Friday, April 9, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan XIX (Strategi Perperangan-Espionage)


5.Strategi "Espionage " dan Laporan Espionage- aktiviti "espionage " dalam Hikayat Seri Rama yang dapat dikesan ialah bila Saga Dasana dari pihak Raja Rawana menyamar menjadi kera untuk mendapatkan maklumat kekuatan kerajaan Seri Rama dan usaha untuk menambak laut.Namun dilepaskan oleh Seri Rama ,Saga Dasana supaya memberikan laporan kekuatan kerajaan Seri Rama kepada Raja Rawana , dimana saya petik dari Hikayat Seri Rama, pada halaman 186-187 seperti berikut :-

"...sembah Hanuman," Ya Tuanku bukan ia kera, ia ini raksasa datang menyamar seperti rupa kera,inilah bernama Saga Dasana ".Maka titah Seri Rama,"Hai Saga Dasana berkata benarlah engkau.Apa perkerjaan mu datang ini ?".Maka kata Saga Dasana, " Ya,Tuanku, patik dititahkan Maharaja Rawana melihat Yang DiPetuan sungguhkah menambak laut itu ".Maka titah Seri Rama,"Hai Saga Dasana,kembalilah engkau,barang penglihat-mu persembahkan pada Maharaja Rawana ".Saga Dasana pun kembali ke Langkapuri dan menghadap Maharaja Rawana.Maka sembah Saga Dasana, "Ya, Tuanku Seri Maharaja, sungguh Seri Rama menambak laut ada sabuah gunong itu,Shaubada namanya,dirobohkan oleh segala raayat Seri Rama ditambakkannya laut dan beberapa gunong yang besar-basar ditambakkannya laut dan delapan yujana bumi banyak raayatnya,tiga puluh tiga hulubalang yang ternama-nama,bapa muda Maharaja Belia Pateh Jambuana namanya,ekornya bertebu-tebu dengan nilam putih, dan ada saorang penghulunya bernama Hanuman, ekornya bertebu-tebu dengan manikam yang merah, ada anak Belia ekornya bertebu-tebu dengan manikam yang hijau,Anbala Angkada namanya.Raja segala kera itu saudara Maharaja Belia,Surgiwa namanya,ia bercakap menangkap gajah meta dan menyapu ekornya dua ratus orang.Adapun Hanuman itu besar tubuhnya seperti raksasa,rupanya seperti kapas, tujuh buah gunong itu diangkat dengan ekornya juga, tiga bulan perjalanan dilompatinya.Maka titah Maharaja Rawanan lagi " Hai Saga Dasana,betapa engkau lihat sikap Seri Rama dan rupanya ?" Maka sembah Saga Dasana," Ya, Tuanku Shah Alam, saorang pun tiada seperti Seri Rama.Barang ia duduk,dihadapan orang seperti Nabi Adam rupanya.Shahdan warna tubuhnya seperti zamrud, lakunya seperti harimau akan menerkam.Anak panahnya terlalu sakti,jika dipanahkannya saratus laksa berbanjaran saratus terus, jika dua ratus laksa berbanjaran dua ratus laksa terus.Saudaranya yang bernama Laksamana itu terlalu baik parasnya.Warna tubuhnya saperti kumala warnanya dan sikapnya seperti indera ".

Analisis- strategi "espionage" dizaman moden ini ,mengikut petikan dalam buku "Tale of Real Spies ",1997 mengatakan " espionage -the act of spying-is an ancient game since the first secret message was written on a clay table some 4,000 yers ago,spies have bluffed and twisted their way into postions where could colled top-secret information and pass it on " (F.Fleming,1997:3).Ini menunjukan penulis hikayat Seri Rama sekali lagi seorang yang genius terutama sekali dari aspek perisikan tentera, dimana dia tahu strategi pengintipan ini bagi pihak yang sedang berperang.Disamping itu pula dapat membuat laporan perisikan untuk dibentangkan kepada pihak yang menyuruhnya, dalam konteks ini Maharaja Rawana yang mahukan maklumat tentang kerajaan Seri Rama dan personaliti Seri Rama dan anggota-anggota kanan kerajaan Seri Rama.Aktiviti "espionage " didunia moden sekarang bukanlah hanya dari kekuatan tentera tetapi juga ekonomi,sosial dan politik.Namun saya kira penulis Hikayat Seri Rama telah mendahului zamannya dari aspek penulis strategi "espionage " dan laporan "espionage" ini terutama sekali segi kekuatan tentera dan peribadi pihak pemerintahan kerajaan Seri Rama yang dihuraikannya dengan baik sekali dalam hikayat ini yang saya percayai mendahului zamannya.

Dr Aminudin

No comments: