Monday, November 5, 2012

Sejarah Pendudukan Jepun DiPahang: Satu Dimensi Baru

Sejarah Pahang tidak banyak ditulis oleh sarjana Pahang, mereka lebih suka menulis sejarah negeri orang lain agaknya.Saya telah menulis sejarah berkaitan Pahang telah beberapa buku diantaranya Kajian Lembah Bama Sebagai Pusat Perdagangan Terawal DiAsia Tenggara, 2009.Kajian Hikayat Seri Rama Sebagai Naskhah Tertua DiNusantara DiTulis Oleh Orang Lembah Bama,Kuala Lipis,2011,Rona-Rona Pengembaraan,Peristiwa dan Pembangunan Pahang,2012 dan Biografi Mejar (B)Abdillah,2012.Kini saya sedang menyiapkan buku kajian Sejarah Pendudukan Jepun DiPahang:Satu Dimensi Baru.Dalam kajian ini saya mendapati Jepun telah lama mengetahui Pahang sebuah negeri yang banyak sumber mineral.Mereka menghantar perisik-perisik keKuala Lipis untuk mengesahkan hal mineral ini dan memang benar sekarang Kuala Lipis adalah pengeluar emas terbesar didunia dari lombong diPenjom dan diempang Jalih.Selain dari itu Kuala Lipis yang menjadi Ibu Negeri Pahang merupakan pusat perisikan Jepun.Ibu Pejabat Pusat Perisikan tersebut ialah Sekolah Menengah Clifford sekarang. Bilik-bilik tempat mendapat maklumat perisikan dibina dan sekolah tersebut serta juga bilik penyiksaan terdapat dalam kawasan sekolah tersebut.Namun telah dimusnahkan pada tahun 1980an akibat dikatakan berhantu dan mengacau budak sekolah. Adalah perkara ini benar ?.Ikutilah ceritanya dalam buku yang akan diterbitkan nanti.

No comments: