Tuesday, April 30, 2013

Sejarah Perlombongan Pahang: Dahulu dan Sekarang-Siri 1

Mulai edisi ini saya akan menulis tentang Sejarah Perlombongan Pahang : Dahulu dan Sekarang.Kajian ini merupakan sumbangan saya kepada sebuah agensi kerajaan diPahang yang meminta saya menulisnya untuk dijadikan bahan bacaan para pembaca sekelian.Bidang perlombongan agak luas skopnya.Mine dalam perspektif industri bermakna " a hole dug in the ground to extract a mineral " (Dictionary of Science and Technology,2003:398).Oleh kerana sumber mineral yang banyak terdapat dan dilombongkan diPahang ini, saya menghadkan skop kajian saya kepada Perlombongan dalam bidang "Metallic Mineral " iaitu perlombongan emas, bijih besi dan timah sahaja. Saya rasa ketiga-tiga bahan mineral ini adalah yang banyak terdapat diPahang dan masih sedang dilombongkan sekarang.Kajian saya ini menggunakan pendekatan menggunakan sumber-sumber bahan bacaan, pemerhatian dan temuduga bagi mereka yang terlibat dalam industri perlombongan diPahang dahulu dan sekarang.

No comments: