Thursday, February 18, 2010

Kajian Ilmiah Tentang Hadis : Satu Pengenalan
Dalam tulisan saya yang terdahulu ,saya telah mengariskan bagaimana sekiranya anda bercadang untuk menulis artikel atau kajian ilmiah tentang Islam. Kali ini saya bentangkan pula cara pendekatan untuk anda mengkaji hadis.Pokoknya kita mengkaji hadis adalah tanda kita yakin kepada Allah dan Utusannya iaitu Nabi Muhammad SAW.Segala ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah datang dari Allah.Ini dibuktikan dalam banyak ayat-ayat al-Quran dan diantara ayat-ayat tersebut ialah Surat an-Najm, ayat 3-4 yang bermaksud " Beliau (Muhammad) tidak berkata-kata berdasarkan nafsu,kata-katanya adalah yang diwahyukan kepadanya ".Begitu juga dalam Surah an-Nahl, ayat 44 yang bermaksud " Kami turunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau( Muhammad)memperincikan kepada manusia isi kandungan al-Quran itu ".

Hadis bolehlah kita ertikan secara amnya sebagai berita yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalamnya ucapan baginda, ulasan para sahabat tentang perbuatan baginda dan ulasan para sahabat tentang sifat baginda.Banyak tokoh-tokoh hadis yang terkenal antaranya seperti Bukhari dan Muslim yang mana mereka menggunakan pendekatan yang kukuh dan jitu telah melahirkan hadis-hadis sahih sahaja.Diantara syarat-syarat untuk menghasilkan hadis-hadis sahih adalah :-

i.Susur galur perlu bersambung diantara semua penyampai hadis
ii.Para penyampai hadis perlu berstatus 'adil'
iii.Para penyampai hadis perlu berstatus 'kuat daya ingatan'
iv.Teks hadis perlu selari maksudnya (khususnya versi hadis dan susur galur yang lebih kuat )

Hadis yang tidak dapat dipastikan kebenarannya digelar Hadis Hasan dan Hadis Daif.Manakala hadis yang ditolak dipanggil Hadis Maudu'.Hadis Hasan adalah baik tetapi tarafnya dibawah Hadis Sahih kerana pelapur hadis ini didapat kurang daya ingatanya.Hadis Daif yang bermakna lemah itu kerana tidak memenuhi ciri-ciri Hadis Sahih umpamanya susur galur yang tidak bersambung,pelapur hadis ini tidak berstatus 'adil',pelapurnya juga tidak mempunyai daya ingatan yang kuat dan didapati juga teks hadisnya tidak selari.Akhirnya Hadis Maudu' adalah bermakna rekaan.Ianya juga dikenali sebagai Hadis Palsu yang mula-mula muncul dizaman tabi'in kian berkembang selepas Khalifah Uthman bin Affan yang muncul akibat bermacam-macam faktor.Hadis Maudu' boleh dikesan melalui berbagai-bagai cara diantaranya melalui susur galur hadis,identiti pelapur hadis,tulisan para sarjana hadis dan isi kandungan hadis.

Justeru itu saya harapkan selamat mengkaji hadis dan saya paparkan dalam Database saya beberapa buku yang baik bagi menarik minat anda untuk membaca dan mengkaji hadis iaitu :-

1.Hasnan Abu Bakar,Apa itu Ilmu Hadis ?,PTS Islamika, 2009
2.Dr.Zulkifli Mohamad al-Bakri,Hadis-Hadis Peringatan Buat Umur Insan,Telaga Biru SB,2008.
3.Muhammad Bukhari,Hadith 40 Imam Nawawi,Penerbitan Seribu Dinar SB,2010.

Dr Aminudin

No comments: