Tuesday, November 19, 2013

Hukum Kanun Pahang: Satu Analisis

Siri 4
Ikhtisar Kandungan Hukum Kanun Pahang Versi Muzium Negeri Pahang
Hukum Kanun Pahang mempunyai beberapa bahagian yang dimulai oleh Bab Pengenalan yang mengariskan fungsi-fungsi raja dan hukuman-hukuman.Fasal 1 adalah mengenai adat dan majlis raja,adat dan kurnia.Rakyat tidak dibenarkan memakai warna kuning.Kalau memakai keris yang berhulu berumbai hendaklah dari anugerah raja.Fasal 2 pula tentang bahasa raja yang digunakan iaitu titah,patik,murka,kurnia dan anugerah.Bahasa ini hanya digunakan oleh raja-raja.Fasal 3 adalah tentang kematian raja.Fasal 4 tentang dusun dan peraturan anak sungai.Fasal 5 tentang perbuatan membunuh orang, Fasal 6 mengenai hal ehwal perbuatan mengamuk.Fasal 7 adalah tentang membunuh hamba abdi, Fasal 8 tentang hukuman menetak orang.Fasal 9 tentang kebolehan membunuh orang.Fasal 10 hukuman berkaitan biduanda, Fasal 11 adalah tentang perbuatan mencuri, fasal 12 tentang penawaran terhadap anak-bini orang.Fasal 13 tentang perbuatan lari.Fasal 14 tentang menyangkal dan pertuduhan.Fasal 15 tentang hal perbuatan memanjat dan menebang kayu.Fasal 16 adalah tentang hukuman fudzul dan fitnah, Fasal 17 hal berkaitan dengan upah mengupah orang.Fasal 18 tentang perbuatan angkara, Fasal 19 tentang hukuman berkaitan buah-buahan dan Fasal 20 tentang tanah perhumaan. Bersambung.

No comments: