Thursday, April 8, 2010

Pengenalan Terhadap Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara -Atipan XVIII (Strategi Peperangan)


4.Strategi Menggunakan Rakyat Berok,ungka,kokah,siamang,kera dan lotong-dalam hikayat Seri Rama saya dapati rakyat berok,ungka,kokah,siamang,keran dan lotong digunakan bagi membina tambak dan juga berperang untuk menawan negeri Langkapuri yang diperintah oleh Raja Rawana.Umpamanya dalam halaman 148, dalam hikayat ini dapat dipetik seperti berikut:-

"...Maka Seri Rama pun bertanyakan bicara kepada Maharaja Surgiwa.Maka sembah Surgiwa,"Benarlah seperti sembah chuchu patik itu dapat kita membawa raayat yang beratus-ratus laksa itu kenegeri Langkapuri".Tatkala itu Seri Rama pun memberi titah kepada Maharaja Surgiwa,"Baiklah tuan hamba menghimpunkan segala rakyat tuan hamba yang tiada tepermanai itu "Apabila sudah berhimpunlah segala bala tenteranya lima yujana bumi tempatnya berdiri,maka Surgiwa dan Anbala Angkada menyuroh utusan segala raja-raja yang dibawah Belia Raja .Maka segala negeri itu pun berlengkap datang kapada Maharaja Surgiwa kegeri Lekor Katakina, berok,ungka,kokah ,siamang,kera,lotong,pertama datang raja kera yang besar-besar dibawah Belia Raja tempatnya Damshik arah kamatahari hidup Maharaja Bisadarna namanya,dua orang anaknya Sang Sarua dan Sang Parajanga.Maharaja Bisadarna itu terlalu gagah berani raja pada Gununong Kerangkarna satu yujana banyak rakyatnya.Maka datang pula raja berok tiga besaudara Sang Parkasa Manda,sang Mandana,Sang Jaksa namanya raja pada Gunong Malyona tengah yujana banyak rakyatnya.Maka datang raja kelima bersaudara Sang Tarbaya,Sang Trjuma,Raja sang Mandi namanya,Sang Mandi raja pada Gunong Kalkemanta tengah yujana banyaknya.Maka datang raja siamang empat bersaudara Sang Sakatathna,Sang Karpasa,Sang Andaljana,Sang Darmuka raja pada Gunong Jambalakira tengah yujana banyak rakyatnya.Maka datang pula raja Gunong tiga bersauadara Sang Anala,Sang Rundam,Sang Ketambadi raja pada Gunong Malusina dua ratus laksa banyak rakyatnya.Maka datang pula raja lotong tiga bersaudara Sang Guna,sang Guri,Sang Kerma raja pada Gunong Kuri dua ratus laksa banyak rakyatnya.Maka datang pula raja berok empat bersaudara Sang Kasarana,Sang Surana,Sang Raksata,raja pada Gunong Semaya dua ratus banyak rakyatnya .Maka datang pula raja Gunong Darkili empat nama Sang Payasa,Sang Perlaksa ".

Analisis -strategi menggunakan bala tentera rakyat dari berok,ungka,kokang,siamang,keran ,lontong dan lain-lain adalah" idea penulis hikayat ini yang genius ".Semua binatang-binatang ini masih kekal ada hingga kehari ini.Semua ini janganlah kita anggap "luarbiasa" kerana mereka semua makhlok Allah SWT.Dalam artikel saya bertajuk " Pengenalan Teori Raut Wajah atau Muka Dari Perspektif Islam :Satu Pengenalan Bab VI ",bertarikh 7 Disember 2009,dalam blog http://sungaibatuderelong.blogspot.com ini saya menceritakan bahawa Nabi Sulaiman AS mempunyai rakyatnya yang terdiri dari manusia,binatang,burung,awan,jin dan syaitan.Umpamanya dalam al-Quran,Surah al-Naml,ayat 20-21 yang ertinya seperti berikut:-

" Dan dia (Nabi Sulaiman AS) memeriksa burung-burung kemudian dia berkata,"Mengapakah aku tidak nampak burung Hud-hud ?Apakah dia tidak hadhir hari ini ?Sesungguhnya aku benar-benar akan mengenakannya dengan siksa yang pedih atau aku akan menyembelihnya atau (untuk dia lepas dari siksa itu hendaklah) dia datang dengan membawa alasan yang tepat dan jelas ".

Justeru itu begitu jugalah kedudukan kisah hikayat Seri Rama ini, penulis saya percaya telah membaca kisah nabi-nabi yang memerintah segala rakyat rakyatnya yang terdiri dari makhlok yang bukan manusia.Jadi penulis yang genuis ini telah menyesuaikan latarbelakang Lembah Bama yang terdapat banyak binatang yang tersebut diatas.Saya sendiri semasa kecil banyak mendapati berok,kera,senekah,kongkang dan lotong terdapat dikawasan Gua Bama dan Bukit Peninjau diKampung Relong,Kuala Lipis, masa dahulu.Kajian Tweedie dalam bukunya "Mammals of Malaysia"(1978)mengesahkan bahawa "Spectacled Leaf Monkey,Long -tail Macaque,Pig-tailed Macaque,White-handed Gibbon,Siamang and Orang -Utan" adalah binatang yang terdapat diMalaysia.Saya paparkan foto-foto binatang tersebut diatas.


Dr Aminudin

No comments: