Monday, April 26, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan XXIII (Pembuktian Ianya Ditulis Oleh Orang Lembah Bama)Qawl al-haqq,diwaktu zaman Muawiyah telah disurati kepada Ratu Rima diAlam Melayu menggunakan Bahasa Arab adalah sebentuk naskhah tertua yang boleh dijejaki diantara Tanah Arab dan Alam Melayu.Kajian juga mendapati Islam berada diAlam Melayu sejak 674 Masehi atau 55 Hijrah.Sejajar dengan itu Bahasa Melayu mengalami proses perubahan dan pengislaman sekaligus.Banyak kata-kata kosa digunakan dalam Bahasa Arab terdapat dalam Bahasa Melayu.Disamping itu budaya ilmu yang diperkenalkan oleh Islam banyak diserap dalam Bahasa Melayu.Tetapi apa yang penting bagi saya ialah sistem penghafalan al-Quran oleh orang Melayu itu sendiri telah merupakan teks atau naskhah yang cukup tua.Malahan selain dari itu karya-karya berbentuk prosa dan puisi dalam kesusasteraan Islam telah dihafalkan dalam " minda " orang Melayu merupakan suatu naskhah yang begitu lama kalau dibandingkan dengan penemuan oleh Dr Uli Korok yang pernah saya perkatakan dalam edisi ini(Atipan VI).

Kita lihat pada puisi Islam yang dipanggil "al-Burdah" yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Parsi,Turki,Urdu,Pashto,Panjabi,Perancis,Jerman ,Inggeris,Itali dan lain-lain.Al-Burdah merupakan puisi yang paling panjang dihafalkan orang Islam, ia biasanya dibacakan pada hari ulang tahun keputeraan Rasulullah SAW.Ianya pernah diajarkan diUniversiti al-Azhar pada setiap hari Khamis dan Jumaat.Terjemahan sulung al-Burdah dibuat pada abad yang ke16 dan masih tersimpan diPerpustakaan Universiti Cambridge.Selain dari itu Syair Nur Muhammad,Syair Nabi Muhammad,Syair Nazam 25 Rasul dan Inilah Kitab Syair Nasihat.Semua ini telah mendatangi Alam Melayu dalam bentuk hafalan dalam "minda " orang Melayu.Begitu jugalah hikayat Nabi, keluarganya dan para sahabat umpamanya Zaiwai al-Sayyidah Khadijah bi al Nabi (The Marrige of Sayyidah Khadijah to the Prophet),Diyafah Abu Bakr li al Nabi (Abu Bakar's Hosting of the Prophet),Wassiyah al Nabi li Ibnatihi Fatimah al Zuhri (The Testament of the Prophet to His Daughter Fatimah),Qissah Iblis Maal al Nabi (The Story of Iblis and the Prophet),Mawid al Nabi (The Strory of the Prophet's Birth).Kesemua naskhah-naskhah ini boleh didapati dan masih berkeadaan baik di Perpustakaan Berlin.

Mengenai kata kosa Bahasa Arab yang terdapat dalam perbendaharaan Bahasa Melayu adalah banyak diantaranya Imam,sah,batal,halal,takdir,soal,jawab,sejarah,hikayat,riwayat,kalam,iklim,fikir,akal,awal,akhir,hukum,hakim,wakaf,wajib,wali,kadi,kaum,ijazah,kerabat,hormat,tahniah,wajah,kopiah,jubah,dunia,akhirat ,alam dan lain-lain.Begitu jugalah inskripsi yang awal ditemukan diTanah Melayu ialah diKampung Pematang Pasir,Pekan yang bertarikh 1028,Masehi yang saya siarkan dalam edisi Atipan VII adalah bertulis dalam Bahasa Arab dan juga inskripsi yang ditemukan pada Batu Nisan Fatimah binti Maimun bin Hibat Allah yang tertarikh 1082,Masehi ,(Noriah Mohamed,1999) turut memperlihatkan pengaruh Islam diAlam Melayu yang saya papar seperti diatas untuk tatapan pembaca budiman.

Dr Aminudin

No comments: