Tuesday, May 28, 2013

Perspektif Islam Terhadap Sains Bumi dan Mineral

Edisi ini adalah juga sebahagian dari kajian Sejarah Perlombongan Pahang: Dahulu dan Sekarang

Para ilmuwan Islam telah mengkaji aspek geografi dan juga geologi yang merupakan kajian alam semula jadi sejak bermulanya tamdun Islam itu sendiri. Secara terperincinya adalah bidang geologi, metrologi, botani,zoologi, geografi,kelautan,pelayaran,perlombongan dan lain-lain.Mereka ini melakukan penyelidikan menerusi pemerhatian, ujikaji,penerokaan dan mengkaji fenomina-fenomina alam seperti gempabumi, peredaran bumi, pukulan ombak, pembentukan gunung-ganang dan sebagainya.Kita lihat bagaimana ilmuan Islam mengkaji geologi dimana mereka mengkaji mineral,tumbuhan,binatang dan lain-lain diseluruh pelusuk dunia termasuklah kepulauan Melayu.Kajian para serjana Islam jarang diketengah oleh para orentalis.Kita lihat umpamanya Al-hamdani pada abad yang ke10 telah menulis buku-buku beliau tentang bagaimana kita boleh mendapatkan emas, perak dan lain-lain mineral diArab Saudi. Bersambung

No comments: