Thursday, October 3, 2013

Idea Baru-Kajian Penghayatan Ilmu Imam Shafi'i

Sempena Pameran Buku-buku Islam diKuantan saya banyak juga membeli buku kegemaran saya terutama yang berbentuk memoir dan biografi.Sepanjang penelitian saya terhadap buku-buku ugama dipamiran itu hanya sebilangan kecil buku karangan Imam Mazhab kita iaitu Imam Shafi'i yang terdapat dan dua buku yang saya beli iaitu Unggulnya Seorang Alim Quraish oleh Dr Haji Mat SaadAbdul Rahman dan Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti.Kedua buku ini menarik minat dan tanda tanya kepada diri saya sendiri kenapa buku-buku ,Imam Shafi'i tidak banyak diterbitkan sedangkan beliaulah Imam kita.Selain dari itu Sejarah Mazhab Shafi'i keMalaysia memanglah tidak diperolehi dipameran ini.Sebagai seorang penulis dari Pahang sudah pasti ini adalah tajuk menarik untuk dikaji lagipun saya sendiridalam buku-buku saya yangpernah ditulis mengatakan Islam mulai sampai keNusantara ini adalah kenegeri Pahang.Jadi saya juga mengesa cerdik pandai menulis tentang Imam Shafi'i untuk bacaan pelajar kita kerana dalam sukatan pelajaran SPM bagi Pendidikan Islam hanya sekelumit data tentang beliau.Bagitu jugalah bagi kita pengikut Imam Shafi'i tentulah lebih mengenali beliau dari tokoh Islam yang lain pada segi teorinya tapi saya rasa kalau ditanyakan kepada anda apakah kitab yang beliau tulis tentu sekali anda berasa tidakselesauntuk menjawabnya kerana dalam minda anda belum disediakan lagi data seperti al-Risalah,al-Umm,al-Musnad,Ahkam al-Quran,Al-Diwan dan banyak lagi.

No comments: