Thursday, September 2, 2010

Teori Raut Wajah Dari Perspektif Islam : Kajian Terhadap Legacy Datok Linggi Mengenai Hiraki Pemerintahan


Setelah kedatangan Islam keAlam Melayu kita dapati Hiraki Pemerintahan Kerajaan Melayu dibahagikan kepada dua kategori iaitu Golongan pemerintah dan Golongan yang diperintah.Golongan yang memerintah adalah Raja atau Sultan , kerabat diraja, pembesar dan penghulu.Manakala golongan yang diperintah adalah terdiri dari rakyat biasa yang berkerja seperti petani,nelayan,peniaga,tukang-tukang,penghibur,pemain sandiwara,pawang dan ahli ugama.Seterusnya ialah hamba yang dibahagikan kepada hamba abdi dan hamba berhutang. Kali ini saya paparkan foto Sultan Ahmad Pahang bersama para hulubalangnya semasa Persidangan Durbar diKuala Kangsar,Perak Tahun 1897. Dari foto ini dapatlah kepada kita corak dan jenis pakaian Raja dan Hulubalang ketika itu.

No comments: