Saturday, February 2, 2013

Pahang Beachcombing: Peranan Masjid

Menurut buku " A basic Dictionary of Islam " oleh Ruqaiyyah Waris Maqsood, 1998:138, masjid dalam Bahasa Inggeris dipanggil Mosque yang mana secara terjemahan lansungnya bermakna Tempat kita sujud, menurut kamus ini lagi Rasullah SAW bersabda, "Wherever the hour of prayer overtakes you, you shall perform it.The place is a mosque". Manakala istilah dalam Bahasa Inggeris iaitu mosque yang bermakna tempat sembahyang itu asalnya dari Bahasa Perancis yang dipinjam dari orang Itali.Dalam Sejarah Islam masjid yang pertama dibina adalah Masjid Quba yang telah saya paparkan fotonya.Masjid adalah tempat kita orang Islam bersembahyang disamping menjadi pusat maklumat,pusat pendidikan, tempat tinggal sementara, pusat dakwah, aktiviti Islam dan lain-lainnya.Foto dipaparkan ini adalah Masjid Daerah Pekan,Pahang yang baru.

No comments: