Simon Collin,2003 mengatakan Statistics atau Perangkaan adalah " the study of measurements taken from samples".Biasanya perangkaan dibahagikan kepada jenis diskriptif dan juga indaktif.Cara-cara kita mengumpul data,menyusun data dan mengolah data yang dipanggil diskriptif, manakala kesimpulan yang ditarik dari perangkaan itu kita namakan indaktif.Dalam penyelidikan sekarang kita menggunakan statistik untuk membuktikan kajian kita tepat dan benar dari pendekatan ilmiah.Umumnya sesuatu penyelidikan atau kajian ilmiah itu mengikut langkah-langkah berikut iaitu :-

1.Intipati persoalan yang ingin dikemukakan
2.Melakukan pengamatan/pemerhatian dan pengumpulan data
3.Membina hipotisis
4.Membentuk teori
5.Melakukan verifikasi

Dalam kehidupan kita seharian kita berhadapan dengan bermacam-macam statistik,bila kita membaca akhbar kita dihidangkan dengan bermacam-macam statistik,dalam bidang pelajaran anak-anak kita diajar berbagai bentuk statistik dan bila mereka besar dan berkerja ada pula berkhidmat diJabatan Perangkaan Malaysia.Malahan perkataan "Statistics" sendiri berasal dari perkataan "state" atau "staat " yang bererti negara.Ahli ekonomi macam saya menggunakan statistik bagi melihat pertumbuhan negara berdasarkan KDNK dan kadang-kadang mengira nilai tukaran wang asing kita yang semakin mengecut kerana kadar inflasi yang kian meningkat, sedangkan kerajaan melaungkan slogan "rakyat diutamakan".Inilah peranan statistik dalam kehidupan kita disamping telah lama digunakan oleh ahli ilmuan dalam penyelidikan dan kajian ilmiah.

Selamat menggunakan statistik dalam penulisan dan kajian ilmiah anda.

Dr Aminudin

No comments: