Wednesday, October 12, 2011

Trilogy Haji-Sejarah Menunaikan Haji Dunia-Indonesia (Siri 2)


Sebuah buku yang agak komprehensif bertajuk Historiografi Haji Indonesia , yang ditulis oleh Dr M.Shaleh Putuhena,2007 mencoretkan bahawa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menunaikan haji dari Pasai dan tinggal diMekah selama tiga tahun.Rata-rata mereka dari Nusantara ketika itu keHijaz (Tanah Arab) adalah untuk berniaga.Kajian dari buku diatas juga mendapati orang Indonesia kehaji menaiki kapal niaga,kapal haji mulai tahun 1825 yang disediakan oleh Syaikh Umar Bugis dan dalam pelayaran Abdullah Munsyi pergi haji melalui Singapura menggunakan kapal bernama Subulassalam milik Syeikh Abdul Karim pada tahun 1854,Masehi.Jika sebelum itu kapal haji menggunakan layar tetapi sejak tahun 1858 kapal haji telah menggunakan wap (steam).Melaka mulanya tempat penumpang naik kapal haji tetapi kemudian telah berpindah kePasai untuk keMekah.Memetik kisah Pelayaran Munsyi Abdullah buku kajian diatas mencoret perjalanan Abdullah Munsyi yang bermula diSingapura, kemudian ke kota Alfiah dan kemudian bertukar kapal bernama Atia Rahman dan sampai dikota Kalkatah dan kemudian sampai diJedah, mereka memakai ihram diYalamlam yang juga mikat bagi haji Nusantara ketika itu.Pas haji dikenakan oleh Belanda pada rakayat Indonesia pada kadar F110 sejak tahun 1825 sedangka tiket kapal dari Padang-Jedah hanya berharga 50 dollar, jadi mereka sering naik kapal diSingapura,Penang atau Bombay.Pada tahun 1872,Masehi jumaah haji Indonesia seramai 4,688 orang dan 997 orang dariitu tidak mempunyai pas haji.Cerita-cerita sejarah perjalanan haji dihuraikan dengan baik oleh penulis buku ini.Saya juga tercari-cari diMalaysia buku sejarah seumpama ini ,namun hingga sekarang tidak berhasil.Diharap pihak Tabung Haji mengusahakan dimasa akan datang, atau menjemput Penulis Tamu bertandang diTabung Haji untuk mengusahakannya.

Dr Aminudin

No comments: